Korzystanie z aplikacji App Store

Za pomocą aplikacji App Store na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, urządzeniu Apple TV (4. generacji) lub komputerze można znajdować i pobierać aplikacje, sprawdzać historie zakupów oraz uzyskiwać dodatkowe informacje o aplikacjach.

 

   

Aplikacja App Store umożliwia pobieranie nowych aplikacji dla telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub urządzenia Apple TV (4. generacji).

Aplikacje znajdujące się obecnie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch mogą też być dostępne dla urządzenia Apple TV.

Przeglądanie i kupowanie

Do kupowania aplikacji potrzebujesz konta Apple ID.  Apple ID to konto niezbędne do korzystania z różnych usług firmy Apple, takich jak App Store, Apple Music, iCloud, iMessage i FaceTime. Jeśli nie masz konta Apple ID, możesz je utworzyć.

Aplikacje możesz przeglądać i kupować w aplikacji App Store na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu Apple TV (4. generacji) lub przy użyciu sklepu App Store w programie iTunes na komputerze Mac lub PC. Aby kupować aplikacje na komputer Mac, musisz korzystać ze sklepu Mac App Store zamiast programu iTunes.

Dowiedz się, z jakich metod płatności możesz korzystać do kupowania aplikacji i innej zawartości.

O funkcji Zakupy w programach

Niektóre aplikacje oferują dodatkowe zakupy, które są dokonywane w płatnej aplikacji. Dowiedz się więcej na temat funkcji Zakupy w programach

  

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby przeglądać aplikacje na urządzeniu z systemem iOS, stuknij ikonę App Store na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Po znalezieniu odpowiedniej aplikacji wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij aplikację.
 2. Aby kupić aplikację: stuknij cenę w prawej części ekranu, po czym stuknij przycisk Kup.
  Aby pobrać darmową aplikację: stuknij opcję Pobierz w prawej części ekranu, po czym stuknij przycisk Instaluj.
 3. Jeśli trzeba, wpisz hasło. Do zakupów w programach możesz też używać czytnika Touch ID.
 4. Aplikacja zostanie pobrana na urządzenie.

Na komputerze Mac lub PC

Przeglądanie zawartości sklepu App Store na komputerze:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Kliknij opcję iTunes Store.
 3. Kliknij ikonę Więcej opcji w lewym górnym rogu okna.
 4. Kliknij opcję Programy  .
 5. W górnej części ekranu kliknij opcję App Store.

Po znalezieniu aplikacji, którą chcesz kupić, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij aplikację.
 2. Aby kupić aplikację: kliknij cenę (przycisk Kup) pod obrazkiem aplikacji.
  Aby pobrać bezpłatną aplikację: kliknij przycisk Pobierz pod obrazkiem aplikacji.
 3. Jeśli trzeba, wpisz hasło.
 4. Aplikacja zostanie pobrana. Aplikacje pobrane ze sklepu App Store w programie iTunes są wyświetlane w bibliotece iTunes, ale nie można ich używać na komputerze. Za pomocą programu iTunes zsynchronizuj aplikacje z urządzeniem.

Na urządzeniu Apple TV (4. generacji)

Otwórz aplikację App Store na urządzeniu Apple TV (4. generacji), aby przeglądać aplikacje. Po znalezieniu aplikacji, którą chcesz kupić, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz aplikację.
 2. Aby kupić aplikację: kliknij cenę (przycisk Kup) pod informacjami o aplikacji.
  Aby pobrać bezpłatną aplikację: kliknij przycisk Pobierz pod informacjami o aplikacji.
 3. Jeśli trzeba, wpisz hasło.
 4. Aplikacja zostanie pobrana na urządzenie.

Wyświetlanie historii zakupów

Wszystkie wcześniej kupione aplikacje możesz przeglądać na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze lub urządzeniu Apple TV (4. generacji).

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację App Store.
 2. Stuknij opcję Uaktualnienia.
 3. Stuknij opcję Kupione.

Na komputerze

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Przejdź do sklepu App Store.
 3. W obszarze Szybkie linki kliknij opcję Kupione.

Na urządzeniu Apple TV (4. generacji)

 1. Otwórz aplikację App Store.
 2. W górnej części ekranu wybierz opcję Kupione.

Jeśli nie widać tej opcji, naciśnij przycisk Menu na pilocie i przytrzymaj go, aż wrócisz do ekranu głównego aplikacji App Store.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o aplikacji

Sprawdzanie rozmiaru pliku aplikacji: rozmiar pliku aplikacji jest podany na stronie aplikacji obok przycisku Kup.

Sprawdzanie, w jakich językach jest dostępna aplikacja: dostępne języki są wyświetlane na stronie aplikacji w obszarze Języki. Przed kupieniem aplikacji upewnij się, że Twój język jest obsługiwany.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o aplikacji: odwiedź witrynę producenta, aby znaleźć informacje na temat aplikacji. Łącza znajdują się na stronie aplikacji.

Pomoc

Dowiedz się, co zrobić, jeśli aplikacja nieoczekiwanie zamyka się, przestaje odpowiadać lub nie można jej otworzyć.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: