Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iCloud dla Windows 7.1

Wydano 31 października 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-13784: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13785: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13783: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13788: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2017-13795: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13802: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13792: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13791: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13798: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13796: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13793: Hanul Choi w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-13794: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-13803: chenqin (陈钦) z Ant-financial Light-Year Security

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: