Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Sierra 10.12.4, uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-001 El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-001 Yosemite

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie macOS Sierra 10.12.4, uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-001 systemu El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-001 systemu Yosemite.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

macOS Sierra 10.12.4, uaktualnienie zabezpieczeń 2017-001 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2017-001 Yosemite

Wydano 27 marca 2017 r.

apache

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: w oprogramowaniu Apache w wersji starszej niż 2.4.25 występowały liczne błędy. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie oprogramowaniu Apache do wersji 2.4.25.

CVE-2016-0736

CVE-2016-2161

CVE-2016-5387

CVE-2016-8740

CVE-2016-8743

Wpis uaktualniono 28 marca 2017 r.

apache_mod_php

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: w oprogramowaniu PHP w wersji starszej niż 5.6.30 występowały liczne błędy.

Opis: w oprogramowaniu PHP w wersji starszej niż 5.6.30 występowały liczne błędy. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie oprogramowania PHP do wersji 5.6.30.

CVE-2016-10158

CVE-2016-10159

CVE-2016-10160

CVE-2016-10161

CVE-2016-9935

AppleGraphicsPowerManagement

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie obsługi pamięci.

CVE-2017-2421: @cocoahuke

AppleRAID

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2438: sss i Axis z 360Nirvanteam

Dźwięk

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2430: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2462: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Bluetooth

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2420: Pekka Oikarainen, Matias Karhumaa i Marko Laakso z Synopsys Software Integrity Group

Bluetooth

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2427: Axis i sss z Qihoo 360 Nirvan Team

Bluetooth

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2449: sss i Axis z 360NirvanTeam

Carbon

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki DFILE może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowało przepełnienie buforu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2379: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department, John Villamil, Doyensec

CoreGraphics

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd nieskończonej rekurencji przez ulepszenie mechanizmu zarządzania stanami.

CVE-2017-2417: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

CoreMedia

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku MOV może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi plików MOV występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2431: kimyok z Tencent Security Platform Department

CoreText

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2435: John Villamil, Doyensec

CoreText

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2450: John Villamil, Doyensec

CoreText

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego tekstu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” ze strony aplikacji.

Opis: naprawiono błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2461: Isaac Archambault z IDAoADI, anonimowy badacz

curl

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowane dane wejściowe użytkownika dla interfejsu API biblioteki libcurl mogą spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2016-9586: Daniel Stenberg z firmy Mozilla

EFI

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana przejściówka Thunderbolt może być w stanie odzyskać hasło szyfrowania funkcji FileVault 2.

Opis: w procedurze obsługi trybu DMA występował błąd. Ten błąd naprawiono przez włączenie funkcji VT-d w interfejsie EFI.

CVE-2016-7585: Ulf Frisk (@UlfFrisk)

FinderKit

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: uprawnienia mogły zostać nieoczekiwanie wyzerowane podczas wysyłania łączy.

Opis: w procedurze obsługi funkcji Wyślij łącze usługi Udostępnianie iCloud występował problem związany z uprawnieniami. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury kontroli uprawnień.

CVE-2017-2429: Raymond Wong DO z Arnot Ogden Medical Center

Wpis uaktualniono 23 sierpnia 2017 r.

FontParser

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2487: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

CVE-2017-2406: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

FontParser

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2407: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

FontParser

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2439: John Villamil, Doyensec

FontParser

Dostępne dla: systemów OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. 

Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowało przepełnienie buforu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2016-4688: Simon Huang z firmy Alipay

Wpis dodano 11 kwietnia 2017 r.

Protokół HTTP

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwy serwer HTTP/2 może być w stanie spowodować niezdefiniowane zachowanie.

Opis: w bibliotece nghttp2 w wersji starszej niż 1.17.0 występowały liczne błędy. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie biblioteki nghttp2 do wersji 1.17.0.

CVE-2017-2428

Wpis uaktualniono 28 marca 2017 r.

Hypervisor

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacje korzystające ze szkieletu Hypervisor mogły nieoczekiwanie spowodować ujawnienie rejestracji kontrolki CR8 między gościem a hostem.

Opis: naprawiono błąd związany z ujawnieniem informacji przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2017-2418: Alex Fishman i Izik Eidus z Veertu Inc.

iBooks

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku iBooks może doprowadzić do ujawnienia lokalnego pliku.

Opis: w procedurze obsługi adresów URL plików występował błąd ujawniania informacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

CVE-2017-2426: Craig Arendt z Stratum Security, Jun Kokatsu (@shhnjk)

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2416: Qidan He (何淇丹, @flanker_hqd) z KeenLab, Tencent

ImageIO

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.3, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku JPEG może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2432: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2467

ImageIO

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji.

Opis: w bibliotece LibTIFF w wersjach starszych niż 4.0.7 występował odczyt spoza zakresu. Ten problem rozwiązano, uaktualniając bibliotekę LibTIFF w elemencie ImageIO do wersji 4.0.7.

CVE-2016-3619

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra. 

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2443: Ian Beer z Google Project Zero

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie ujawnić pamięć jądra.

Opis: usunięto błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-2489: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodano 31 marca 2017 r.

IOATAFamily

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2408: Yangkang (@dnpushme) z Qihoo360 Qex Team

IOFireWireAVC

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2436: Orr A, IBM Security

IOFireWireAVC

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: lokalna osoba atakująca może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2437: Benjamin Gnahm (@mitp0sh) z firmy Blue Frost Security

IOFireWireFamily

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2388: Brandon Azad, anonimowy badacz

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2398: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2017-2401: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: w jądrze występował błąd walidacji danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2410: Apple

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2440: anonimowy badacz

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie obsługi pamięci.

CVE-2017-2456: lokihardt z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2472: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2473: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przesunięcia o jeden przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2474: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2017-2478: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2482: Ian Beer z Google Project Zero

CVE-2017-2483: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z podwyższonymi uprawnieniami.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2490: Ian Beer z Google Project Zero, brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

Wpis dodano 31 marca 2017 r.

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: ekran może nieoczekiwanie pozostawać odblokowany po zamknięciu pokrywy.

Opis: naprawiono błąd dotyczący niewystarczająco skutecznego blokowania przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2017-7070: Ed McKenzie

Wpis dodano 10 sierpnia 2017 r.

Klawiatury

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2458: Shashank (@cyberboyIndia)

Pęk kluczy

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: osoba atakująca potrafiąca przechwytywać połączenia TLS może być w stanie odczytywać tajne rzeczy chronione za pomocą pęku kluczy iCloud.

Opis: w pewnych okolicznościach pęk kluczy iCloud nie mógł sprawdzić autentyczności pakietów OTR. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

CVE-2017-2448: Alex Radocea z Longterm Security, Inc.

Wpis uaktualniono 30 marca 2017 r.

libarchive

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: lokalna osoba atakująca może być w stanie zmienić uprawnienia do systemu plików dowolnych katalogów.

Opis: w procedurze obsługi łączy symbolicznych występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji łączy symbolicznych.

CVE-2017-2390: Omer Medan z enSilo Ltd

libc++abi

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przeprowadzenie filtrowania złośliwej aplikacji w języku C++ może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2441

LibreSSL

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.3 i OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: użytkownik lokalny może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: przerwa czasowa pozwoliła osobie atakującej odzyskać klucze. Ten błąd naprawiono przez wprowadzenie ciągłego obliczania czasu.

CVE-2016-7056: Cesar Pereida García i Billy Brumley (Tampere University of Technology)

libxslt

Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: wykryto szereg luk w zabezpieczeniach biblioteki libxslt.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2477

Wpis dodano 30 marca 2017 r.

libxslt

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.3, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: wykryto szereg luk w zabezpieczeniach biblioteki libxslt.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-5029: Holger Fuhrmannek

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

Klient MCX

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: usunięcie profilu konfiguracji z wieloma pakietami danych nie musi spowodować usunięcia zaufanego certyfikatu Active Directory.

Opis: w procedurze odinstalowywania profilu występował błąd. Ten błąd naprawiono przez ulepszenie mechanizmu czyszczenia.

CVE-2017-2402: anonimowy badacz

Menu

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie ujawnić pamięć procesową.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2409: Sergey Bylokhov

Multi-Touch

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2422: @cocoahuke

OpenSSH

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: liczne błędy w protokole OpenSSH

Opis: w protokole OpenSSH w wersji starszej niż 7.4 występowały liczne błędy. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie protokołu OpenSSH do wersji 7.4.

CVE-2016-10009

CVE-2016-10010

CVE-2016-10011

CVE-2016-10012

OpenSSL

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: użytkownik lokalny może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd dotyczący przerwy czasowej przez zastosowanie ciągłego obliczania czasu.

CVE-2016-7056: Cesar Pereida García i Billy Brumley (Tampere University of Technology)

Drukowanie

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: kliknięcie złośliwego łącza IPP(S) może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący niekontrolowanych łańcuchów formatu przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2403: beist z organizacji GrayHash

python

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanych archiwów ZIP przy użyciu programu Python może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi archiwów ZIP występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2016-5636

QuickTime

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku multimedialnego może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: w programie QuickTime występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

CVE-2017-2413: Simon Huang(@HuangShaomang) i pjf z IceSword Lab firmy Qihoo 360

Zabezpieczenia

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: walidacja pustych podpisów za pomocą funkcji SecKeyRawVerify() może nieoczekiwanie zakończyć się powodzeniem.

Opis: w przypadku kryptograficznych odwołań do interfejsów API występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji parametrów.

CVE-2017-2423: anonimowy badacz

Zabezpieczenia

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2451: Alex Radocea z Longterm Security, Inc.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu x509 może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze analizowania certyfikatów występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2485: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

SecurityFoundation

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

Opis: naprawiono błąd dwukrotnego zwolnienia pamięci przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2425: kimyok z Tencent Security Platform Department

sudo

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: użytkownik w grupie o nazwie „admin” na sieciowym serwerze katalogowym może spowodować nieoczekiwane podwyższenie poziomu uprawnień przy użyciu poleceń sudo.

Opis: w programie sudo występował błąd dostępu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania uprawnień.

CVE-2017-2381

Ochrona integralności systemu

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie zmodyfikować chronione lokalizacje dyskowe.

Opis: w procedurze instalacji systemu występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi i walidacji podczas przeprowadzania procesu instalacji.

CVE-2017-6974: Patrick Wardle z Synack

tcpdump

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod z pomocą użytkownika.

Opis: w programie tcpdump w wersji starszej niż 4.9.0 występowały liczne błędy. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie programu tcpdump do wersji 4.9.0.

CVE-2016-7922

CVE-2016-7923

CVE-2016-7924

CVE-2016-7925

CVE-2016-7926

CVE-2016-7927

CVE-2016-7928

CVE-2016-7929

CVE-2016-7930

CVE-2016-7931

CVE-2016-7932

CVE-2016-7933

CVE-2016-7934

CVE-2016-7935

CVE-2016-7936

CVE-2016-7937

CVE-2016-7938

CVE-2016-7939

CVE-2016-7940

CVE-2016-7973

CVE-2016-7974

CVE-2016-7975

CVE-2016-7983

CVE-2016-7984

CVE-2016-7985

CVE-2016-7986

CVE-2016-7992

CVE-2016-7993

CVE-2016-8574

CVE-2016-8575

CVE-2017-5202

CVE-2017-5203

CVE-2017-5204

CVE-2017-5205

CVE-2017-5341

CVE-2017-5342

CVE-2017-5482

CVE-2017-5483

CVE-2017-5484

CVE-2017-5485

CVE-2017-5486

tiffutil

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji.

Opis: w wersjach biblioteki LibTIFF starszych niż 4.0.7 występował błąd odczytu spoza zakresu. Ten błąd naprawiono przez uaktualnienie biblioteki LibTIFF w pakiecie AKCmds do wersji 4.0.7.

CVE-2016-3619

CVE-2016-9533

CVE-2016-9535

CVE-2016-9536

CVE-2016-9537

CVE-2016-9538

CVE-2016-9539

CVE-2016-9540

macOS Sierra 10.12.4, uaktualnienie zabezpieczeń 2017-001 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2017-001 Yosemite zawierają rozwiązania zabezpieczeń przeglądarki Safari 10.1.

Dodatkowe podziękowania

XNU

Chcielibyśmy podziękować za pomoc Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: