Zawartość związana z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.6.2 dla systemu Windows

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.6.2 dla systemu Windows.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.6.2 dla systemu Windows

Wydano 19 lipca 2017 r.

iTunes

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń.

CVE-2017-7053: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego dokumentu XML może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-7010: Apple

CVE-2017-7013: odnalezione przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7018: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-7020: likemeng z Baidu Security Lab

CVE-2017-7030: chenqin z Ant-financial Light-Year Security Lab (蚂蚁金服巴斯光年安全实验室)

CVE-2017-7034: chenqin z Ant-financial Light-Year Security Lab (蚂蚁金服巴斯光年安全实验室)

CVE-2017-7037: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-7039: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7040: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7041: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7042: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7043: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7046: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7048: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7052: cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7055: brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

CVE-2017-7056: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-7061: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7049: Ivan Fratric z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd inicjalizacji pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7064: lokihardt z Google Project Zero

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7019: Zhiyang Zeng z działu Tencent Security Platform Department

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7012: Apple

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: