Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort 7.6.7 i 7.7.7

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort 7.6.7 i 7.7.7.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort 7.6.7 i 7.7.7

 • Oprogramowanie sprzętowe stacji bazowej AirPort

  Dostępne dla: stacji bazowych AirPort Express, AirPort Extreme i AirPort Time Capsule z obsługą standardu 802.11n oraz stacji bazowych AirPort Extreme i AirPort Time Capsule z obsługą standardu 802.11ac

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze analizowania danych DNS występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7029: Alexandre Helie

Uwaga dotycząca instalacji uaktualnienia oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort 7.6.7 i 7.7.7

Wersja oprogramowania sprzętowego 7.6.7 i 7.7.7 jest instalowana na stacjach bazowych AirPort Express, AirPort Extreme i AirPort Time Capsule z obsługą standardu 802.11n oraz stacjach bazowych AirPort Extreme i AirPort Time Capsule z obsługą standardu 802.11ac przy użyciu Narzędzia AirPort dla komputerów Mac lub systemu iOS.

Aby zaktualizować oprogramowanie do wersji 7.6.7 i 7.7.7, należy użyć Narzędzia AirPort 6.3.1 lub nowszego w systemie OS X albo Narzędzia AirPort 1.3.1 lub nowszego w systemie iOS.

Narzędzie AirPort dla komputerów Mac jest dostępne do bezpłatnego pobrania ze strony materiałów do pobrania firmy Apple, a Narzędzie AirPort dla systemu iOS — do bezpłatnego pobrania ze sklepu App Store.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: