Przenoszenie instytucji do usługi Apple School Manager

Przejdź na usługę Apple School Manager, aby nadal korzystać z programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i programu zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP). Od 1 grudnia 2019 roku programy wdrożenia Apple nie będą już dostępne.

Jeśli Twoja organizacja korzysta obecnie z programów wdrożenia Apple, takich jak program rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i program zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP), musisz do 1 grudnia 2019 r. przenieść ją do usługi Apple School Manager. 

Apple School Manager to usługa, która umożliwia kupowanie zawartości, konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) oraz tworzenie kont dla uczniów, studentów i pracowników. Usługa Apple School Manager jest dostępna w Internecie i została opracowana z myślą o menedżerach technologii, administratorach IT, prowadzących i pracownikach.

Przejście do usługi Apple School Manager

Aby przenieść swoją organizację do usługi Apple School Manager, zaloguj się w witrynie deploy.apple.com lub school.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie*.

Po przejściu usługa Apple School Manager będzie zawierać wszystkie należące do użytkownika:

  • konta,
  • poświadczenia kont,  
  • serwery MDM,
  • urządzenia MDM,
  • tokeny serwera,
  • zamówienia na urządzenia,
  • inne elementy powiązane z kontem. 

Po przejściu dostęp do danych będzie możliwy po zalogowaniu się w portalu usługi Apple School Manager. Po przejściu dostęp do witryny programów wdrożenia Apple nie będzie możliwy.

Wybieranie domeny na potrzeby zarządzanych kont Apple ID

Po przejściu do usługi Apple School Manager otrzymasz prośbę o wpisanie adresu witryny internetowej swojej szkoły. Usługa Apple School Manager używa tej witryny dla zarządzanych kont Apple ID. Jeśli na przykład wpiszesz adres www.mojaszkola.edu, to zarządzane konta Apple ID będą miały adresy uczen@appleid.mojaszkola.edu.

Jeśli domena witryny internetowej jest inna od domeny poczty e-mail, możesz podać domenę poczty e-mail. Administrator usługi Apple School Manager może zmienić domyślną domenę po przejściu.

Zapraszanie osób kupujących w ramach programu zakupów grupowych do usługi Apple School Manager

Twoja szkoła może już mieć jedno lub więcej oddzielnych kont w programie zakupów grupowych. Jeśli w Twojej szkole używane są takie konta, to po przejściu na usługę Apple School Manager musisz zaprosić każde z nich oddzielnie. Dowiedz się jak zapraszać kupujących w programie zakupów grupowych do usługi Apple School Manager.

Zmiany dotyczące ról usługi Apple School Manager

W usłudze Apple School Manager wprowadzono pewne zmiany dotyczące ról przypisywanych użytkownikom.

Agent jest teraz administratorem

Agent programów wdrożenia Apple miał najwyższy poziom uprawnień administracyjnych. Agenci mieli możliwość akceptowania regulaminu programów wdrożenia Apple w imieniu swojej instytucji. 

W usłudze Apple School Manager ta rola nosi obecnie nazwę administratora. Instytucja może mieć w usłudze Apple School Manager maksymalnie pięciu administratorów.

Administratorzy programów są teraz menedżerami

W programach programów wdrożenia Apple istniały role administratorów programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program, programu zakupów grupowych oraz programu Apple ID dla uczniów. W usłudze Apple School Manager role administratorów zostały zastąpione rolami menedżerów.

Typ roli administracyjnej, do której zostanie przekonwertowany użytkownik, zależy od zakresu odpowiedzialności:

Rola w programach wdrożenia Apple

Rola w usłudze Apple School Manager

Administrator programu Device Enrollment Program

Menedżer urządzeń

Administrator programu zakupów grupowych

Menedżer zawartości

Administrator programu Apple ID dla uczniów

Menedżer osób

Każdy administrator uprawniony do tworzenia innych administratorów w programach wdrożenia Apple otrzymuje również rolę menedżera osób w usłudze Apple School Manager.

Pojedynczy użytkownik może mieć wiele ról w usłudze usługi Apple School Manager. Jeśli użytkownik był administratorem więcej niż jednego programu, zostaną mu przypisane wszystkie pasujące role w usłudze Apple School Manager. Po przejściu administrator lub kierownik instytucji może dodawać, usuwać lub zmieniać role menedżerów.

Zarządzane konta Apple ID dla wszystkich ról

Gdy wcześniejszy agent lub administrator zaloguje się do usługi Apple School Manager po raz pierwszy, jego konto Apple ID zostanie przekonwertowane na zarządzane konto Apple ID. Jeśli konto nie było wcześniej skonfigurowane do korzystania z uwierzytelnienia dwupoziomowego, należało zrobić to w tym momencie. 

Więcej informacji

* Aby przejść na usługę Apple School Manager, potrzebujesz komputera Mac z przeglądarką Safari w wersji 8 lub nowszej albo komputera PC z przeglądarką Microsoft Edge w wersji 25.10 lub nowszej.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: