Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 11.2.5

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 11.2.5.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iOS 11.2.5

Data wydania: 23 stycznia 2018 r.

Dźwięk

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4094: Mingi Cho, MinSik Shin, Seoyoung Kim, Yeongho Lee i Taekyoung Kwon z Information Security Lab, Yonsei University

Core Bluetooth

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4087: Rani Idan (@raniXCH) z Zimperium zLabs Team

CVE-2018-4095: Rani Idan (@raniXCH) z Zimperium zLabs Team

Sterownik graficzny

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4109: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

Wpis dodany 8 lutego 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd inicjalizacji pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4090: Jann Horn z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie obsługi pamięci.

CVE-2018-4092: Stefan Esser z Antid0te UG

Wpis uaktualniony 8 lutego 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4082: Russ Cox z Google

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2018-4093: Jann Horn z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4189: anonimowy badacz

Wpis dodano 2 maja 2018 r.

LinkPresentation

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego tekstu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” ze strony aplikacji.

Opis: naprawiono błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2018-4100: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

QuartzCore

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze przetwarzania zawartości internetowej występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2018-4085: Ret2 Systems Inc. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Zabezpieczenia

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: certyfikat może mieć nieprawidłowo zastosowane ograniczenia nazw.

Opis: w procedurach obsługi ograniczeń nazw występuje błąd oceny certyfikatu. Ten błąd usunięto przez poprawienie procedury oceny zaufania certyfikatów.

CVE-2018-4086: Ian Haken z Netflix

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4088: Jeonghoon Shin z Theori

CVE-2018-4089: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4096: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4147: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 18 października 2018 r.

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7830: Jun Kokatsu (@shhnjk)

Wpis dodano 18 października 2018 r.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: