Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Sierra 10.12.6, uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-003 El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-003 Yosemite

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie macOS Sierra 10.12.6, uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-003 systemu El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-003 systemu Yosemite.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

System macOS Sierra 10.12.6, uaktualnienie zabezpieczeń 2017-003 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2017-003 Yosemite

Wydano 19 lipca 2017 r.

afclip

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-7016: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

afclip

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7033: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

AppleGraphicsPowerManagement

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7021: sss i Axis z Qihoo 360 Nirvan Team

Dźwięk

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7015: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

Bluetooth

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7050: Min (Spark) Zheng z Alibaba Inc.

CVE-2017-7051: Alex Plaskett z MWR InfoSecurity

Bluetooth

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7054: Alex Plaskett z MWR InfoSecurity, Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team

Kontakty

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7062: Shashank (@cyberboyIndia)

CoreAudio

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku filmu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-7008: Yangkang (@dnpushme) z Qihoo 360 Qex Team

curl

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: wiele błędów w komponentach curl.

Opis: naprawiono liczne błędy przez uaktualnienie do wersji 7.54.0.

CVE-2016-9586

CVE-2016-9594

CVE-2017-2629

CVE-2017-7468

Foundation

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-7031: HappilyCoded (ant4g0nist i r3dsm0k3)

Font Importer

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-13850: John Villamil, Doyensec

Wpis dodano 31 października 2017 r.

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7014: Lee z Minionz, Axis i sss z Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2017-7017: chenqin z Ant-financial Light-Year Security Lab (蚂蚁金服巴斯光年安全实验室)

CVE-2017-7035: Shrek_wzw z Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2017-7044: Shrek_wzw z Qihoo 360 Nirvan Team

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-7036: Shrek_wzw z Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2017-7045: Shrek_wzw z Qihoo 360 Nirvan Team

IOUSBFamily

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7009: Shrek_wzw z Qihoo 360 Nirvan Team

Jądro

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7022: anonimowy badacz

CVE-2017-7024: anonimowy badacz

Jądro

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7023: anonimowy badacz

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7025: anonimowy badacz

CVE-2017-7027: anonimowy badacz

CVE-2017-7069: Proteas z Qihoo 360 Nirvan Team

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7026: anonimowy badacz

Jądro

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-7028: anonimowy badacz

CVE-2017-7029: anonimowy badacz

Jądro

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-7067: Shrek_wzw z Qihoo 360 Nirvan Team

Narzędzia kext

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7032: Axis i sss z Qihoo 360 Nirvan Team

libarchive

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: rozpakowanie złośliwie spreparowanego archiwum może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-7068: odnalezione przez OSS-Fuzz

libxml2

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.5, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego dokumentu XML może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-7010: Apple

CVE-2017-7013: odnalezione przez OSS-Fuzz

libxpc

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.5 i OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7047: Ian Beer z Google Project Zero

Wi-Fi

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: osoba atakująca będąca w zasięgu może być w stanie wykonać dowolny kod w mikroukładzie Wi-Fi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7065: Gal Beniamini z Google Project Zero

Wpis dodano 25 września 2017 r.

Wi-Fi

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: osoba atakująca będąca w zasięgu może być w stanie wykonać dowolny kod w mikroukładzie Wi-Fi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-9417: Nitay Artenstein z Exodus Intelligence

System macOS Sierra 10.12.6, uaktualnienie zabezpieczeń 2017-003 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2017-003 Yosemite zawierają rozwiązania zabezpieczeń z Safari 10.1.2.

Dodatkowe podziękowania

curl

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Dave Murdock z Tangerine Element.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: