Zawartość związana z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.6 dla systemu Windows

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.6 dla systemu Windows.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.6 dla systemu Windows

Wydano 21 marca 2017 r.

Serwer APNs

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może śledzić działania użytkownika

Opis: certyfikat klienta był wysyłany jako zwykły tekst. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi certyfikatów.

CVE-2017-2383: Matthias Wachs i Quirin Scheitle z Technical University Munich (TUM)

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

iTunes

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w oprogramowaniu SQLite.

Opis: wykryto szereg błędów w oprogramowaniu SQLite. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie oprogramowania SQLite do wersji 3.15.2.

CVE-2013-7443

CVE-2015-3414

CVE-2015-3415

CVE-2015-3416

CVE-2015-3717

CVE-2015-6607

CVE-2016-6153

iTunes

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w oprogramowaniu expat.

Opis: wykryto szereg błędów w oprogramowaniu expat. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie oprogramowania expat do wersji 2.2.0.

CVE-2009-3270

CVE-2009-3560

CVE-2009-3720

CVE-2012-1147

CVE-2012-1148

CVE-2012-6702

CVE-2015-1283

CVE-2016-0718

CVE-2016-4472

CVE-2016-5300

libxslt

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: wykryto szereg luk w zabezpieczeniach biblioteki libxslt.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-5029: Holger Fuhrmannek

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2463: Kai Kang (4B5F5F4B) z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami.

Opis: w procedurze obsługi elementów występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

CVE-2017-2479: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2480: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2493: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 24 kwietnia 2017 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: