Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Apple Music 2.0 dla systemu Android

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Apple Music 2.0 dla systemu Android.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Apple Music 2.0 dla systemu Android

Wydano 4 kwietnia 2017 r.

Apple Music

Dostępne dla: systemu Android w wersji 4.3 lub nowszej

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: w aplikacji Apple Music dla systemu Android występował błąd walidacji certyfikatów. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji certyfikatów.

CVE-2017-2387: David Coomber z Info-Sec.CA

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: