Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacjach Pages 3.0, Numbers 3.0 i Keynote 3.0 dla systemu iOS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacjach Pages 3.0, Numbers 3.0 i Keynote 3.0 dla systemu iOS.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Pages 3.0, Numbers 3.0 i Keynote 3.0 dla systemu iOS

Wydano 13 września 2016 r.

Pages, Numbers i Keynote

Dostępne dla: systemu iOS 10.0 i nowszych

Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego dokumentu może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: w mechanizmie analizowania składni złośliwie spreparowanego dokumentu występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

CVE-2016-7672: Reno Roberts

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: