Korzystanie z funkcji Face ID na telefonie iPhone X lub nowszym

Face ID pozwala bezpiecznie odblokować telefon iPhone X lub nowszy, autoryzować zakupy, logować się do aplikacji itd. — wszystko jednym spojrzeniem.

Face ID

 

Konfigurowanie funkcji Face ID


Zanim skonfigurujesz funkcję Face ID, upewnij się, że nic nie zasłania aparatu TrueDepth ani Twojej twarzy. Face ID działa z okularami i szkłami kontaktowymi. Face ID działa najlepiej, gdy telefon iPhone znajduje się na odległość ramienia lub bliżej (25–50 cm) od twarzy.


Konfigurowanie funkcji Face ID     

Aby skonfigurować funkcję Face ID:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod. W razie potrzeby wprowadź kod.
 2. Stuknij opcję Skonfiguruj Face ID, a następnie ustaw twarz przed urządzeniem i stuknij opcję Zaczynamy.
 3. Spójrz prosto w telefon iPhone i ustaw go tak, aby twarz znalazła się w kadrze.
 4. Wykonaj delikatny kolisty ruch głową. Jeśli nie możesz poruszać głową, stuknij pozycję Opcje dostępności.
 5. Kiedy zakończysz pierwszy skan przy użyciu Face ID, stuknij opcję Dalej.
 6. Ponownie wykonaj delikatny kolisty ruch głową.
 7. Po ukończeniu konfigurowania Face ID stuknij opcję Gotowe.

Jeśli nie masz ustawionego kodu, pojawi się monit o jego utworzenie. Będzie on pełnił funkcję alternatywnej metody weryfikowania Twojej tożsamości.

Aby wybrać funkcje, które mają być używane z Face ID, lub zresetować funkcję Face ID, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Face ID i kod.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej Face ID?

Odblokowywanie telefonu iPhone przy użyciu funkcji Face ID


Po skonfigurowaniu funkcji Face ID możesz przy jej użyciu odblokować telefon iPhone. W tym celu:

odblokowywanie telefonu iPhone

 1. Obudź telefon iPhone, podnosząc go lub stukając.
 2. Spójrz na telefon iPhone.
 3. Kiedy ikona kłódki na ekranie otworzy się, przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby go odblokować.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie stuknij pozycję Odblokowywanie iPhone'a.

 

Robienie zakupów przy użyciu funkcji Face ID


Za pomocą funkcji Face ID możesz autoryzować zakupy dokonywane przy użyciu usługi Apple Pay oraz w sklepach iTunes Store, App Store i iBooks Store.

Używanie funkcji Face ID z usługą Apple Pay     

 

W usłudze Apple Pay

Aby używać funkcji Face ID z usługą Apple Pay, upewnij się, że usługa Apple Pay została skonfigurowana na telefonie iPhone i jest włączona na ekranie Ustawienia > Face ID i kod. Następnie wykonaj poniższe czynności.

Aby zrobić zakupy w sklepie:

 1. Aby użyć domyślnej karty, kliknij dwukrotnie przycisk boczny. Aby użyć innej karty, kliknij dwukrotnie przycisk boczny, stuknij kartę domyślną, a następnie wybierz inną kartę.
 2. Spójrz na telefon iPhone, aby uwierzytelnić się za pomocą funkcji Face ID.
 3. Przytrzymaj górną część telefonu iPhone w pobliżu czytnika płatności zbliżeniowych.
 4. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowe oraz znacznik wyboru.

Aby zrobić zakupy w aplikacji lub witrynie internetowej w przeglądarce Safari:

 1. Przed przejściem do kasy stuknij przycisk „Kup, używając Apple Pay” lub wybierz usługę Apple Pay jako metodę płatności. Potwierdź informacje dotyczące płatności. Aby wybrać inną kartę płatniczą, stuknij ikonę > obok karty.
 2. Kliknij dwukrotnie przycisk boczny, a następnie spójrz na telefon iPhone.
 3. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowe oraz znacznik wyboru.

 

W sklepach iTunes Store, App Store i iBooks Store

Aby użyć funkcji Face ID w celu kupienia zawartości w sklepach iTunes Store, App Store i Books Store, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Face ID i kod oraz upewnij się, że opcja iTunes Store i App Store jest włączona. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz sklep iTunes Store, App Store lub Books Store i stuknij rzecz, którą chcesz kupić.
 2. Po pojawieniu się monitu o płatność kliknij dwukrotnie przycisk boczny, a następnie spójrz na telefon iPhone.
 3. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowe oraz znacznik wyboru.

Podczas pierwszych zakupów w sklepie iTunes Store, App Store lub Books Store może pojawić się monit o wprowadzenie hasła do konta Apple ID.

 

Logowanie za pomocą funkcji Face ID


Za pomocą funkcji Face ID można logować się do niektórych aplikacji i automatycznie wypełniać pola z nazwą użytkownika i hasłem w witrynach internetowych w przeglądarce Safari.

Logowanie się do aplikacji

Funkcja Face ID umożliwia logowanie się do aplikacji, które obsługują logowanie za pomocą czytnika Touch ID. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację i stuknij opcję Zaloguj.
 2. Jeśli pojawi się monit, pozwól aplikacji na używanie Twojej nazwy użytkownika lub hasła.
 3. Spójrz na telefon iPhone, aby się zalogować.

Aby wyświetlić i kontrolować aplikacje, które korzystają z technologii Face ID do logowania, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Face ID i kod, a następnie stuknij opcję Inne aplikacje.

Jeśli używasz aplikacji, która obsługuje technologię Face ID, ale nie pojawia się monit o użycie Face ID w celu zalogowania, konieczne może być najpierw ręczne zalogowanie się do aplikacji.

Automatyczne wypełnianie haseł w przeglądarce Safari

Za pomocą funkcji Face ID można automatycznie wypełniać pola z nazwami użytkownika i hasłami w witrynach internetowych w przeglądarce Safari. Wystarczy wybrać kolejno pozycje Ustawienia > Face ID i kod i włączyć funkcję Autowypełnianie w Safari. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź do witryny internetowej.
 2. Stuknij pole logowania. Jeśli nad klawiaturą wyświetli się Twoja nazwa użytkownika lub hasło, stuknij je.
 3. Spójrz na telefon iPhone, aby automatycznie wypełnić pole z nazwą użytkownika i hasłem.

 

Data publikacji: