Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS High Sierra 10.13.3, uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-001 Sierra i uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-001 El Capitan

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie macOS High Sierra 10.13.3, uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-001 Sierra i uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-001 El Capitan.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

System macOS High Sierra 10.13.3, uaktualnienie zabezpieczeń 2018-001 Sierra i uaktualnienie zabezpieczeń 2018-001 El Capitan

Data wydania: 23 stycznia 2018 r.

Dźwięk

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.2 i macOS Sierra 10.12.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4094: Mingi Cho, Seoyoung Kim, Young-Ho Lee, MinSik Shin i Taekyoung Kwon z Information Security Lab, Yonsei University

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

curl

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: wiele błędów w komponentach curl.

Opis: w oprogramowaniu curl występował błąd przepełnienia całkowitoliczbowego. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-8816: Alex Nichols

Wpis dodano 16 listopada 2018 r.

curl

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: wiele błędów w komponentach curl.

Opis: w składnikach curl występował błąd odczytu spoza zakresu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-8817: problem wykryty przez OSS-Fuzz

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

EFI

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.2, macOS Sierra 10.12.6, OS X El Capitan 10.11.6

Opis: wiele błędów przepełnienia buforu w jądrze w oprogramowaniu sprzętowym Intel Manageability Engine Firmware 11.0/11.5/11.6/11.7/11.10/11.20 umożliwia atakującemu z lokalnym dostępem do systemu wykonanie dowolnego kodu. 

CVE-2017- 5705: Mark Ermolov i Maxim Goryachy z Positive Technologies

Wpis dodany 30 stycznia 2018 r.

EFI

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.2, macOS Sierra 10.12.6, OS X El Capitan 10.11.6

Opis: wiele eskalacji uprawnień w jądrze w oprogramowaniu sprzętowym Intel Manageability Engine Firmware 11.0/11.5/11.6/11.7/11.10/11.20 umożliwia nieautoryzowanym procesom dostęp do uprzywilejowanych treści za pośrednictwem nieokreślonego wektora.

CVE-2017- 5708: Mark Ermolov i Maxim Goryachy z Positive Technologies

Wpis dodany 30 stycznia 2018 r.

IOHIDFamily

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.2, macOS Sierra 10.12.6, OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4098: Siguza

Jądro

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6 i OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć jądra systemu (Meltdown).

Opis: systemy z mikroprocesorami wykorzystującymi wykonywanie spekulatywne i pośrednie przewidywanie skoku mogą umożliwiać nieautoryzowane ujawnienie informacji przestępcy za pomocą dostępu lokalnego użytkownika i za pośrednictwem analizy kanału bocznego pamięci podręcznej danych.

CVE-2017-5754: Jann Horn z Google Project Zero; Moritz Lipp z Politechniki w Grazu; Michael Schwarz z Politechniki w Grazu; Daniel Gruss z Politechniki w Grazu; Thomas Prescher z firmy Cyberus Technology GmbH; Werner Haas z firmy Cyberus Technology GmbH; Stefan Mangard z Politechniki w Grazu; Paul Kocher; Daniel Genkin z Uniwersytetu Pensylwanii i University of Maryland; Yuval Yarom z University of Adelaide i Data61; oraz Mike Hamburg z Rambus (Cryptography Research Division)

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4090: Jann Horn z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2018-4092: Stefan Esser z Antid0te UG

Wpis uaktualniono 8 lutego 2018 r., uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4082: Russ Cox z Google

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.2 i macOS Sierra 10.12.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4097: Resecurity, Inc.

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2018-4093: Jann Horn z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4189: anonimowy badacz

Wpis dodano 2 maja 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4169: anonimowy badacz

Wpis dodano 2 maja 2018 r., uaktualniono 16 listopada 2018 r.

LinkPresentation

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.2 i macOS Sierra 10.12.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego tekstu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” ze strony aplikacji.

Opis: naprawiono błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4100: Abraham Masri @cheesecakeufo

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

QuartzCore

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS High Sierra 10.13.2, macOS Sierra 10.12.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze przetwarzania zawartości internetowej występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4085: Ret2 Systems Inc. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Zdalne zarządzanie

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.6

Zagrożenie: użytkownik zdalny może uzyskać uprawnienia użytkownika root.

Opis: w zdalnym zarządzaniu występował błąd uprawnień. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień.

CVE-2018-4298: Tim van der Werff z SupCloud

Wpis dodano 19 lipca 2018 r.

Piaskownica

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

Opis: usunięto błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2018-4091: Alex Gaynor z Mozilla

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.2 i macOS Sierra 10.12.6

Zagrożenie: certyfikat może mieć nieprawidłowo zastosowane ograniczenia nazw.

Opis: w procedurach obsługi ograniczeń nazw występuje błąd oceny certyfikatu. Ten błąd usunięto przez poprawienie procedury oceny zaufania certyfikatów.

CVE-2018-4086: Ian Haken z Netflix

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie obejść uwierzytelnianie administratora bez podawania hasła administratora.

Opis: w procedurze sprawdzania poprawności poświadczeń występował błąd logiczny. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności poświadczeń.

CVE-2017-13889: Glenn G. Bruckno, P.E. z Automation Engineering, James Barnes, Kevin Manca z Computer Engineering Politecnico di Milano, Rene Malenfant z University of New Brunswick

Wpis dodano 21 czerwca 2018 r.

Obsługa paska Touch Bar

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.2 i macOS Sierra 10.12.6

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: usunięto błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4083: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodany 9 lutego 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4088: Jeonghoon Shin z Theori

CVE-2018-4089: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4096: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4147: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 18 października 2018 r.

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7830: Jun Kokatsu (@shhnjk)

Wpis dodano 18 października 2018 r.

Wi-Fi

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.2, macOS Sierra 10.12.6, OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2018-4084: Hyung Sup Lee z Minionz, You Chan Lee z Hanyang University

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: