Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacjach Pages 6.1, Numbers 4.1 i Keynote 7.1 na komputer Mac oraz Pages 3.1, Numbers 3.1 i Keynote 3.1 dla systemu iOS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacjach Pages 6.1, Numbers 4.1 i Keynote 7.1 na komputer Mac oraz Pages 3.1, Numbers 3.1 i Keynote 3.1 dla systemu iOS

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Pages 6.1, Numbers 4.1 i Keynote 7.1 na komputer Mac oraz Pages 3.1, Numbers 3.1 i Keynote 3.1 dla systemu iOS

Wydano 27 marca 2017 r.

Eksport

Dostępne dla: systemów macOS 10.12 lub nowszych, iOS 10.0 lub nowszych

Zagrożenie: zawartość chronionych hasłem plików PDF eksportowanych z pakietu iWork może zostać ujawniona.

Opis: dla eksportowanych plików PDF chronionych hasłem pakiet iWork używał 40-bitowego szyfrowania RC4. Ten błąd naprawiono przez zmianę szyfrowania dla eksportowanych plików pakietu iWork na AES-128.

CVE-2017-2391: Philipp Eckel z ThoughtWorks

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: