Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacjach Pages 6.1, Numbers 4.1 i Keynote 7.1 na komputer Mac oraz Pages 3.1, Numbers 3.1 i Keynote 3.1 dla systemu iOS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacjach Pages 6.1, Numbers 4.1 i Keynote 7.1 na komputer Mac oraz Pages 3.1, Numbers 3.1 i Keynote 3.1 dla systemu iOS

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Pages 6.1, Numbers 4.1 i Keynote 7.1 na komputer Mac oraz Pages 3.1, Numbers 3.1 i Keynote 3.1 dla systemu iOS

Wydano 27 marca 2017 r.

Eksport

Dostępne dla: systemów macOS 10.12 lub nowszych, iOS 10.0 lub nowszych

Zagrożenie: zawartość chronionych hasłem plików PDF eksportowanych z pakietu iWork może zostać ujawniona.

Opis: dla eksportowanych plików PDF chronionych hasłem pakiet iWork używał 40-bitowego szyfrowania RC4. Ten błąd naprawiono przez zmianę szyfrowania dla eksportowanych plików pakietu iWork na AES-128.

CVE-2017-2391: Philipp Eckel z ThoughtWorks

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: