Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 10.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 10.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

tvOS 10.2

Wydano 27 marca 2017 r.

Dźwięk

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2430: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2462: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Carbon

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki DFILE może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowało przepełnienie buforu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2379: John Villamil, Doyensec, riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

CoreGraphics

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd nieskończonej rekurencji przez ulepszenie mechanizmu zarządzania stanami.

CVE-2017-2417: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

CoreGraphics

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2444: Mei Wang z 360 GearTeam

CoreText

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2435: John Villamil, Doyensec

CoreText

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2450: John Villamil, Doyensec

CoreText

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego tekstu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” ze strony aplikacji.

Opis: naprawiono błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2461: anonimowy badacz, Isaac Archambault (IDAoADI)

FontParser

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2487: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

CVE-2017-2406: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

FontParser

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2407: riusksk (泉哥) z Tencent Security Platform Department

FontParser

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2439: John Villamil, Doyensec

Protokół HTTP

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwy serwer HTTP/2 może być w stanie spowodować niezdefiniowane zachowanie.

Opis: w bibliotece nghttp2 w wersji starszej niż 1.17.0 występowały liczne błędy. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie biblioteki nghttp2 do wersji 1.17.0.

CVE-2017-2428

Wpis uaktualniono 28 marca 2017 r.

ImageIO

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2416: Qidan He (何淇丹, @flanker_hqd) z KeenLab, Tencent

ImageIO

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku JPEG może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2432: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

ImageIO

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2467

ImageIO

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji.

Opis: w bibliotece LibTIFF w wersjach starszych niż 4.0.7 występował odczyt spoza zakresu. Ten problem rozwiązano, uaktualniając bibliotekę LibTIFF w elemencie ImageIO do wersji 4.0.7.

CVE-2016-3619

JavaScriptCore

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2491: Apple

Wpis dodano 2 maja 2017 r.

JavaScriptCore

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej strony internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: naprawiono błąd prototypu przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2017-2492: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 24 kwietnia 2017 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2401: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2440: anonimowy badacz

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie obsługi pamięci.

CVE-2017-2456: lokihardt z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2472: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2473: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przesunięcia o jeden przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2474: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2017-2478: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2482: Ian Beer z Google Project Zero

CVE-2017-2483: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z podwyższonymi uprawnieniami.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2490: Ian Beer z Google Project Zero, brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

Wpis dodano 31 marca 2017 r.

Klawiatury

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2458: Shashank (@cyberboyIndia)

Pęk kluczy

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca potrafiąca przechwytywać połączenia TLS może być w stanie odczytywać tajne rzeczy chronione za pomocą pęku kluczy iCloud.

Opis: w pewnych okolicznościach pęk kluczy iCloud nie mógł sprawdzić autentyczności pakietów OTR. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

CVE-2017-2448: Alex Radocea z Longterm Security, Inc.

Wpis uaktualniono 30 marca 2017 r.

libarchive

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: lokalna osoba atakująca może być w stanie zmienić uprawnienia do systemu plików dowolnych katalogów.

Opis: w procedurze obsługi łączy symbolicznych występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji łączy symbolicznych.

CVE-2017-2390: Omer Medan z enSilo Ltd

libc++abi

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przeprowadzenie filtrowania złośliwej aplikacji w języku C++ może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2441

libxslt

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: wykryto szereg luk w zabezpieczeniach biblioteki libxslt.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-5029: Holger Fuhrmannek

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2017-2451: Alex Radocea z Longterm Security, Inc.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu x509 może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze analizowania certyfikatów występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2485: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami.

Opis: naprawiono błąd dostępu prototypowego przez poprawienie procedury obsługi wyjątków.

CVE-2017-2386: André Bargull

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2394: Apple

CVE-2017-2396: Apple

CVE-2016-9642: Gustavo Grieco

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2395: Apple

CVE-2017-2454: Ivan Fratric z Google Project Zero, Zheng Huang z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2455: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2459: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2460: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2464: Natalie Silvanovich z Google Project Zero, Jeonghoon Shin

CVE-2017-2465: Zheng Huang i Wei Yuan z Baidu Security Lab

CVE-2017-2466: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2468: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2469: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2470: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2476: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2481: 0011 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 20 czerwca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2415: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do dużego wykorzystania pamięci.

Opis: naprawiono błąd niekontrolowanego wykorzystania zasobów przez ulepszenie mechanizmu przetwarzania wyrażeń regularnych.

CVE-2016-9643: Gustavo Grieco

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może przesyłać dane między różnymi źródłami.

Opis: w procedurze obsługi wczytywania strony występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2017-2367: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site- scripting).

Opis: w procedurze obsługi obiektów ramek występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2445: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurach obsługi funkcji trybu rygorystycznego występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2446: Natalie Silvanovich z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2447: Natalie Silvanovich z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2463: Kai Kang (4B5F5F4B) z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site- scripting).

Opis: w procedurze obsługi ramek występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2475: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami.

Opis: w procedurze obsługi elementów występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

CVE-2017-2479: lokihardt z Google Project Zero

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami.

Opis: w procedurze obsługi elementów występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

CVE-2017-2480: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2493: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 24 kwietnia 2017 r.

Dodatkowe podziękowania

XNU

Chcielibyśmy podziękować za pomoc Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: