Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 9

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 9.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Xcode 9

Wydano 19 września 2017 r.

Git

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.6 i nowszych

Zagrożenie: wyewidencjonowanie zawartości ze złośliwie spreparowanego repozytorium może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd z obsługą schematu adresu URL ssh:// przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-1000117

ld64

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.6 i nowszych

Zagrożenie: analiza składni złośliwie spreparowanego pliku Mach-O może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7076, CVE-2017-7134, CVE-2017-7135, CVE-2017-7136, CVE-2017-7137: riusksk (泉哥) z działu Security Platform Department firmy Tencent

subversion

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.6 i nowszych

Zagrożenie: wyewidencjonowanie zawartości ze złośliwie spreparowanego repozytorium może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: rozwiązano błąd procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-9800

Dodatkowe podziękowania

Swift Package Manager

Dziękujemy za pomoc Vincentowi Esche.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: