Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 10

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 10.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można zaszyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

tvOS 10

Wydano 13 września 2016 r.

Dźwięk

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4702: YoungJin Yoon, MinSik Shin, HoJae Han, Sunghyun Park i Taekyoung Kwon z wydziału Information Security Lab uczelni Yonsei University

Wpis dodano 20 września 2016 r.

CFNetwork

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Opis: w procedurze analizowania składni nagłówka set-cookie występował błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania poprawności.

CVE-2016-4708: Dawid Czagan z Silesia Security Lab

Wpis dodany 20 września 2016 r.

CoreCrypto

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: usunięto błąd zapisu poza dozwolonym zakresem przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2016-4712: Gergo Koteles

Wpis dodany 20 września 2016 r.

FontParser

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej czcionki może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowało przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2016-4718: Apple

Wpis dodany 20 września 2016 r.

IOAcceleratorFamily

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: rozwiązano błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2016-4725: Rodger Combs z firmy Plex, Inc.

Wpis dodany 20 września 2016 r.

IOAcceleratorFamily

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4726: anonimowy badacz

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: rozwiązano błąd obsługi blokady przez poprawienie mechanizmu obsługi blokady.

CVE-2016-4772: Marc Heuse z firmy mh-sec

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: występowało kilka błędów odczytu spoza zakresu, które mogły doprowadzić do ujawnienia rozkładu pamięci jądra. Te błędy usunięto przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2016-4773: Brandon Azad

CVE-2016-4774: Brandon Azad

CVE-2016-4776: Brandon Azad

Wpis dodany 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4775: Brandon Azad

Wpis dodany 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd dereferencji niezaufanego wskaźnika przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2016-4777: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

Wpis dodany 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4778: CESG

Wpis dodano 20 września 2016 r.

libxml2

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: w bibliotece libxml2 występowało wiele błędów, z których najpoważniejsze mogą spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4658: Nick Wellnhofer

CVE-2016-5131: Nick Wellnhofer

Wpis dodany 20 września 2016 r.

libxslt

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4738: Nick Wellnhofer

Wpis dodany 20 września 2016 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: w podpisanych obrazach dysków występował błąd sprawdzania poprawności. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2016-4753: Mark Mentovai z firmy Google Inc.

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi prototypów błędów występował błąd analizowania składni. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2016-4728: Daniel Divricean

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4611: Apple

CVE-2016-4730: Apple

CVE-2016-4734: Natalie Silvanovich z zespołu Google Project Zero

CVE-2016-4735: André Bargull

CVE-2016-4737: Apple

CVE-2016-4759: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

CVE-2016-4766: Apple

CVE-2016-4767: Apple

CVE-2016-4768: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: poprawiono zarządzanie stanami w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4733: Natalie Silvanovich z zespołu Google Project Zero

CVE-2016-4765: Apple

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: poprawiono zarządzanie stanami w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4764: Apple

Wpis dodano 3 listopada 2016 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: