Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można zaszyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 10

Wydano 20 września 2016 r.

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: włączenie funkcji Safari Reader na złośliwie zaprojektowanej stronie internetowej może prowadzić do ataków UXSS (universal cross site scripting).

Opis: rozwiązano wiele problemów ze sprawdzaniem poprawności przez ulepszenie mechanizmu oczyszczania środowiska.

CVE-2016-4618: Erling Ellingsen

Wpis uaktualniono 23 września 2016 r.

Karty Safari

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: w procedurach obsługi sesji kart występował błąd zarządzania stanem. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania stanem sesji.

CVE-2016-4751: Daniel Chatfield z banku Monzo

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi prototypów błędów występował błąd analizowania składni. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2016-4728: Daniel Divricean

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować ujawnienie poufnych danych.

Opis: w procedurach obsługi zmiennej lokalizacji występował problem z uprawnieniami. Ten problem rozwiązano przez dodanie kontroli własności.

CVE-2016-4758: Masato Kinugawa z firmy Cure53

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4611: Apple

CVE-2016-4729: Apple

CVE-2016-4730: Apple

CVE-2016-4731: Apple

CVE-2016-4734: Natalie Silvanovich z zespołu Google Project Zero

CVE-2016-4735: André Bargull

CVE-2016-4737: Apple

CVE-2016-4759: Tongbo Luo z firmy Palo Alto Networks

CVE-2016-4762: Zheng Huang z firmy Baidu Security Lab

CVE-2016-4766: Apple

CVE-2016-4767: Apple

CVE-2016-4768: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2016-4769: Tongbo Luo z firmy Palo Alto Networks

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna może być w stanie uzyskać dostęp do usług niebędących usługami HTTPS.

Opis: obsługa protokołu HTTP/0.9 przez przeglądarkę Safari umożliwiała międzyprotokołowe wykorzystywanie usług niebędących usługami HTTPS przy użyciu ponownego wiązania w systemie DNS. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie odpowiedzi HTTP/0.9 do domyślnych portów i anulowanie wczytywania zasobu, jeśli dokument został wczytany przy użyciu protokołu HTTP o innej wersji.

CVE-2016-4760: Jordan Milne

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: poprawiono zarządzanie stanami w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4733: Natalie Silvanovich z zespołu Google Project Zero

CVE-2016-4765: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może być w stanie przechwycić i zmodyfikować ruch sieciowych do aplikacji przy użyciu interfejsu WKWebView z protokołem HTTPS.

Opis: w procedurach obsługi interfejsu WKWebView występował błąd walidacji certyfikatów. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2016-4763: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: poprawiono zarządzanie stanami w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4764: Apple

Wpis dodano 3 listopada 2016 r.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: