Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10.0.2

Ten dokument zawiera informacje na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10.0.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 10.0.2

Wydano 13 grudnia 2016 r.

JavaScriptCore

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: skrypt wykonywany w piaskownicy JavaScript może być w stanie uzyskać stan spoza tej piaskownicy.

Opis: w procedurze przetwarzania skryptów JavaScript występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

CVE-2016-4695: Mark S. Miller z Google

Wpis dodano 16 sierpnia 2017 r.

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: naprawiono wiele błędów walidacji przez poprawienie procesu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2016-7650: Erling Ellingsen

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4692: Apple

CVE-2016-7635: Apple

CVE-2016-7652: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7656: zespół Keen Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2016-4743: Alan Cutter

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia informacji użytkownika.

Opis: naprawiono błąd walidacji przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2016-7586: Boris Zbarsky

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7587: Adam Klein

CVE-2016-7610: Zheng Huang z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2016-7611: anonimowy badacz w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

CVE-2016-7639: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

CVE-2016-7640: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7641: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7642: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

CVE-2016-7645: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7646: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7648: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7649: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7654: zespół Keen Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7589: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Opis: w procedurze obsługi zapytań JavaScript występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7592: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd dostępu do niezainicjowanej pamięci przez poprawienie procedur inicjalizacji pamięci.

CVE-2016-7598: Samuel Groß

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia informacji użytkownika.

Opis: w procedurze obsługi przekierowań HTTP występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji z różnych źródeł.

CVE-2016-7599: Muneaki Nishimura (nishimunea) z Recruit Technologies Co., Ltd.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.1

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Opis: w procedurze obsługi adresów URL obiektów blob występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

CVE-2016-7623: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

Wpis dodano 14 grudnia 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej strony internetowej może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-7632: Jeonghoon Shin

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: