Zmienianie tarczy zegarka Apple Watch

Możesz wybrać różne projekty, dostosować kolory i dodać kompilacje do tarczy zegarka. Możesz nawet przesunąć czas do przodu. 

Jak zmienić tarczę na zegarku Apple Watch

 1. Na tarczy zegarka przesuń palcem w lewo lub w prawo od krawędzi do krawędzi.
 2. Zatrzymaj się, kiedy dotrzesz do tarczy, którą chcesz wybrać. 

Poznaj wszystkie tarcze zegarka Apple Watch i ich funkcje.

Nie wszystkie tarcze zegarka są dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Tarcze zegarków Hermes i Nike są dostępne tylko w tych modelach.

Jak dostosować tarczę na zegarku Apple Watch

 1. Naciśnij pokrętło Digital Crown, aby przejść do tarczy zegarka.
 2. Dotknij i przytrzymaj wyświetlacz.
 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać tarczę, a następnie stuknij opcję Edycja. 
 4. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać funkcję, a następnie zmień ją, obracając pokrętło Digital Crown. Możesz na przykład zmienić kolor wskazówki sekundowej lub podziałkę na tarczy zegarka. 
 5. Przesuń palcem do samego końca w lewo, aby edytować komplikacje, których możesz używać do sprawdzania takich rzeczy, jak pogoda, aktywność lub informacje z innych zainstalowanych aplikacji. Stuknij komplikację, aby ją wybrać, a następnie zmień ją, obracając pokrętło Digital Crown.
 6. Po zakończeniu naciśnij pokrętło Digital Crown, aby zachować zmiany. 
 7. Stuknij tarczę zegarka, aby ustawić ją jako bieżącą tarczę.

Tarczę zegarka możesz też zmienić z poziomu telefonu iPhone. Otwórz aplikację Watch, a następnie stuknij kartę Galeria tarcz. 

Jak utworzyć nową wersję tarczy zegarka

 1. Naciśnij pokrętło Digital Crown, aby przejść do tarczy zegarka. 
 2. Dotknij i przytrzymaj wyświetlacz, przesuń palcem do samego końca w prawo, a następnie stuknij przycisk Dodaj ikona plusa.
 3. Aby wybrać tarczę zegarka, obróć pokrętło Digital Crown, a następnie stuknij żądaną tarczę. Spowoduje to ustawienie właśnie utworzonej tarczy jako bieżącej tarczy. 
 4. Aby dostosować tarczę zegarka, ponownie dotknij i przytrzymaj wyświetlacz, a następnie stuknij opcję Edycja.

Jak usunąć tarczę z zegarka Apple Watch

 1. Przejdź do bieżącej tarczy zegarka, a następnie dotknij i przytrzymaj wyświetlacz.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do tarczy, którą chcesz usunąć. 
 3. Przesuń palcem w górę i stuknij polecenie Usuń.

Jeśli chcesz, możesz później ponownie utworzyć tarczę zegarka.

Jak zmienić czas wyświetlany na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku, a następnie stuknij opcję Zegar.
 2. Stuknij opcję +0 min.  
 3. Obróć pokrętło Digital Crown i wybierz, o ile do przodu chcesz przesunąć zegar. 
 4. Stuknij opcję Anuluj lub Ustaw.

Przesunąć do przodu możesz tylko czas widoczny na tarczy zegarka. Alarmy, powiadomienia, funkcja Zegary świata i wszelkie inne czasy będą nadal ustawione na czas rzeczywisty. 

Jak ukryć ekran Odtwarzane na zegarku Apple Watch

Gdy odtworzysz muzykę, automatycznie wyświetlony zostanie ekran Odtwarzane. Aby zmienić to ustawienie: 

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku. 
 2. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Obudź ekran. 
 3. Wyłącz funkcję Uruchamiaj aplikacje audio automatycznie. 

Więcej informacji

W systemie watchOS 7 możesz udostępniać tarcze zegarka innym osobom.

Data publikacji: