Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Wsparcie Apple 1.2 dla systemu iOS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Wsparcie Apple 1.2 dla systemu iOS.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Wsparcie Apple 1.2 dla systemu iOS

Wydano 30 sierpnia 2017 r.

Analizy

Dostępne dla: systemu iOS 9.0 i nowszych

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić dane analityczne wysłane do firmy Apple.

Opis: dane analityczne były wysyłane przy użyciu protokołu HTTP zamiast HTTPS. Ten błąd naprawiono przez wysyłanie danych analitycznych przy użyciu protokołu HTTPS.

CVE-2017-7147: David Coomber z Info-Sec.CA

Wpis dodano 17 października 2017 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: