Jak blokować notatki na iPhonie, iPadzie i iPodzie touch

Notatki zawierające Twoje dane osobowe i prywatne — na przykład informacje finansowe i medyczne, dane logowania do witryn internetowych — możesz zabezpieczyć za pomocą hasła albo funkcji Face ID lub Touch ID.

Zanim rozpoczniesz

W przypadku zalogowania się w usłudze iCloud przy użyciu zarządzanego konta Apple ID zablokowanie notatek nie jest możliwe.


Ustawianie hasła notatek

Aby można było blokować notatki, musisz utworzyć hasło. Utwórz hasło, które łatwo zapamiętasz dzięki podpowiedzi do hasła. Jeśli używasz notatek w usłudze iCloud na kilku urządzeniach Apple, na wszystkich będziesz używać tego samego hasła do blokowania i odblokowywania notatek.

Hasło możesz utworzyć na urządzeniu w Ustawieniach lub w aplikacji Notatki. Po zablokowaniu notatki zostanie ona automatycznie zabezpieczona hasłem na wszystkich Twoich urządzeniach. Jeśli używasz funkcji Face ID lub Touch ID do odblokowywania notatek na innych urządzeniach, musisz wprowadzić hasło, a następnie włączyć funkcję Face ID lub Touch ID na urządzeniu, którego używasz.

Nie zapomnij hasła do Notatek. Apple nie ma dostępu do zablokowanych notatek i nie będzie w stanie Ci pomóc, jeśli zapomnisz do nich hasła. Jeśli zapomnisz hasła do Notatek, zresetowanie go nie zapewni Ci dostępu do uprzednio zablokowanych. Zresetowanie, a następnie utworzenie nowego hasła do notatek pozwala tylko na zablokowanie innych notatek.

 

 

Tworzenie hasła w Ustawieniach

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Mail. Następnie stuknij opcję Hasło.
 2. Jeśli masz wiele kont, stuknij konto, dla którego chcesz utworzyć hasło.
 3. Wprowadź hasło i podaj podpowiedź do hasła. Włącz funkcję Face ID lub Touch ID, jeśli urządzenie ją obsługuje.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Tworzenie hasła w aplikacji Notatki

 1. Otwórz aplikację Notatki i przejdź do notatki, którą chcesz zablokować.
 2. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Zablokuj.
 3. Wprowadź hasło i podaj podpowiedź do hasła. Włącz funkcję Face ID lub Touch ID, jeśli urządzenie ją obsługuje.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Korzystanie z ochrony hasłem w aplikacji Notatki

Bez względu na to, co zawiera notatka — obraz, zeskanowany dokument czy listę ważnych informacji — można ją z łatwością zabezpieczyć, stosując ochronę hasłem. Obok każdej zablokowanej notatki będzie widoczna ikona kłódki . Zanim wprowadzisz hasło albo użyjesz funkcji Face ID lub Touch ID, widoczne będą tylko tytuł i data ostatniej edycji notatki.

iPhone przedstawiający sposób zablokowania notatki

Blokowanie notatki

 1. Otwórz notatkę, którą chcesz zablokować.
 2. Stuknij przycisk Więcej .
 3. Stuknij opcję Zablokuj.

Po zablokowaniu notatki pozostaje ona otwarta, a u góry ekranu jest widoczna ikona kłódki . Zawartość notatki można ukryć, stukając ikonę kłódki .

iPhone wyświetlający komunikat „Ta notatka jest zablokowana.”

Otwieranie zablokowanej notatki

 1. Stuknij zablokowaną notatkę.
 2. Stuknij opcję Wyświetl notatkę.
 3. Użyj funkcji Face ID lub Touch ID albo wprowadź hasło.

Zablokowane notatki pozostają otwarte przez kilka minut, dzięki czemu można łatwo przejść do innej notatki, skopiować i wkleić informacje z innej aplikacji lub wykonać inne czynności. Jeśli zamkniesz aplikację Notatki lub urządzenie przejdzie w stan uśpienia, notatka zostanie ponownie zablokowana.

iPhone przedstawiający sposób usunięcia blokady

Usuwanie blokady

 1. Stuknij zablokowaną notatkę, a następnie stuknij opcję Wyświetl notatkę.
 2. Wprowadź hasło albo użyj funkcji Face ID lub Touch ID.
 3. Stuknij przycisk Więcej .
 4. Wybierz opcję Usuń.

W momencie usunięcia blokady notatki jest ona usuwana na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany(-a) przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Można blokować jedynie notatki na urządzeniu i notatki w usłudze iCloud. Nie można blokować notatek ze znacznikami, załącznikami w formacie PDF, audio, wideo oraz plików aplikacji Keynote, Pages i Numbers ani notatek, które korzystają z protokołu IMAP do synchronizowania, na przykład z usługą Yahoo, Gmail i Hotmail. Nie możesz również chronić hasłem notatek, które udostępniasz innym osobom. Jeśli chcesz przerwać udostępnianie notatki, otwórz notatkę, stuknij przycisk Dodaj osoby , następnie Zarządzaj udostępnioną notatką> i opcję Przestań udostępniać.


Resetowanie hasła notatek

Aby zmienić hasło notatek, musisz znać poprzednie hasło notatek. W tym celu:

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Mail. Następnie stuknij opcję Hasło.
 2. Wybierz konto notatek, dla którego chcesz zmienić hasło, a następnie stuknij opcję Zmień hasło.
 3. Wpisz stare hasło, a następnie wpisz nowe hasło i podpowiedź do hasła.


Resetowanie hasła notatek w przypadku jego zapomnienia

Aby odblokować notatkę, należy wprowadzić hasło, za pomocą którego została zablokowana. Jeśli zapomnisz hasła, firma Apple nie będzie mogła Ci pomóc w odzyskaniu dostępu do zablokowanych notatek. Możesz utworzyć nowe hasło, jednak w ten sposób nie odzyskasz dostępu do starych notatek. Odzyskasz natomiast możliwość chronienia hasłem nowo utworzonych notatek przy użyciu nowego hasła.

Jeśli masz wiele haseł, na podstawie wyświetlonej listy notatek nie będzie można stwierdzić, którego hasła należy użyć. W przypadku próby otwarcia notatki zablokowanej starym hasłem i podania bieżącego hasła zostanie wyświetlony komunikat o wprowadzeniu nieprawidłowego hasła oraz podpowiedź do starego hasła. Jeśli podasz prawidłowe stare hasło, możesz uaktualnić hasło dla tej notatki do bieżącego hasła.

Oto jak zresetować hasło notatek:

 1. W aplikacji Ustawienia stuknij opcję Mail. Następnie stuknij opcję Hasło.
 2. Wybierz konto notatek, dla którego chcesz zmienić hasło, a następnie stuknij opcję Zresetuj hasło.
 3. Wprowadź hasło do konta Apple ID i stuknij przycisk OK.
 4. Ponownie stuknij opcję Zresetuj hasło.
 5. Wprowadź nowe hasło i podpowiedź do hasła. Stuknij opcję Gotowe.


Data publikacji: