Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 10

Wydano 20 września 2016 r.

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: naprawiono wiele błędów sprawdzania poprawności przez poprawienie procesu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2016-4618: Erling Ellingsen

Wpis uaktualniono 23 września 2016 r.

Karty Safari

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: w procedurach obsługi sesji kart występował błąd zarządzania stanem. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania stanem sesji.

CVE-2016-4751: Daniel Chatfield z banku Monzo

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi prototypów błędów występował błąd analizowania składni. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2016-4728: Daniel Divricean

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować ujawnienie poufnych danych.

Opis: w procedurach obsługi zmiennej lokalizacji występował błąd uprawnień. Ten błąd naprawiono przez dodanie kontroli własności.

CVE-2016-4758: Masato Kinugawa z Cure53

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4611: Apple

CVE-2016-4729: Apple

CVE-2016-4730: Apple

CVE-2016-4731: Apple

CVE-2016-4734: natashenka z Google Project Zero

CVE-2016-4735: André Bargull

CVE-2016-4737: Apple

CVE-2016-4759: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

CVE-2016-4762: Zheng Huang z Baidu Security Lab

CVE-2016-4766: Apple

CVE-2016-4767: Apple

CVE-2016-4768: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2016-4769: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna może być w stanie uzyskać dostęp do usług niebędących usługami HTTPS.

Opis: obsługa protokołu HTTP/0.9 przez przeglądarkę Safari umożliwiała międzyprotokołowe wykorzystywanie usług niebędących usługami HTTPS przy użyciu ponownego wiązania w systemie DNS. Ten problem naprawiono przez ograniczenie odpowiedzi HTTP/0.9 do domyślnych portów i anulowanie wczytywania zasobu, jeśli dokument został wczytany przy użyciu protokołu HTTP o innej wersji.

CVE-2016-4760: Jordan Milne

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-4733: natashenka z Google Project Zero

CVE-2016-4765: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może być w stanie przechwycić i zmodyfikować ruch sieciowych do aplikacji przy użyciu interfejsu WKWebView z protokołem HTTPS.

Opis: w procedurach obsługi WKWebView występował błąd sprawdzania poprawności certyfikatów. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2016-4763: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-4764: Apple

Wpis dodano 3 listopada 2016 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: