Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 11.2.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 11.2.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

tvOS 11.2.1

Wydano 13 grudnia 2017 r.

HomeKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie nieoczekiwanie zmienić stan aplikacji.

Opis: naprawiono błąd w procedurze obsługi wiadomości przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-13903: Tian Zhang

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: