Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11.0.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11.0.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 11.0.2

Wydano 6 grudnia 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-13885: 360 Security w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 22 stycznia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7165: 360 Security w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 22 stycznia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-13884: 360 Security w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 22 stycznia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

Opis: odpowiedzi przekierowania do strony błędu 401 Unauthorized mogą umożliwić złośliwej witrynie niepoprawne wyświetlanie ikony blokady na mieszanej zawartości. Ten błąd naprawiono przez poprawienie logiki wyświetlania adresów URL.

CVE-2017-7153: Jerry Decime

Wpis dodano 11 stycznia 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7156: Yuan Deng z Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2017-7157: anonimowy badacz

CVE-2017-13856: Jeonghoon Shin

CVE-2017-13870: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7160: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-13866: Tencent Keen Security Lab (@keen_lab) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 10 stycznia 2018 r.

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w Inspektorze www występował błąd powodujący atak typu command injection. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury pomijania znaków specjalnych.

CVE-2017-7161: Mitin Svyat

Wpis dodano 10 stycznia 2018 r.

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Dziękujemy za pomoc Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) i badaczowi Abhinash Jain (@abhinashjain).

Wpis dodano 14 lutego 2018 r., uaktualniono 9 kwietnia 2018 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: