Przenoszenie organizacji do usługi Apple School Manager

Przejdź na usługę Apple School Manager, aby nadal korzystać z programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i programu zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP).  Z dniem 1 grudnia 2019 roku programy wdrożenia Apple przestały być dostępne.

Jeśli Twoja organizacja korzysta obecnie z programów wdrożenia Apple, takich jak program rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i program zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP), musisz rzenieść ją do usługi Apple School Manager. 

Apple School Manager to usługa, która umożliwia kupowanie zawartości, konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) oraz tworzenie kont dla uczniów, studentów i pracowników. Usługa Apple School Manager jest dostępna w Internecie i została opracowana z myślą o menedżerach technologii, administratorach IT, prowadzących i pracownikach.

Przejście na usługę Apple School Manager

Aby przenieść swoją instytucję do usługi Apple School Manager, zaloguj się w witrynie school.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie*.

Po przejściu usługa Apple School Manager będzie zawierać wszystkie należące do użytkownika:

  • konta,
  • poświadczenia kont,  
  • serwery MDM,
  • urządzenia MDM,
  • tokeny serwera,
  • zamówienia na urządzenia,
  • inne elementy powiązane z kontem. 

Po przejściu dostęp do danych będzie możliwy po zalogowaniu się w portalu usługi Apple School Manager. Po przejściu dostęp do witryny programów wdrożenia Apple nie będzie możliwy.

Wybieranie domeny na potrzeby zarządzanych kont Apple ID

Po przejściu do usługi Apple School Manager otrzymasz prośbę o wpisanie adresu witryny internetowej swojej szkoły. Usługa Apple School Manager używa szkolnej witryny i utworzy zastrzeżoną domenę jako domyślną domenę dla zarządzanych kont Apple ID. Jeśli na przykład wpiszesz adres www.mojaszkola.edu, to zarządzane konta Apple ID będą miały adresy uczen@mojaszkola.appleid.com.

Administrator usługi Apple School Manager może zmienić domyślną domenę po przejściu. Wszelkie domeny dodane po rejestracji muszą zostać zweryfikowane, zanim będzie można ich użyć dla zarządzanych kont Apple ID.

Zapraszanie osób kupujących w ramach programu zakupów grupowych do usługi Apple School Manager

Twoja szkoła może już mieć jedno lub więcej oddzielnych kont w programie zakupów grupowych. Jeśli w Twojej szkole używane są takie konta, to po przejściu na usługę Apple School Manager musisz zaprosić każde z nich oddzielnie. Dowiedz się jak zapraszać kupujących w programie zakupów grupowych do usługi Apple School Manager.

Zmiany dotyczące ról usługi Apple School Manager

W usłudze Apple School Manager wprowadzono pewne zmiany dotyczące ról przypisywanych użytkownikom.

Agent jest teraz administratorem

Agent programów wdrożenia Apple miał najwyższy poziom uprawnień administracyjnych. Agenci mieli możliwość akceptowania regulaminu programów wdrożenia Apple w imieniu swojej organizacji. 

W usłudze Apple School Manager ta rola nosi obecnie nazwę administratora. Organizacja może mieć w usłudze Apple School Manager maksymalnie pięciu administratorów.

Administratorzy są teraz menedżerami

W programach programów wdrożenia Apple istniały role administratorów programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program, programu zakupów grupowych oraz programu Apple ID dla uczniów. W usłudze Apple School Manager role administratorów zostały zastąpione rolami menedżerów.

Typ roli administracyjnej, do której zostanie przekonwertowany użytkownik, zależy od zakresu odpowiedzialności:

Rola w programach wdrożenia Apple

Rola w usłudze Apple School Manager

Administrator programu Device Enrollment Program

Menedżer urządzeń

Administrator programu zakupów grupowych

Menedżer zawartości

Administrator programu Apple ID dla uczniów

Menedżer osób

Każdy administrator uprawniony do tworzenia innych administratorów w programach wdrożenia Apple otrzymuje również rolę menedżera osób w usłudze Apple School Manager.

Pojedynczy użytkownik może mieć wiele ról w usłudze usługi Apple School Manager. Jeśli użytkownik był administratorem więcej niż jednego programu, zostaną mu przypisane wszystkie pasujące role w usłudze Apple School Manager. Po przejściu administrator lub kierownik instytucji może dodawać, usuwać lub zmieniać role menedżerów.

Zarządzane konta Apple ID dla wszystkich ról

Gdy wcześniejszy agent lub administrator zaloguje się do usługi Apple School Manager po raz pierwszy, jego konto Apple ID zostanie przekonwertowane na zarządzane konto Apple ID. Jeśli konto nie było wcześniej skonfigurowane do korzystania z uwierzytelnienia dwupoziomowego, należało zrobić to w tym momencie. 

Więcej informacji

* Aby przejść na usługę Apple School Manager, potrzebujesz komputera Mac z przeglądarką Safari w wersji 8 lub nowszej albo komputera PC z przeglądarką Microsoft Edge w wersji 25.10 lub nowszej.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: