Zaawansowana technologia Face ID

Dowiedz się, jak Face ID pomaga chronić informacje na telefonie iPhone X i iPadzie Pro.

Znaczna część informacji na temat naszego cyfrowego życia jest gromadzona na telefonie iPhone i iPadzie, więc ważne jest, aby informacje te były chronione. Tak jak funkcja Touch ID zrewolucjonizowała weryfikację tożsamości, wprowadzając uwierzytelnianie za pomocą odcisku palca, tak Face ID rewolucjonizuje ją na nowo, wprowadzając uwierzytelnianie przez rozpoznawanie twarzy. Funkcja Face ID zapewnia intuicyjne i bezpieczne uwierzytelnianie, którego podstawą jest supernowoczesny system aparatów TrueDepth oraz zaawansowane technologie szczegółowo odwzorowujące geometrię twarzy.

Wystarczy jedno spojrzenie, aby funkcja Face ID bezpiecznie odblokowała telefon iPhone lub iPada Pro. Za jej pomocą możesz autoryzować zakupy w sklepach iTunes Store, App Store i Apple Books oraz płatności realizowane za pośrednictwem usługi Apple Pay. Deweloperzy mogą również włączyć logowanie się do swoich aplikacji przy użyciu funkcji Face ID. Aplikacje, które obsługują funkcję Touch ID, będą automatycznie obsługiwać funkcję Face ID.

Funkcja Face ID jest dostępna na telefonach iPhone X i nowszych oraz modelach iPada Pro z czipem A12X Bionic. 

Zaawansowane technologie

Technologia odpowiadająca za działanie funkcji Face ID to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań sprzętowych i programowych, jakie kiedykolwiek udało nam się stworzyć. Aparat TrueDepth przechwytuje szczegółowe dane twarzy, rozmieszczając i analizując ponad 30 000 niewidzialnych punktów, a przez to tworząc dla niej mapę głębi. Przechwytuje też obraz twarzy w podczerwieni. Część systemu neuronowego w czipach A11, A12 Bionic, A12X Bionic i A13 Bionic — zabezpieczona w obszarze Secure Enclave — przekształca mapę głębi i obraz twarzy w podczerwieni w dane matematyczne, które są porównywane z zarejestrowanymi danymi twarzy.

Face ID automatycznie dostosowuje się do zmian w wyglądzie, takich jak makijaż czy rosnący zarost. Jeśli nastąpi bardziej znacząca zmiana wyglądu, na przykład zgolenie brody, przed uaktualnieniem danych twarzy funkcja Face ID potwierdzi tożsamość przy użyciu kodu. Face ID działa z nakryciami głowy, szalikami, okularami, szkłami kontaktowymi i wieloma typami okularów przeciwsłonecznych. Ponadto działa w pomieszczeniach zamkniętych, na zewnątrz oraz w całkowitej ciemności.

Aby zacząć korzystać z funkcji Face ID, należy najpierw zarejestrować swoją twarz. Można to zrobić w ramach procesu początkowej konfiguracji lub później na ekranie Ustawienia > Face ID i kod. Aby odblokować urządzenie przy użyciu Face ID, wystarczy na nie spojrzeć. Funkcja Face ID wymaga, aby aparat TrueDepth obejmował twarz osoby próbującej się uwierzytelnić. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, czy urządzenie leży na płaskiej powierzchni czy też jest trzymane w naturalnej pozycji. Aparat TrueDepth ma podobny zakres widzenia, jak podczas robienia zdjęcia lub nawiązywania połączenia FaceTime za pomocą przedniego aparatu. Funkcja Face ID działa najlepiej, gdy urządzenie znajduje się od twarzy na odległość ramienia lub bliżej (25–50 cm od twarzy).

Aparat TrueDepth jest inteligentnie aktywowany — na przykład gdy obudzisz ekran stuknięciem, otrzymasz przychodzące powiadomienie budzące ekran lub obudzisz telefon iPhone przez podniesienie go. Przy każdej próbie odblokowania urządzenia aparat TrueDepth rozpoznaje Cię, przechwytując szczegółowe dane głębi i obraz w podczerwieni. Przechwycone informacje są porównywane z zapisanymi danymi matematycznymi, a wykrycie podobieństwa powoduje uwierzytelnienie.

Rozwiązania ochronne

Nowa funkcja korzysta z informacji użytkownika, które muszą być chronione. Tak samo jak w przypadku Touch ID wdrożyliśmy kilka ważnych mechanizmów, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji. Funkcja Face ID korzysta z aparatu TrueDepth i technologii samouczenia, zapewniając bezpieczne rozwiązanie do uwierzytelniania. Dane funkcji Face ID — w tym dane matematyczne twarzy — są szyfrowane i chronione przy użyciu klucza, który z kolei jest dostępny tylko za pośrednictwem architektury Secure Enclave.

Prawdopodobieństwo, że przypadkowa osoba w populacji spojrzy na Twój telefon iPhone lub iPada Pro i odblokuje go przy użyciu funkcji Face ID wynosi 1 do 1 000 000 w przypadku jednego zarejestrowanego wyglądu. W ramach dodatkowej ochrony Face ID dopuszcza tylko pięć nieudanych prób dopasowania, po czym wymaga podania kodu. Prawdopodobieństwo statystyczne jest inne w przypadku bliźniąt i rodzeństwa o podobnych rysach twarzy, a także wśród dzieci w wieku poniżej 13 lat, ponieważ ich charakterystyczne rysy twarzy mogą nie być w pełni rozwinięte. W przypadku jakichkolwiek obaw związanych z tą kwestią zalecamy uwierzytelnianie się przy użyciu kodu.

Funkcja Face ID dokonuje porównania informacji o głębi, których nie można znaleźć w odbitkach fotografii ani dwuwymiarowych zdjęciach cyfrowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych antyfałszerskich sieci neuronowych Face ID chroni przed fałszerstwami wykorzystującymi maski lub inne techniki. Face ID potrafi nawet rozpoznawać uwagę, czyli czy masz otwarte oczy i patrzysz w stronę urządzenia. Utrudnia to innym osobom odblokowanie urządzenia bez Twojej wiedzy (na przykład gdy śpisz).

Aby używać funkcji Face ID, musisz skonfigurować kod na urządzeniu. Wprowadzenie kodu jest wymagane w celu dodatkowej weryfikacji zabezpieczeń w następujących sytuacjach:

  • Urządzenie zostało właśnie włączone lub ponownie uruchomione.
  • Od ostatniego odblokowania urządzenia upłynęło więcej niż 48 godzin.
  • Urządzenie nie było odblokowywane przy użyciu kodu w ciągu ostatnich 6,5 dnia, a funkcji Face ID nie użyto do odblokowania urządzenia w ciągu ostatnich 4 godzin.
  • Urządzenie odebrało polecenie zdalnej blokady.
  • Po pięciu nieudanych próbach dopasowania twarzy.
  • Po zainicjowaniu procesu wyłączenia zasilania/trybu Alarmowe SOS przez jednoczesne naciśnięcie przycisku głośności oraz przycisku bocznego i przytrzymanie ich przez 2 sekundy.

Jeśli urządzenie zaginie lub zostanie ukradzione, można za pomocą trybu Utracony (dostępnego w usłudze Znajdź mój iPhone) natychmiast wyłączyć możliwość odblokowania telefonu przy użyciu funkcji Face ID.

Prywatność

Prywatność jest niezwykle ważna dla Apple. Dane funkcji Face ID — w tym dane matematyczne twarzy — są szyfrowane i chronione przy użyciu architektury Secure Enclave. Te dane są udoskonalane i uaktualniane w miarę używania funkcji Face ID, aby poprawić dokładność dopasowania — po pomyślnym uaktualnieniu, a także w przypadku wykrycia bliskiego dopasowania, po którym urządzenie zostało odblokowane przez wprowadzenie kodu. Dane funkcji Face ID nie wydostają się poza urządzenie i nie są uwzględniane w backupach tworzonych w usłudze iCloud ani w żadnym innym miejscu.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w funkcji Face ID, możesz kontrolować sposób jej używania oraz w każdej chwili ją wyłączyć. Na przykład jeśli nie chcesz używać Face ID do odblokowywania urządzenia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod > Używaj Face ID i wyłącz opcję Odblokowywanie iPhone'a lub Odblokowywanie iPada. Aby wyłączyć funkcję Face ID, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie stuknij opcję Wyzeruj Face ID. Spowoduje to usunięcie danych funkcji Face ID, w tym danych matematycznych twarzy, z urządzenia. Jeśli zdecydujesz się wymazać lub zresetować urządzenie przy użyciu usługi Znajdź mój iPhone lub przez wymazanie całej zawartości i wszystkich ustawień, spowoduje to też usunięcie wszystkich danych funkcji Face ID.

Nawet jeśli nie zarejestrujesz się w funkcji Face ID, aparat TrueDepth aktywuje się inteligentnie jako wsparcie funkcji rozpoznających uwagę, takich jak przygaszanie wyświetlacza lub zmniejszanie głośności alertów, gdy nie patrzysz na urządzenie. Na przykład gdy używasz przeglądarki Safari, urządzenie sprawdzi, czy patrzysz na urządzenie. Jeśli nie patrzysz, wyłączy ekran. Jeśli nie chcesz używać tych funkcji, możesz wybrać kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie wyłączyć opcję Funkcje rozpoznające uwagę.

W obsługiwanych aplikacjach możesz włączyć uwierzytelnianie za pomocą funkcji Face ID. Aplikacje są jedynie powiadamiane o powodzeniu uwierzytelniania. Nie mają dostępu do danych funkcji Face ID powiązanych z zarejestrowaną twarzą.

Bezpieczeństwo

iPhone i iPad Pro oraz system aparatów TrueDepth zostały dokładnie przetestowane i spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. System aparatów TrueDepth jest bezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. Emitowane promieniowanie jest małej mocy, system nie jest więc szkodliwy dla oczu ani skóry. Należy pamiętać, że nadajniki podczerwieni mogą ulec uszkodzeniu podczas naprawy lub demontażu, dlatego serwisowaniem urządzenia powinna zawsze zajmować się firma Apple lub autoryzowany serwis. System aparatów TrueDepth wyposażono w funkcje wykrywania manipulacji. Wykrycie manipulacji może spowodować zablokowanie systemu ze względów bezpieczeństwa.

Spoglądając na aparat TrueDepth przez kamery niektórych typów, można zauważyć emitowane światło. To normalne zjawisko, ponieważ niektóre kamery wykrywają promieniowanie podczerwone. Również w bardzo ciemnym pomieszczeniu można zauważyć słabe światło emitowane z aparatu TrueDepth. To normalne zjawisko w bardzo ciemnych miejscach.

Ułatwienia dostępu

Dostępność jest integralną częścią produktów Apple. Użytkownicy z ograniczeniami fizycznymi mogą wybrać pozycję Opcje dostępności podczas rejestrowania. Eliminuje ona wymóg wykonywania ruchów głowy w pełnym zakresie w celu uchwycenia różnych kątów, przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkowania, ale wymaga większej konsekwencji w sposobie spoglądania na telefon iPhone lub iPada Pro.

Face ID oferuje też funkcję dostępności pomagającą osobom niewidomym lub niedowidzącym. Jeśli nie chcesz, aby funkcja Face ID wymagała spoglądania na urządzenie otwartymi oczami, możesz wybrać kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność i wyłączyć opcję Face ID wymaga uwagi. Opcja ta jest automatycznie wyłączana w przypadku włączenia funkcji VoiceOver podczas początkowej konfiguracji.

Data publikacji: