Korzystanie ze sklepu App Store na urządzeniach z systemem iOS, urządzeniu Apple TV lub komputerze

W sklepie App Store na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, urządzeniu Apple TV (4. generacji) lub komputerze można kupować i pobierać aplikacje, sprawdzać historię zakupów i wykonywać wiele innych czynności.

 

   
 

W sklepie App Store możesz pobierać nowe aplikacje dla telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub urządzenia Apple TV (4. generacji).

Aplikacje, które masz już na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, mogą być również dostępne na urządzeniu Apple TV.
 

Przeglądanie i kupowanie

Do kupowania aplikacji w sklepie App Store potrzebujesz konta Apple ID. Apple ID to konto niezbędne do korzystania z różnych usług firmy Apple. Jeśli korzystasz z innych usług firmy Apple, takich jak iCloud lub Mac App Store, zaloguj się do sklepu App Store za pomocą tego samego Apple ID. Jeśli nie masz konta Apple ID, możesz je utworzyć.

W sklepie App Store możesz przeglądać i kupować aplikacje na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu Apple TV (4. generacji) albo w programie iTunes na komputerze Mac lub PC. Aby kupować aplikacje na komputer Mac, musisz skorzystać ze sklepu Mac App Store zamiast programu iTunes.

Dowiedz się, z jakich metod płatności możesz korzystać do kupowania aplikacji i innej zawartości.

Aplikacje na urządzenie Apple TV (4. generacji) możesz kupować z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC. Jeśli masz włączone pobieranie automatyczne, aplikacje są pobierane i instalowane automatycznie na urządzeniu Apple TV. Jeśli pobieranie automatyczne nie jest włączone, wszelkie aplikacje kupione dla systemu tvOS są dostępne do pobrania na urządzeniu Apple TV (4. generacji) w sekcji Zakupy w sklepie App Store dla systemu tvOS.
 

  

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Przejdź do aplikacji App Store na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, aby przeglądać aplikacje. Po znalezieniu odpowiedniej aplikacji wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij aplikację.
 2. Aby kupić aplikację, stuknij cenę w prawej części ekranu, po czym stuknij opcję Kup.
  Aby pobrać darmową aplikację, stuknij opcję Pobierz w prawej części ekranu, po czym stuknij opcję Instaluj.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło. Do kupowania aplikacji możesz też używać czytnika Touch ID.

Aplikacja zostanie pobrana na urządzenie.

Niektóre aplikacje umożliwiają dokonywanie dodatkowych zakupów z poziomu aplikacji. Jeśli skonfigurujesz Chmurę rodzinną, możesz używać funkcji Poproś o zakup, która ułatwia kontrolę nad pobieraniem aplikacji i zakupami dokonywanymi w aplikacjach. Dowiedz się więcej na temat funkcji Zakupy w programach.

Na komputerze Mac lub PC

Aby przeglądać aplikacje w sklepie App Store na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program iTunes i kliknij opcję iTunes Store.
 2. Kliknij ikonę Więcej opcji w lewym górnym rogu okna.
 3. Kliknij opcję Programy  .
 4. W górnej części ekranu kliknij opcję App Store.

Po znalezieniu aplikacji, którą chcesz kupić lub pobrać, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij aplikację.
 2. Aby kupić aplikację, kliknij cenę (przycisk Kup) pod grafiką aplikacji.
  Aby pobrać darmową aplikację, kliknij przycisk Pobierz pod grafiką aplikacji.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło.

Aplikacja zostanie pobrana. Aplikacje pobrane ze sklepu App Store w programie iTunes są wyświetlane w bibliotece iTunes, ale nie można ich używać na komputerze. Można natomiast za pomocą programu iTunes zsynchronizować aplikacje z urządzeniem.

Na urządzeniu Apple TV (4. generacji)

Aby przeglądać aplikacje na urządzeniu Apple TV (4. generacji), otwórz aplikację App Store. Po znalezieniu aplikacji, którą chcesz kupić lub pobrać, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz aplikację.
 2. Aby kupić aplikację, kliknij cenę (przycisk Kup).
  Aby pobrać darmową aplikację, kliknij przycisk Pobierz.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło.

Po wprowadzeniu hasła rozpocznie się pobieranie aplikacji.

Sklep App Store nie jest dostępny na urządzeniu Apple TV (3. generacji lub wcześniejszym).

     

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o aplikacji

Jeśli chcesz poznać rozmiar pliku aplikacji, otwórz aplikację App Store na urządzeniu, wyświetl stronę aplikacji i sprawdź informację obok przycisku Kup.

Aby sprawdzić, w jakich językach aplikacja jest dostępna, otwórz aplikację App Store na urządzeniu i zapoznaj się z obszarem Języki na stronie aplikacji. Przed kupieniem aplikacji upewnij się, że Twój język jest obsługiwany.

Aby sprawdzić, czy aplikacja jest dostępna na wszystkie Twoje urządzenia, otwórz aplikację App Store i znajdź stronę internetową dewelopera na stronie aplikacji. Informacja ta powinna być dostępna na stronie dewelopera.

W przypadku problemów z aplikacją, skontaktuj się z jej deweloperem, aby uzyskać pomoc. Aby znaleźć dane kontaktowe dewelopera aplikacji, otwórz jej stronę w sklepie App Store i stuknij opcję Strona internetowa dewelopera.

Pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: