Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie watchOS 3.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

watchOS 3

Wydano 13 września 2016 r.

Dźwięk

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4702: YoungJin Yoon, MinSik Shin, HoJae Han, Sunghyun Park i Taekyoung Kwon z wydziału Information Security Lab uczelni Yonsei University

Wpis dodano 20 września 2016 r.

CFNetwork

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Opis: w procedurze analizowania składni nagłówka set-cookie występował błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania poprawności.

CVE-2016-4708: Dawid Czagan z Silesia Security Lab

Wpis dodano 20 września 2016 r.

CoreCrypto

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: naprawiono błąd zapisu poza dozwolonym zakresem przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2016-4712: Gergo Koteles

Wpis dodano 20 września 2016 r.

FontParser

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowało przepełnienie buforu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2016-4718: Apple

Wpis dodano 20 września 2016 r.

GeoServices

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie odczytać poufne informacje o lokalizacji.

Opis: w danych dotyczących miejsca występował błąd uprawnień. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień.

CVE-2016-4719: Razvan Deaconescu, Mihai Chiroiu (University POLITEHNICA of Bucharest); Luke Deshotels, William Enck (North Carolina State University); Lucas Vincenzo Davi, Ahmad-Reza Sadeghi (TU Darmstadt)

IOAcceleratorFamily

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2016-4725: Rodger Combs z firmy Plex, Inc.

Wpis dodano 20 września 2016 r.

IOAcceleratorFamily

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4726: anonimowy badacz

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd obsługi blokady przez poprawienie mechanizmu obsługi blokady.

CVE-2016-4772: Marc Heuse z mh-sec

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: występowało kilka błędów odczytu spoza zakresu, które mogły doprowadzić do ujawnienia rozkładu pamięci jądra. Te błędy naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2016-4773: Brandon Azad

CVE-2016-4774: Brandon Azad

CVE-2016-4776: Brandon Azad

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4775: Brandon Azad

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dereferencji niezaufanego wskaźnika przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2016-4777: Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4778: CESG

Wpis dodano 20 września 2016 r.

libxml2

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: w bibliotece libxml2 występowało wiele błędów, z których najpoważniejsze mogą spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4658: Nick Wellnhofer

CVE-2016-5131: Nick Wellnhofer

Wpis dodano 20 września 2016 r.

libxslt

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4738: Nick Wellnhofer

Wpis dodano 20 września 2016 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: w podpisanych obrazach dysków występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2016-4753: Mark Mentovai z Google Inc.

Wpis dodano 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4737: Apple

Wpis dodano 20 września 2016 r.

WiFi Manager

Dostępne dla: wszystkich modeli zegarka Apple Watch

Zagrożenie: rozszerzenia aplikacji mogą uzyskać dostęp do Internetu.

Opis: podczas udostępniania sieci Wi-Fi wystąpiło wiele problemów dotyczących procedur wymuszania zasad. Te błędy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania uprawnień.

CVE-2016-7699: Proteas z Qihoo 360 Nirvan Team

Wpis dodano 17 maja 2017 r.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: