Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 10

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 10.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

tvOS 10

Wydano 13 września 2016 r.

Dźwięk

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4702: YoungJin Yoon, MinSik Shin, HoJae Han, Sunghyun Park i Taekyoung Kwon z wydziału Information Security Lab uczelni Yonsei University

Wpis dodano 20 września 2016 r.

CFNetwork

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Opis: w procedurze analizowania składni nagłówka set-cookie występował błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania poprawności.

CVE-2016-4708: Dawid Czagan z Silesia Security Lab

Wpis dodano 20 września 2016 r.

CoreCrypto

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: naprawiono błąd zapisu poza dozwolonym zakresem przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2016-4712: Gergo Koteles

Wpis dodano 20 września 2016 r.

FontParser

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowało przepełnienie buforu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2016-4718: Apple

Wpis dodano 20 września 2016 r.

IOAcceleratorFamily

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2016-4725: Rodger Combs z firmy Plex, Inc.

Wpis dodano 20 września 2016 r.

IOAcceleratorFamily

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4726: anonimowy badacz

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd obsługi blokady przez poprawienie mechanizmu obsługi blokady.

CVE-2016-4772: Marc Heuse z mh-sec

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: występowało kilka błędów odczytu spoza zakresu, które mogły doprowadzić do ujawnienia rozkładu pamięci jądra. Te błędy naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2016-4773: Brandon Azad

CVE-2016-4774: Brandon Azad

CVE-2016-4776: Brandon Azad

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4775: Brandon Azad

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dereferencji niezaufanego wskaźnika przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2016-4777: Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4778: CESG

Wpis dodano 20 września 2016 r.

libxml2

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: w bibliotece libxml2 występowało wiele błędów, z których najpoważniejsze mogą spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4658: Nick Wellnhofer

CVE-2016-5131: Nick Wellnhofer

Wpis dodano 20 września 2016 r.

libxslt

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4738: Nick Wellnhofer

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: w podpisanych obrazach dysków występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2016-4753: Mark Mentovai z Google Inc.

Wpis dodano 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi prototypów błędów występował błąd analizowania składni. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2016-4728: Daniel Divricean

Wpis dodano 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4611: Apple

CVE-2016-4730: Apple

CVE-2016-4734: natashenka z Google Project Zero

CVE-2016-4735: André Bargull

CVE-2016-4737: Apple

CVE-2016-4759: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

CVE-2016-4766: Apple

CVE-2016-4767: Apple

CVE-2016-4768: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-4733: natashenka z Google Project Zero

CVE-2016-4765: Apple

Wpis dodano 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-4764: Apple

Wpis dodano 3 listopada 2016 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: