Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.6

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.6.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.6

Wydano 21 marca 2017 r.

iTunes

Dostępne dla: systemu OS X Mavericks 10.9.5 i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w oprogramowaniu SQLite.

Opis: wykryto szereg błędów w oprogramowaniu SQLite. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie oprogramowania SQLite do wersji 3.15.2.

CVE-2013-7443

CVE-2015-3414

CVE-2015-3415

CVE-2015-3416

CVE-2015-3717

CVE-2015-6607

CVE-2016-6153

iTunes

Dostępne dla: systemu OS X Mavericks 10.9.5 i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w oprogramowaniu expat.

Opis: wykryto szereg błędów w oprogramowaniu expat. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie oprogramowania expat do wersji 2.2.0.

CVE-2009-3270

CVE-2009-3560

CVE-2009-3720

CVE-2012-1147

CVE-2012-1148

CVE-2012-6702

CVE-2015-1283

CVE-2016-0718

CVE-2016-4472

CVE-2016-5300

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: