Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 10.3.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 10.3.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

System iOS 10.3.2

Wydano 15 maja, 2017 r.

AVEVideoEncoder

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia jądra.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-6989: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

CVE-2017-6994: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

CVE-2017-6995: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

CVE-2017-6996: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

CVE-2017-6997: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

CVE-2017-6998: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

CVE-2017-6999: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

Wpis uaktualniono 17 maja 2017 r.

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-2502: Yangkang (@dnpushme) z Qihoo360 Qex Team

CoreFoundation

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanych danych może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2522: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodano 19 maja 2017 r.

CoreText

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do zamknięcia aplikacji.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2017-7003: Jake Davis z SPYSCAPE (@DoubleJake), João Henrique Neves andi Stephen Goldberg z Salesforce

Wpis dodano 7 czerwca 2017 r.

Foundation

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanych danych może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2523: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodano 19 maja 2017 r.

iBooks

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowana książka może otwierać dowolne witryny internetowe bez zezwolenia użytkownika.

Opis: naprawiono błąd obsługi adresów URL przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2017-2497: Jun Kokatsu (@shhnjk)

iBooks

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

Opis: w logice walidacji ścieżek dla dowiązań symbolicznych występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu oczyszczania ścieżek.

CVE-2017-6981: evi1m0 z YSRC (sec.ly.com)

IOSurface

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2017-6979: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

Wpis uaktualniono 17 maja 2017 r.

JavaScriptCore

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej treści z Internetu mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7005: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 9 czerwca 2017 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2017-2501: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-2507: Ian Beer z Google Project Zero

CVE-2017-6987: Patrick Wardle z Synack

Powiadomienia

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd podatności na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-6982: Vincent Desmurs (vincedes3), Sem Voigtlander (OxFEEDFACE) i Joseph Shenton z CoffeeBreakers

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej strony internetowej może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” aplikacji.

Opis: naprawiono błąd menu historii przeglądarki Safari przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2495: Tubasa Iinuma (@llamakko_cafe) z Gehirn Inc.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: uaktualnienie zasad zaufania dotyczących certyfikatów.

Opis: w procedurach obsługi niezaufanych certyfikatów występował błąd sprawdzania poprawności certyfikatu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury akceptacji zaufania przez użytkownika.

CVE-2017-2498: Andrew Jerman

Zabezpieczenia

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja lokalna może być w stanie wysyłać uprzywilejowane komunikaty XPC bez uprawnień.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie testów spójności.

CVE-2017-7004: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodano 8 czerwca 2017 r.

SQLite

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytania SQL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2513: odnalezione przez OSS-Fuzz

SQLite

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytania SQL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2518: odnalezione przez OSS-Fuzz

CVE-2017-2520: odnalezione przez OSS-Fuzz

SQLite

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytania SQL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2519: odnalezione przez OSS-Fuzz

SQLite

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-6983: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-6991: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7000: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7001: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7002: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 24 maja 2017 r.

TextInput

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanych danych może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2524: Ian Beer z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2496: Apple

CVE-2017-2505: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2506: Zheng Huang z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2514: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2515: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2521: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2525: Kai Kang (4B5F5F4B) z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2526: Kai Kang (4B5F5F4B) z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2530: Wei Yuan z Baidu Security Lab, Zheng Huang z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2531: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2538: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2539: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2544: 360 Security (@mj0011sec) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2547: lokihardt z Google Project Zero, Team Sniper (Keen Lab i PC Mgr) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-6980: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-6984: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 20 czerwca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site- scripting).

Opis: w procedurze obsługi poleceń edytora WebKit występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2504: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site- scripting).

Opis: w procedurze obsługi węzłów „container” WebKit występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2508: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site- scripting).

Opis: w procedurze obsługi wydarzeń pageshow występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2510: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site- scripting).

Opis: w procedurze obsługi buforowanych klatek WebKit występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2528: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2536: Samuel Groß i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site- scripting).

Opis: w procedurze wczytywania ramek występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2549: lokihardt z Google Project Zero

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może wykonać niepodpisany kod.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2499: George Dan (@theninjaprawn)

Dodatkowe podziękowania

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Orr A. z zespołu Aleph Research, HCL Technologies.

Safari

Dziękujemy za pomoc Flyin9_L (ZhenHui Lee) (@ACITSEC).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: