Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 11.2.5

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 11.2.5.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

tvOS 11.2.5

Data wydania: 23 stycznia 2018 r.

Dźwięk

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4094: Mingi Cho, Seoyoung Kim, Young-Ho Lee, MinSik Shin i Taekyoung Kwon z Information Security Lab, Yonsei University

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Core Bluetooth

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4087: Rani Idan (@raniXCH) z Zimperium zLabs Team

CVE-2018-4095: Rani Idan (@raniXCH) z Zimperium zLabs Team

Sterownik graficzny

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4109: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

Wpis dodany 8 lutego 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4090: Jann Horn z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2018-4092: Stefan Esser z Antid0te UG

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4082: Russ Cox z Google

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2018-4093: Jann Horn z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4189: anonimowy badacz

Wpis dodano 2 maja 2018 r.

QuartzCore

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze przetwarzania zawartości internetowej występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4085: Ret2 Systems Inc. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: certyfikat może mieć nieprawidłowo zastosowane ograniczenia nazw.

Opis: w procedurach obsługi ograniczeń nazw występuje błąd oceny certyfikatu. Ten błąd usunięto przez poprawienie procedury oceny zaufania certyfikatów.

CVE-2018-4086: Ian Haken z Netflix

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4088: Jeonghoon Shin z Theori

CVE-2018-4089: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2018-4096: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4147: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 18 października 2018 r.

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7830: Jun Kokatsu (@shhnjk)

Wpis dodano 18 października 2018 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: