Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS High Sierra 10.13.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS High Sierra 10.13.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Uaktualnienie uzupełniające systemu macOS High Sierra 10.13.2

Wydano 8 stycznia 2018 r.

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13.2

Opis: uaktualnienie uzupełniające systemu macOS High Sierra 10.13.2 zawiera ulepszenia w zakresie zabezpieczeń dla przeglądarki Safari i silnika WebKit, których celem jest złagodzenie skutków działania luki Spectre (CVE-2017-5753 i CVE-2017-5715).

Specjalne podziękowania za pomoc dla: Jann Horn z Google Project Zero; Paul Kocher — współpraca Daniel Genkin z Uniwersytetu Pensylwanii i University of Maryland, Daniel Gruss z Politechniki w Grazu, Werner Haas z firmy Cyberus Technology GmbH, Mike Hamburg z Rambus (Cryptography Research Division), Moritz Lipp z Politechniki w Grazu, Stefan Mangard z Politechniki w Grazu, Thomas Prescher z firmy Cyberus Technology GmbH, Michael Schwarz z Politechniki w Grazu oraz Yuval Yarom z University of Adelaide i Data61.

Zainstalowanie uaktualnienia uzupełniającego systemu macOS High Sierra 10.13.2 powoduje uaktualnienie przeglądarki Safari do wersji 11.0.2 (13604.4.7.1.6) lub wersji 11.0.2 (13604.4.7.10.6).

Aby sprawdzić wersję przeglądarki Safari zainstalowaną na komputerze Mac:

  1. Otwórz przeglądarkę Safari.
  2. Wybierz kolejno opcje Safari > Safari…

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: