Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 11.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 11

Wydano 19 września 2017 r.

Safari

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2017-7085: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-7081: Apple

Wpis dodano 25 września 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7087: Apple

CVE-2017-7091: Wei Yuan z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7092: Samuel Gro i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, Qixun Zhao (@S0rryMybad) z Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2017-7093: Samuel Gro i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7094: Tim Michaud (@TimGMichaud) z Leviathan Security Group

CVE-2017-7095: Wang Junjie, Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7096: Wei Yuan z Baidu Security Lab

CVE-2017-7098: Felipe Freitas z Instituto Tecnológico de Aeronáutica

CVE-2017-7099: Apple

CVE-2017-7100: Masato Kinugawa i Mario Heiderich z Cure53

CVE-2017-7102: Wang Junjie, Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University

CVE-2017-7104: likemeng z Baidu Secutity Lab

CVE-2017-7107: Wang Junjie, Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University

CVE-2017-7111: likemeng z Baidu Security Lab (xlab.baidu.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7117: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-7120: chenqin (陈钦) z Ant-financial Light-Year Security Lab

Wpis dodano 25 września 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi elementu parent-tab występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-7089: Anton Lopanitsyn z ONSEC, Frans Rosén z Detectify

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: pliki cookie należące do jednego źródła mogą zostać wysłane do innego źródła.

Opis: w procedurach obsługi plików cookie przeglądarki internetowej występował problem z uprawnieniami. Ten błąd naprawiono przez wyłączenie zwracania plików cookie dla niestandardowych schematów adresów URL.

CVE-2017-7090: Apple

Wpis dodano 25 września 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2017-7106: Oliver Paukstadt z Thinking Objects GmbH (to.com)

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: istniała możliwość zastosowania zasad bufora aplikacji w nieoczekiwany sposób.

CVE-2017-7109: avlidienbrunn

Wpis dodano 25 września 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna może śledzić użytkowników, gdy w przeglądarce Safari jest włączony tryb przeglądania prywatnego.

Opis: w procedurach obsługi plików cookie przeglądarki internetowej występował problem z uprawnieniami. Ten błąd naprawiono przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2017-7144: Mohammad Ghasemisharif z BITS Lab firmy UIC

Wpis uaktualniono 9 października 2017 r.

Magazyn WebKit

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 i macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: dane witryny internetowej mogą się utrzymać po sesji przeglądania prywatnego w przeglądarce Safari.

Opis: w procedurze obsługi danych witryny internetowej w oknach przeglądania prywatnego w przeglądarce Safari występował błąd związany z ujawnieniem informacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi danych.

CVE-2017-7142: Rich Shawn O’Connell, anonimowi badacze

Wpis dodano 25 września 2017 r., uaktualniono 10 listopada 2017 r.

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Specjalne podziękowania za pomoc dla: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com).

WebKit

Specjalne podziękowania za pomoc dla: Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter.

WebKit

Dziękujemy za pomoc redrain (hongyu z 360CERT).

Wpis dodano 14 lutego 2018 r.

Pełny ekran WebKit

Specjalne podziękowania za pomoc dla: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com).

Wpis dodano 14 lutego 2018 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: