Korzystanie z aplikacji App Store na urządzeniach z systemem iOS, urządzeniu Apple TV lub komputerze

Za pomocą aplikacji App Store na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, urządzeniu Apple TV (4. generacji) lub komputerze można kupować i pobierać aplikacje, sprawdzać historie zakupów i wykonywać wiele innych czynności.

 

   
 

Aplikacja App Store umożliwia pobieranie nowych aplikacji dla telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub urządzenia Apple TV (4. generacji).

Aplikacje znajdujące się obecnie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch mogą też być dostępne dla urządzenia Apple TV.

Przeglądanie i kupowanie

Do kupowania aplikacji w sklepie App Store potrzebujesz konta Apple ID. Apple ID to konto niezbędne do korzystania z różnych usług firmy Apple. Jeśli korzystasz z innych usług firmy Apple, takich jak iCloud lub Mac App Store, zaloguj się do sklepu App Store przy użyciu tego samego konta Apple ID. Jeśli nie masz konta Apple ID, możesz je utworzyć.

Aplikacje możesz przeglądać i kupować w aplikacji App Store na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu Apple TV (4. generacji) albo przy użyciu sklepu App Store w programie iTunes na komputerze Mac lub PC. Aby kupować aplikacje na komputer Mac, musisz korzystać ze sklepu Mac App Store zamiast programu iTunes.

Dowiedz się, z jakich metod płatności możesz korzystać do kupowania aplikacji i innej zawartości.

  

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Przejdź do aplikacji App Store na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, aby przeglądać aplikacje. Po znalezieniu odpowiedniej aplikacji wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij aplikację.
 2. Aby kupić aplikację, stuknij cenę w prawej części ekranu, po czym stuknij opcję Kup.
  Aby pobrać darmową aplikację, stuknij opcję Pobierz w prawej części ekranu, po czym stuknij opcję Instaluj.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło. Do kupowania aplikacji możesz też używać czytnika Touch ID.

Aplikacja zostanie pobrana na urządzenie.

Niektóre aplikacje umożliwiają dokonywanie dodatkowych zakupów z poziomu aplikacji. Na przykład aplikacja ze znakiem jest darmowa. Aplikacja ze znakiem jest darmowa, ale oferuje zakupy w aplikacji (funkcja Zakupy w programach). Jeśli skonfigurujesz Chmurę rodzinną, możesz używać funkcji Poproś o zakup, która ułatwia kontrolę nad pobieraniem aplikacji i zakupami dokonywanymi w aplikacjach. Dowiedz się więcej na temat funkcji Zakupy w programach.

Na komputerze Mac lub PC

Aby przeglądać aplikacje w sklepie App Store na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program iTunes i kliknij opcję iTunes Store.
 2. Kliknij ikonę Więcej opcji   w lewym górnym rogu okna.
 3. Kliknij opcję Programy  .
 4. W górnej części ekranu kliknij opcję App Store.

Po znalezieniu aplikacji, którą chcesz kupić lub pobrać, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij aplikację.
 2. Aby kupić aplikację, kliknij cenę (przycisk Kup) pod grafiką aplikacji.
  Aby pobrać darmową aplikację, kliknij przycisk Pobierz pod grafiką aplikacji.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło.

Aplikacja zostanie pobrana. Aplikacje pobrane ze sklepu App Store w programie iTunes są wyświetlane w bibliotece iTunes, ale nie można ich używać na komputerze. Można natomiast za pomocą programu iTunes zsynchronizować aplikacje z urządzeniem.

Na urządzeniu Apple TV (4. generacji)

Aby przeglądać aplikacje na urządzeniu Apple TV (4. generacji), otwórz aplikację App Store. Po znalezieniu aplikacji, którą chcesz kupić lub pobrać, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz aplikację.
 2. Aby kupić aplikację, kliknij cenę (przycisk Kup).
  Aby pobrać darmową aplikację, kliknij przycisk Pobierz.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło.

Po wprowadzeniu hasła rozpocznie się pobieranie aplikacji.

Wyświetlanie historii zakupów aplikacji

Jeśli w aplikacji App Store na dowolnym urządzeniu widzisz ikonę  iCloud obok danej aplikacji, oznacza to, że ta aplikacja została już kupiona lub pobrana. Jeśli stukniesz ikonę , aplikacja zostanie ponownie pobrana na urządzenie, ale opłata nie zostanie naliczona.

Aby wyświetlić wszystkie wcześniej kupione aplikacje na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, komputerze albo urządzeniu Apple TV (4. generacji), wykonaj następujące czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację App Store.
 2. Stuknij opcję Uaktualnienia.
 3. Stuknij opcję Kupione.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Przejdź do sklepu App Store.
 3. W obszarze Szybkie linki kliknij opcję Kupione.

Na urządzeniu Apple TV (4. generacji)

 1. Otwórz aplikację App Store.
 2. W górnej części ekranu wybierz opcję Kupione.

Jeśli nie widać tej opcji, naciśnij przycisk Menu na pilocie i przytrzymaj go, aż wrócisz do ekranu głównego aplikacji App Store.

     

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o aplikacji

Jeśli chcesz poznać rozmiar pliku aplikacji, otwórz aplikację App Store na urządzeniu, wyświetl stronę aplikacji i sprawdź informację obok przycisku Kup.

Aby sprawdzić, w jakich językach aplikacja jest dostępna, otwórz aplikację App Store na urządzeniu i zapoznaj się z obszarem Języki na stronie aplikacji. Przed kupieniem aplikacji upewnij się, że Twój język jest obsługiwany.

Aby sprawdzić, czy aplikacja jest dostępna na wszystkie Twoje urządzenia, otwórz aplikację App Store i znajdź witrynę internetową twórcy na stronie aplikacji. Informacja ta powinna być dostępna w witrynie twórcy.

Pomoc

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: