Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 6.2.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 6.2.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iCloud dla Windows 6.2.2

Wydano 19 lipca 2017 r.

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego dokumentu XML może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-7010: Apple

CVE-2017-7013: odnalezione przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7018: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-7020: likemeng z Baidu Security Lab

CVE-2017-7030: chenqin z Ant-financial Light-Year Security Lab (蚂蚁金服巴斯光年安全实验室)

CVE-2017-7034: chenqin z Ant-financial Light-Year Security Lab (蚂蚁金服巴斯光年安全实验室)

CVE-2017-7037: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-7039: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7040: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7041: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7042: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7043: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7046: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7048: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-7052: cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7055: brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

CVE-2017-7056: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-7061: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7049: Ivan Fratric z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd inicjalizacji pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7064: lokihardt z Google Project Zero

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7019: Zhiyang Zeng z działu Tencent Security Platform Department

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7012: Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: