Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.7

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.7.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.7

Wydano 12 września 2017 r.

Synchronizacja danych

Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.5 lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie uzyskać dostęp do backupów systemu iOS utworzonych w aplikacji iTunes.

Opis: błąd kontroli dostępu naprawiono przez ograniczenie dostępu do backupów systemu iOS — tylko aplikacja iTunes ma takie uprawnienia.

CVE-2017-7079: Pi Delta

Wpis dodano 25 września 2017 r.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: