Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Transporter 1.9.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Transporter 1.9.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Transporter 1.9.2

Wydano 5 grudnia 2016 r.

iTMSTransporter

Dostępne dla: programu iTunes Producer 3.1.1, systemu OS X 10.6 i nowszego (64-bitowego), systemu Windows 7 i nowszego (32-bitowego) i systemu Red Hat Enterprise Linux (64-bitowego)

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku EPUB może doprowadzić do ujawienia informacji o użytkowniku.

Opis: w procedurze analizowania składni plików EPUB występował błąd powodujący ujawnianie informacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury analizowania.

CVE-2016-7666: Craig Arendt z Stratum Security

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: