Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.7.2 dla systemu Windows

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.7.2 dla systemu Windows.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.7.2 dla systemu Windows

Wydano 6 grudnia 2017 r.

Serwer APNs

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci mogła śledzić użytkownika.

Opis: w sposobie użycia certyfikatów klienta występował błąd ochrony prywatności. Ten błąd naprawiono przez wprowadzenie poprawionego protokołu. 

CVE-2017-13864: FURIOUSMAC Team z United States Naval Academy

Wpis uaktualniono 21 grudnia 2017 r.

Sesja CFNetwork

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7172: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 22 stycznia 2018 r.

CoreFoundation

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2017-7151: Samuel Groß (@5aelo)

Wpis dodano 18 października 2018 r.

ICU

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-15422: Yuan Deng z Ant-financial Light-Year Security Lab

Wpis dodano 14 marca 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-13885: 360 Security w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 22 stycznia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7165: 360 Security w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 22 stycznia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-13884: 360 Security w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 22 stycznia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7156: Yuan Deng z Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2017-7157: anonimowy badacz

CVE-2017-13856: Jeonghoon Shin

CVE-2017-13870: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7160: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-13866: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 10 stycznia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych 

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

Opis: odpowiedzi przekierowania do strony błędu 401 Unauthorized mogą umożliwić złośliwej witrynie niepoprawne wyświetlanie ikony blokady na mieszanej zawartości. Ten błąd naprawiono przez poprawienie logiki wyświetlania adresów URL.

CVE-2017-7153: Jerry Decime

Wpis dodano 11 stycznia 2018 r.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: