Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11.1 (wersje 11605.1.33.1.4, 12605.1.33.1.4 i 13605.1.33.1.4).

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 11.1

Wydano 24 kwietnia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4200: Ivan Fratric z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4204: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, znalezione przez OSS-Fuzz

Aby sprawdzić wersję przeglądarki Safari zainstalowaną na komputerze Mac:

  1. Otwórz przeglądarkę Safari.
  2. Wybierz kolejno opcje Safari > Safari…
  3. Jeśli zainstalowana jest najnowsza wersja przeglądarki Safari 11.1, widać następującą informację:
    Wersja 11.1 (11605.1.33.1.4) w systemie OS X El Capitan 10.11.6
    Wersja 11.1 (12605.1.33.1.4) w systemie macOS Sierra 10.12.6
    Wersja 11.1 (13605.1.33.1.4) w systemie macOS High Sierra 10.13.4

Przeglądarka Safari 11.1 (wersje 11605.1.33.1.4, 12605.1.33.1.4 i 13605.1.33.1.4) obejmuje zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11.1.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: