Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 11.2.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 11.2.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

tvOS 11.2.1

Wydano 13 grudnia 2017 r.

HomeKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie nieoczekiwanie zmienić stan aplikacji.

Opis: naprawiono błąd w procedurze obsługi wiadomości przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-13903: Tian Zhang

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: