Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11.1 (wersje 11605.1.33.1.4, 12605.1.33.1.4 i 13605.1.33.1.4).

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 11.1

Wydano 24 kwietnia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4200: Ivan Fratric z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4204: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, znalezione przez OSS-Fuzz

Aby sprawdzić wersję przeglądarki Safari zainstalowaną na komputerze Mac:

  1. Otwórz przeglądarkę Safari.
  2. Wybierz kolejno opcje Safari > Safari…
  3. Jeśli zainstalowana jest najnowsza wersja przeglądarki Safari 11.1, widać następującą informację:
    Wersja 11.1 (11605.1.33.1.4) w systemie OS X El Capitan 10.11.6
    Wersja 11.1 (12605.1.33.1.4) w systemie macOS Sierra 10.12.6
    Wersja 11.1 (13605.1.33.1.4) w systemie macOS High Sierra 10.13.4

Przeglądarka Safari 11.1 (wersje 11605.1.33.1.4, 12605.1.33.1.4 i 13605.1.33.1.4) obejmuje zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11.1.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: