Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 10.3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 10.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iOS 10.3

Wydano 27 marca 2017 r.

Konta

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: użytkownik może mieć możliwość wyświetlenia konta Apple ID z poziomu ekranu blokady.

Opis: naprawiono błąd zarządzania monitami przez usunięcie z ekranu blokady monitu o uwierzytelnienie w usłudze iCloud.

CVE-2017-2397: Suprovici Vadim z UniApps, anonimowy badacz

Dźwięk

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2430: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2462: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Carbon

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki DFILE może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowało przepełnienie buforu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2379: John Villamil, Doyensec, riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

CoreGraphics

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd nieskończonej rekurencji przez ulepszenie mechanizmu zarządzania stanami.

CVE-2017-2417: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

CoreGraphics

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2444: Mei Wang z 360 GearTeam

CoreText

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2435: John Villamil, Doyensec

CoreText

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2450: John Villamil, Doyensec

CoreText

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego tekstu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” ze strony aplikacji.

Opis: naprawiono błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2461: Isaac Archambault z IDAoADI, anonimowy badacz

Dostęp do danych

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: skonfigurowanie konta usługi Exchange przy użyciu błędnie wpisanego adresu e-mail może prowadzić do nieoczekiwanego serwera.

Opis: w obsłudze adresów e-mail usługi Exchange występował błąd dotyczący sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2414: Ilya Nesterov i Maxim Goncharov

FontParser

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2487: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

CVE-2017-2406: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

FontParser

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2407: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

FontParser

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2439: John Villamil, Doyensec

HomeKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: w centrum sterowania może nieoczekiwanie pojawić się element Home Control.

Opis: w procedurze obsługi elementu Home Control występował błąd dotyczący stanu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2017-2434: Suyash Narain z Indii

Protokół HTTP

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: złośliwy serwer HTTP/2 może być w stanie spowodować niezdefiniowane zachowanie.

Opis: w bibliotece nghttp2 w wersji starszej niż 1.17.0 występowały liczne błędy. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie biblioteki nghttp2 do wersji 1.17.0.

CVE-2017-2428

Wpis uaktualniono 28 marca 2017 r.

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2416: Qidan He (何淇丹, @flanker_hqd) z KeenLab, Tencent

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku JPEG może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2432: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2467

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji.

Opis: w bibliotece LibTIFF w wersjach starszych niż 4.0.7 występował odczyt spoza zakresu. Ten problem rozwiązano, uaktualniając bibliotekę LibTIFF w elemencie ImageIO do wersji 4.0.7.

CVE-2016-3619

iTunes Store

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może być w stanie manipulować ruchem sieciowym dotyczącym aplikacji iTunes.

Opis: żądania skierowane do usług internetowych trybu piaskownicy aplikacji iTunes były wysyłane w postaci zwykłego tekstu. Ten błąd naprawiono przez włączenie obsługi protokołu HTTPS.

CVE-2017-2412: Richard Shupak (linkedin.com/in/rshupak)

JavaScriptCore

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2491: Apple

Wpis dodano 2 maja 2017 r.

JavaScriptCore

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej strony internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: naprawiono błąd prototypu przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2017-2492: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 24 kwietnia 2017 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2398: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2017-2401: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2440: anonimowy badacz

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie obsługi pamięci.

CVE-2017-2456: lokihardt z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2472: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2473: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przesunięcia o jeden przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2474: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2017-2478: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2482: Ian Beer z Google Project Zero

CVE-2017-2483: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z podwyższonymi uprawnieniami.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2490: Ian Beer z Google Project Zero, brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

Wpis dodano 31 marca 2017 r.

Klawiatury

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2458: Shashank (@cyberboyIndia)

Pęk kluczy

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca potrafiąca przechwytywać połączenia TLS może być w stanie odczytywać tajne rzeczy chronione za pomocą pęku kluczy iCloud.

Opis: w pewnych okolicznościach pęk kluczy iCloud nie mógł sprawdzić autentyczności pakietów OTR. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2017-2448: Alex Radocea z Longterm Security, Inc.

Wpis uaktualniono 30 marca 2017 r.

libarchive

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: lokalna osoba atakująca może być w stanie zmienić uprawnienia do systemu plików dowolnych folderów.

Opis: w procedurze obsługi łączy symbolicznych występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności łączy symbolicznych.

CVE-2017-2390: Omer Medan z enSilo Ltd

libc++abi

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przeprowadzenie filtrowania złośliwej aplikacji w języku C++ może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2441

libxslt

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: wykryto szereg luk w zabezpieczeniach biblioteki libxslt.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-5029: Holger Fuhrmannek

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

Schowek

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia z systemem iOS może odczytać zawartość schowka.

Opis: schowek był szyfrowany przy użyciu klucza chronionego jedynie identyfikatorem UID sprzętu. Ten błąd naprawiono przez zaszyfrowanie schowka przy użyciu klucza chronionego identyfikatorem UID sprzętu oraz kodem użytkownika.

CVE-2017-2399

Telefon

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja innej firmy może zainicjować połączenie telefoniczne bez działania ze strony użytkownika.

Opis: w systemie iOS występował błąd umożliwiający wykonywanie połączeń bez monitowania.  Ten błąd naprawiono przez dodanie monitu umożliwiającego użytkownikowi potwierdzenie zamiaru zainicjowania połączenia.

CVE-2017-2484

Profile

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: atakujący może być w stanie wykorzystać słabe punkty w algorytmie kryptograficznym DES.

Opis: dodano obsługę algorytmu kryptograficznego 3DES na kliencie SCEP i zrezygnowano z obsługi algorytmu DES.

CVE-2017-2380: anonimowy badacz

Szybki przegląd

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: stuknięcie łącza telefonu w dokumencie PDF mogło spowodować zainicjowanie połączenia telefonicznego bez wyświetlania monitu dla użytkownika.

Opis: podczas sprawdzania adresu URL telefonu przed zainicjowaniem połączenia występował błąd. Ten problem rozwiązano przez dodanie monitu o potwierdzenie.

CVE-2017-2404: Tuan Anh Ngo (Melbourne, Australia), Christoph Nehring

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd zarządzania stanem przez wyłączenie możliwości wprowadzania tekstu do momentu wczytania strony docelowej.

CVE-2017-2376: anonimowy badacz, Michał Zalewski z Google Inc, Muneaki Nishimura (nishimunea) z Recruit Technologies Co., Ltd., Chris Hlady z Google Inc, anonimowy badacz, Yuyang Zhou z Tencent Security Platform Department (security.tencent.com)

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: lokalny użytkownik może być w stanie zobaczyć witryny odwiedzone przez użytkownika podczas sesji przeglądania prywatnego.

Opis: w mechanizmie usuwania systemu SQLite występował błąd. Ten błąd naprawiono przez ulepszenie mechanizmu czyszczenia systemu SQLite.

CVE-2017-2384

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wyświetlenie arkuszy uwierzytelniania dla dowolnych witryn sieci Web.

Opis: w procedurze obsługi uwierzytelniania HTTP występował błąd umożliwiający fałszowanie adresów i przeprowadzanie ataku typu „odmowa usługi”. Ten błąd naprawiono przez wprowadzenie niemodalnych arkuszy uwierzytelniania HTTP.

CVE-2017-2389: ShenYeYinJiu z Tencent Security Response Center, TSRC

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny przez kliknięcie łącza może prowadzić do fałszowania interfejsu użytkownika.

Opis: w procedurze obsługi zapytań usługi FaceTime występował błąd umożliwiający fałszowanie adresów. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2453: xisigr z Tencent's Xuanwu Lab (tencent.com)

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: naprawiono wiele błędów sprawdzania poprawności przez poprawienie procesu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-2393: Erling Ellingsen

SafariViewController

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: po wyczyszczeniu przez użytkownika pamięci podręcznej przeglądarki Safari stan pamięci podręcznej nie jest prawidłowo synchronizowany między przeglądarką Safari i elementem SafariViewController.

Opis: w procedurze czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki Safari z poziomu elementu SafariViewController występował błąd.  Ten błąd naprawiono przez ulepszenie obsługi stanu pamięci podręcznej.

CVE-2017-2400: Abhinav Bansal z firmy Zscaler, Inc.

Profile piaskownicy

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie uzyskać dostęp do rekordu użytkownika iCloud zalogowanego użytkownika.

Opis: rozwiązano problem z dostępem przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy dla aplikacji innych firm.

CVE-2017-6976: George Dan (@theninjaprawn)

Wpis dodano 1 sierpnia 2017 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: sprawdzanie poprawności pustego podpisu przy użyciu polecenia SecKeyRawVerify() może nieoczekiwanie zakończyć się powodzeniem.

Opis: w przypadku kryptograficznych odwołań do interfejsów API występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności parametrów.

CVE-2017-2423: anonimowy badacz

Zabezpieczenia

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2451: Alex Radocea z Longterm Security, Inc.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu x509 może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze analizowania certyfikatów występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2485: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

Siri

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: Siri może ujawniać zawartość wiadomości tekstowych, kiedy urządzenie jest zablokowane.

Opis: naprawiono błąd dotyczący niewystarczająco skutecznego blokowania przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2017-2452: Hunter Byrnes

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przeciągnięcie i upuszczenie złośliwie spreparowanego łącza może doprowadzić do sfałszowania zakładki lub spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: podczas tworzenia zakładki występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2378: xisigr z Tencent's Xuanwu Lab (tencent.com)

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2017-2486: redrain z light4freedom

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami.

Opis: naprawiono błąd dostępu prototypowego przez poprawienie procedury obsługi wyjątków.

CVE-2017-2386: André Bargull

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2394: Apple

CVE-2017-2396: Apple

CVE-2016-9642: Gustavo Grieco

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2395: Apple

CVE-2017-2454: Ivan Fratric z Google Project Zero, Zheng Huang z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2455: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2457: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2459: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2460: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2464: Jeonghoon Shin, natashenka z Google Project Zero

CVE-2017-2465: Zheng Huang i Wei Yuan z Baidu Security Lab

CVE-2017-2466: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2468: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2469: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2470: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2476: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2481: 0011 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 20 czerwca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2415: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować nieoczekiwane niewymuszone zastosowanie reguł Content Security Policy.

Opis: w regułach Content Security Policy występował błąd dostępu.  Ten błąd naprawiono przez ulepszenie ograniczeń dostępu.

CVE-2017-2419: Nicolai Grødum z Cisco Systems

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do dużego wykorzystania pamięci.

Opis: naprawiono błąd niekontrolowanego wykorzystania zasobów przez ulepszenie mechanizmu przetwarzania wyrażeń regularnych.

CVE-2016-9643: Gustavo Grieco

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: w procedurze przetwarzania cieniowania OpenGL występował błąd powodujący ujawnianie informacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2424: Paul Thomson (przy użyciu narzędzia GLFuzz) z Multicore Programming Group, Imperial College London

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2433: Apple

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami.

Opis: w procedurze obsługi wczytywania strony występowało wiele błędów sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2017-2364: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może przesyłać dane między różnymi źródłami.

Opis: w procedurze obsługi wczytywania strony występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2017-2367: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi obiektów ramek występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2445: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurach obsługi funkcji trybu rygorystycznego występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2446: natashenka z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2447: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2463: Kai Kang (4B5F5F4B) z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2471: Ivan Fratric z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi ramek występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2475: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami.

Opis: w procedurze obsługi elementów występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2017-2479: lokihardt z Google Project Zero

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami.

Opis: w procedurze obsługi elementów występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2017-2480: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2493: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 24 kwietnia 2017 r.

Powiązania JavaScript oprogramowania WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami.

Opis: w procedurze obsługi wczytywania strony występowało wiele błędów sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2017-2442: lokihardt z Google Project Zero

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: zamknięcie okna w czasie wstrzymania pracy debugera może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2377: Vicki Pfau

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-2405: Apple

Dodatkowe podziękowania

XNU

Chcielibyśmy podziękować za pomoc Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team.

WebKit

Chcielibyśmy podziękować za pomoc Yosuke HASEGAWA z Secure Sky Technology Inc.

Safari

Dziękujemy za pomoc Flyin9 (ZhenHui Lee).

Ustawienia

Chcielibyśmy podziękować za pomoc Adi Sharabani i Yair Amit ze Skycure.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: