Blokowanie notatek na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac

Notatki zawierające Twoje dane osobowe i prywatne — na przykład informacje finansowe i medyczne, dane logowania do witryn internetowych — możesz zabezpieczyć za pomocą hasła, odcisku palca lub nawet swojej twarzy.

Aplikacja Notatki pozwala zablokować notatki za pomocą hasła, funkcji Face ID lub funkcji Touch ID na obsługiwanych urządzeniach*.

W przypadku zalogowania się w usłudze iCloud przy użyciu zarządzanego konta Apple ID zablokowanie notatek nie jest możliwe. Funkcji Touch ID można używać tylko na komputerze Mac z paskiem Touch Bar lub przyciskiem zasilania Touch ID.

Zanim rozpoczniesz


Ustawianie hasła notatek

Aby można było blokować notatki, należy utworzyć łatwe do zapamiętania hasło oraz podać podpowiedź do hasła. Jeśli zapomnisz hasła, Apple nie będzie mogła Ci pomóc w jego wyzerowaniu.

Jeśli używasz notatek w usłudze iCloud na kilku urządzeniach Apple, na wszystkich będziesz używać tego samego hasła do blokowania i odblokowywania notatek.

* Jeśli włączysz funkcję Face ID lub Touch ID dla hasła notatek, spowoduje to dodanie kluczy szyfrowania służących do szyfrowania notatek do pęku kluczy — do którego dostęp można uzyskać za pomocą kodu urządzenia. Oznacza to, że każda osoba dysponująca kodem urządzenia może uzyskać dostęp do zablokowanych notatek. Aby zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa, możesz zdecydować się nie włączać funkcji Face ID ani Touch ID dla hasła notatek.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Na urządzeniu hasło możesz utworzyć w aplikacji Ustawienia lub bezpośrednio w aplikacji Notatki. Potem możesz włączyć funkcję Face ID lub Touch ID, aby do odblokowywania chronionych notatek używać twarzy lub odcisku palca.

Tworzenie hasła w aplikacji Ustawienia

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Notatki.
 2. Stuknij opcję Hasło. Jeśli masz kilka kont, przed ustawieniem hasła stuknij konto, dla którego chcesz utworzyć hasło.
 3. Wprowadź hasło i pamiętaj, aby podać podpowiedź do hasła. Włącz funkcję Face ID lub Touch ID, jeśli urządzenie ją obsługuje.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

 

Tworzenie hasła w aplikacji Notatki

 1. Otwórz notatkę, którą chcesz zablokować.
 2. Stuknij przycisk Czynność , a następnie stuknij opcję Blokuj notatkę.
 3. Wprowadź hasło i pamiętaj, aby podać podpowiedź do hasła. Włącz funkcję Face ID lub Touch ID, jeśli urządzenie ją obsługuje.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

 

Po zablokowaniu notatki będzie ona automatycznie chroniona hasłem na wszystkich Twoich urządzeniach. Jeśli używasz funkcji Face ID lub Touch ID do odblokowywania notatek na innych urządzeniach, musisz wprowadzić hasło, a następnie włączyć funkcję Face ID lub Touch ID na urządzeniu, którego używasz. Pamiętaj, że każda osoba dysponująca kodem urządzenia może uzyskać dostęp do zablokowanych notatek. Aby zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa, możesz zdecydować się nie włączać funkcji Face ID ani Touch ID dla hasła notatek.

Na komputerze Mac

Na komputerze Mac hasło możesz utworzyć bezpośrednio w aplikacji Notatki. W tym celu:

 1. Na pasku menu kliknij kolejno opcje Notatki > Preferencje, a następnie kliknij opcję Ustaw hasło.
 2. Wprowadź hasło. Jeśli używasz kilku kont, przed ustawieniem hasła kliknij konto, dla którego chcesz utworzyć hasło.
 3. Podaj podpowiedź do hasła.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.


Korzystanie z ochrony hasłem w aplikacji Notatki

Bez względu na to, co zawiera notatka — obraz, szkic, osadzony rysunek, mapę, zeskanowany dokument czy listę ważnych informacji — można ją z łatwością zabezpieczyć za pomocą hasła. Gdy potrzebujesz uzyskać dostęp do zabezpieczonych notatek, możesz bez trudu rozpoznać, które z nich są zablokowane, patrząc na listę w aplikacji Notatki. Przy zabezpieczonych notatkach jest widoczna ikona kłódki . Zanim wprowadzisz hasło albo użyjesz czytnika Face ID lub Touch ID, widoczne będą tylko tytuł i data ostatniej edycji notatki.

 

Blokowanie notatki

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Otwórz notatkę, którą chcesz zablokować.
 2. Stuknij przycisk Czynność .
 3. Wybierz opcję Blokuj notatkę.

Po zablokowaniu notatki pozostaje ona otwarta, a u góry ekranu jest widoczna ikona kłódki . Zawartość notatki można ukryć, stukając ikonę kłódki .

Na komputerze Mac:

 1. Otwórz notatkę, którą chcesz zablokować.
 2. Kliknij ikonę kłódki .
 3. Wybierz opcję Blokuj notatkę.

Otwieranie zablokowanej notatki

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij zablokowaną notatkę.
 2. Stuknij opcję Wyświetl notatkę.
 3. Użyj funkcji Face ID lub Touch ID albo wprowadź hasło.

Na komputerze Mac i w witrynie iCloud.com:

 1. Kliknij zablokowaną notatkę.
 2. Użyj czytnika Touch ID lub wprowadź hasło.

Wszystkie notatki zablokowane przy użyciu tego hasła zostaną odblokowane. Zablokowane notatki pozostają otwarte przez kilka minut, dzięki czemu można łatwo przejść do innej notatki, skopiować i wkleić informacje z innej aplikacji lub wykonać inne czynności. Jeśli zamkniesz aplikację Notatki lub urządzenie przejdzie w stan uśpienia, notatka zostanie ponownie zablokowana.

Usuwanie blokady

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij zablokowaną notatkę.
 2. Wprowadź hasło albo użyj czytnika Face ID lub Touch ID.
 3. Stuknij przycisk Czynność .
 4. Wybierz opcję Usuń blokadę.

Na komputerze Mac:

 1. Kliknij zablokowaną notatkę.
 2. Wprowadź hasło lub użyj czytnika Touch ID.
 3. Kliknij ikonę kłódki .
 4. Wybierz opcję Usuń blokadę.

W momencie usunięcia blokady notatki jest ona usuwana na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany(-a) przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Można blokować jedynie notatki na urządzeniu i notatki w usłudze iCloud. Nie można blokować notatek z załącznikami w formacie PDF, audio, wideo oraz plików aplikacji Keynote, Pages i Numbers, ani notatek, które korzystają z protokołu IMAP do synchronizowania (na przykład z usługą Yahoo, Gmail i Hotmail). Nie możesz również chronić hasłem notatek, które udostępniasz innym osobom. Jeśli chcesz przestać udostępniać notatkę, otwórz pozycję , a następnie stuknij lub kliknij opcję Przestań udostępniać.


Zmiana hasła

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Notatki > Hasło.
 2. Stuknij opcję Zmień hasło.*
 3. Wpisz stare hasło, a następnie wpisz nowe hasło i podpowiedź do hasła.

Na komputerze Mac:

 1. Otwórz aplikację Notatki.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Notatki > Preferencje, a następnie kliknij opcję Zmień hasło*.
 3. Wpisz stare hasło, a następnie wpisz nowe hasło i podpowiedź do hasła.
 4. Kliknij opcję Zmień hasło.

* Jeśli używasz kilku kont, przed zmianą hasła kliknij konto, którego hasło chcesz zmienić.


Jeśli nie pamiętasz hasła notatek

Notatkę można odblokować tylko przez wprowadzenie hasła, za pomocą którego ją zablokowano. Jeśli zapomnisz hasła, Apple nie może Ci pomóc w odzyskaniu dostępu do zablokowanych notatek.

Możesz utworzyć nowe hasło, jednak w ten sposób nie odzyskasz dostępu do starych notatek. Odzyskasz natomiast możliwość chronienia hasłem nowo utworzonych notatek przy użyciu nowego hasła. W takiej sytuacji różne notatki będą zabezpieczone różnymi hasłami.

Jeśli masz więcej niż jedno hasło, na liście w aplikacji Notatki wpisy zabezpieczone różnymi hasłami nie są w żaden sposób rozróżnione. W przypadku próby otwarcia notatki zablokowanej starym hasłem i podania bieżącego hasła zostanie wyświetlony komunikat o wprowadzeniu nieprawidłowego hasła oraz podpowiedź do starego hasła. Jeśli podasz prawidłowe stare hasło, możesz uaktualnić hasło dla tej notatki do bieżącego hasła.


Zerowanie hasła notatek

Wyzerowanie hasła w aplikacji Notatki nie powoduje zmiany ani usunięcia hasła notatek, które są już zablokowane. Jeśli notatka korzysta ze starego hasła, możesz je uaktualnić przez wprowadzenie starego hasła, usunięcie go, a następnie zastosowanie nowego hasła do notatki.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Notatki, a następnie stuknij opcję Hasło*.
 2. Stuknij opcję Wyzeruj hasło.
 3. Wprowadź hasło konta Apple ID.
 4. Ponownie stuknij opcję Wyzeruj hasło.
 5. Wprowadź nowe hasło i podpowiedź do hasła.

Na komputerze Mac:

 1. Otwórz aplikację Notatki.
 2. Na pasku menu kliknij kolejno opcje Notatki > Preferencje > Wyzeruj hasło, a następnie kliknij opcję OK*.
 3. Wprowadź hasło konta Apple ID.
 4. Kliknij opcję Wyzeruj hasło.
 5. Wprowadź nowe hasło i podpowiedź do hasła.

 

* Jeśli używasz kilku kont, przed zmianą hasła kliknij konto, którego hasło chcesz zmienić.

 

Data publikacji: