Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Server 5.4

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie macOS Server 5.4.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

macOS Server 5.4

Wydano 25 września 2017 r.

FreeRadius

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: liczne błędy w oprogramowaniu FreeRADIUS.

Opis: w oprogramowaniu FreeRADIUS w wersji starszej niż 2.2.10 występowały liczne błędy. Te błędy naprawiono w uaktualnieniu do wersji 2.2.10.

CVE-2017-10978

CVE-2017-10979

Postfix

Dostępne dla: systemu macOS High Sierra 10.13

Zagrożenie: liczne błędy w protokole Postfix.

Opis: naprawiono liczne błędy przez uaktualnienie do wersji 3.2.2.

CVE-2017-13826: anonimowy badacz

Wpis dodano 31 października 2017 r.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: