Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 9

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 9.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Xcode 9

Wydano 19 września 2017 r.

Git

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.6 i nowszych

Zagrożenie: wyewidencjonowanie zawartości ze złośliwie spreparowanego repozytorium może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd z obsługą schematu adresu URL ssh:// przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-1000117

ld64

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.6 i nowszych

Zagrożenie: analiza składni złośliwie spreparowanego pliku Mach-O może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7076, CVE-2017-7134, CVE-2017-7135, CVE-2017-7136, CVE-2017-7137: riusksk (泉哥) z działu Security Platform Department firmy Tencent

subversion

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.6 i nowszych

Zagrożenie: wyewidencjonowanie zawartości ze złośliwie spreparowanego repozytorium może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: rozwiązano błąd procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-9800

Dodatkowe podziękowania

Swift Package Manager

Dziękujemy za pomoc Vincentowi Esche.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: