Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 10.2.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 10.2.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iOS 10.2.1

Wydano 23 stycznia 2017 r.

Serwer APNs

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może śledzić działania użytkownika

Opis: certyfikat klienta był wysyłany jako zwykły tekst. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi certyfikatów.

CVE-2017-2383: Matthias Wachs i Quirin Scheitle z Technical University Munich (TUM)

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

Historia połączeń

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: uaktualnienia historii połączeń platformy CallKit są wysyłane do usługi iCloud.

Opis: w mechanizmie zapobiegania przesyłaniu historii połączeń platformy CallKit do usługi iCloud występował błąd.  Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2017-2375: Elcomsoft

Wpis dodano 21 lutego 2017 r.

Kontakty

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wizytówki może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji.

Opis: w procedurze analizowania wizytówki występował błąd walidacji danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2368: Vincent Desmurs (vincedes3)

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2370: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2360: Ian Beer z Google Project Zero

libarchive

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: rozpakowanie złośliwie spreparowanego archiwum może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-8687: Agostino Sarubbo z Gentoo

Funkcja Odblokuj z iPhone'a

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: zegarek Apple Watch może się odblokować, gdy nie znajduje się na nadgarstku użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2017-2352: Ashley Fernandez z raptAware Pty Ltd

Wpis uaktualniono 25 stycznia 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami

Opis: naprawiono błąd dostępu prototypowego przez poprawienie procedury obsługi wyjątków.

CVE-2017-2350: Gareth Heyes z Portswigger Web Security

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2354: Neymar z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2362: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2373: Ivan Fratric z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd inicjalizacji pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2355: Team Pangu i lokihardt w PwnFest 2016

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2356: Team Pangu i lokihardt w PwnFest 2016

CVE-2017-2369: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2366: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami

Opis: w procedurze obsługi wczytywania strony występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2017-2363: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2364: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: złośliwa witryna może otwierać wyskakujące okna.

Opis: w procedurze obsługi blokowania wyskakujących okien występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2371: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami

Opis: w procedurze obsługi zmiennej występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

CVE-2017-2365: lokihardt z Google Project Zero

Wi-Fi

Dostępne dla: telefonu iPhone 5 lub nowszego, iPada 4. generacji lub nowszego, iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: możliwe jest manipulowanie urządzeniem z włączoną blokadą aktywacji tak, aby na krótko pojawiał się ekran początkowy.

Opis: wystąpił problem przy obsłudze działań użytkownika, który spowodował, że na urządzeniu pojawiał się ekran początkowy nawet przy włączonej blokadzie aktywacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2351: Hemanth Joseph, Sriram (@Sri_Hxor) z Primefort Pvt. Ltd., Mohamd Imran

Wpis uaktualniono 21 lutego 2017 r.

Dodatkowe podziękowania

Dodatkowe zabezpieczenie WebKit

Chcielibyśmy podziękować za pomoc następującym osobom: Ben Gras, Kaveh Razavi, Erik Bosman, Herbert Bos oraz Cristiano Giuffrida z grupy vusec na Vrije Universiteit w Amsterdamie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: