Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.6

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.6.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.6

Wydano 21 marca 2017 r.

iTunes

Dostępne dla: systemu OS X Mavericks 10.9.5 i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w oprogramowaniu SQLite.

Opis: wykryto szereg błędów w oprogramowaniu SQLite. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie oprogramowania SQLite do wersji 3.15.2.

CVE-2013-7443

CVE-2015-3414

CVE-2015-3415

CVE-2015-3416

CVE-2015-3717

CVE-2015-6607

CVE-2016-6153

iTunes

Dostępne dla: systemu OS X Mavericks 10.9.5 i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w oprogramowaniu expat.

Opis: wykryto szereg błędów w oprogramowaniu expat. Te błędy naprawiono przez uaktualnienie oprogramowania expat do wersji 2.2.0.

CVE-2009-3270

CVE-2009-3560

CVE-2009-3720

CVE-2012-1147

CVE-2012-1148

CVE-2012-6702

CVE-2015-1283

CVE-2016-0718

CVE-2016-4472

CVE-2016-5300

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: