Zmienianie tarczy zegarka Apple Watch

Dowiedz się, jak wybierać różne projekty, dostosowywać kolory i dodawać informacje do tarczy zegarka za pomocą kompilacji.

Zmieniające się tarcze na Apple Watch

Jak zmienić tarczę na zegarku Apple Watch

 1. Jeśli zegarek Apple Watch nie wyświetla jeszcze tarczy, naciskaj pokrętło Digital Crown do momentu wyświetlenia tarczy.
 2. Na tarczy zegarka przesuń palcem w lewo lub w prawo od krawędzi do krawędzi, aby wyświetlić dodane tarcze zegarka.
 3. Zatrzymaj się, kiedy dotrzesz do tarczy, którą chcesz wybrać. 

Poznaj wszystkie tarcze zegarka Apple Watch i ich funkcje.

Nie wszystkie tarcze zegarka są dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Tarcze zegarków Hermes Watch są dostępne tylko w zegarkach Hermes Watch. Począwszy od systemu watchOS 9, tarcze zegarków Nike Watch są dostępne we wszystkich zegarkach poza zegarkami Hermes Watch.

Jak dostosować tarczę na zegarku Apple Watch

 1. Jeśli zegarek Apple Watch nie wyświetla jeszcze tarczy, naciskaj pokrętło Digital Crown do momentu wyświetlenia tarczy.
 2. Dotknij i przytrzymaj wyświetlacz.
 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać tarczę, a następnie stuknij opcję Edycja. 
 4. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać funkcję, a następnie zmień ją, obracając pokrętło Digital Crown. Możesz na przykład zmienić kolor wskazówki sekundowej lub podziałkę na tarczy zegarka. 
  Tarcza zegarka Apple Watch przedstawiająca skalę czasową
 5. Przesuń palcem do końca w lewo, żeby edytować komplikacje. Komplikacje pokazują pogodę, aktywność oraz informacje z innych zainstalowanych aplikacji. Stuknij komplikację, aby ją wybrać, a następnie obróć pokrętło Digital Crown, aby wyświetlić dostępne opcje komplikacji. Stuknij żądaną komplikację, aby ją wybrać.
  Tarcza zegarka Apple Watch przedstawiająca komplikacje
 6. Po zakończeniu naciśnij pokrętło Digital Crown, aby zachować zmiany. 
 7. Stuknij tarczę zegarka, aby ustawić ją jako bieżącą tarczę.

Tarcza zegarka Apple Watch przedstawiająca przycisk plusa umożliwiający dodanie tarczy zegarka 

Jak dodać tarczę zegarka do dostępnych tarcz

 1. Jeśli zegarek Apple Watch nie wyświetla jeszcze tarczy, naciskaj pokrętło Digital Crown do momentu wyświetlenia tarczy.
 2. Dotknij i przytrzymaj wyświetlacz, przesuń palcem do samego końca w prawo, a następnie stuknij przycisk Dodaj ikona plusa.
 3. Obróć pokrętło Digital Crown, aby przeglądać wszystkie tarcze zegarka.
 4. Gdy znajdziesz tarczę zegarka, która Ci się podoba, stuknij opcję Dodaj. Jeśli tarcza zegarka nie ma opcji dostosowywania, od razu stanie się bieżącą tarczą zegarka. W przeciwnym razie możesz przesuwać palcem i dostosowywać dostępne funkcje, takie jak kolory i komplikacje.
 5. Dwukrotnie naciśnij pokrętło Digital Crown, aby przejść do nowo dodanej tarczy zegarka.

Tarcza zegarka Apple Watch przedstawiająca przycisk Usuń umożliwiający usunięcie tarczy zegarka 

Jak usunąć tarczę z zegarka Apple Watch

 1. Przejdź do bieżącej tarczy zegarka, a następnie dotknij i przytrzymaj wyświetlacz.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do tarczy, którą chcesz usunąć.
 3. Przesuń palcem w górę i stuknij polecenie Usuń.

Więcej informacji

Począwszy od systemu watchOS 7, możesz udostępniać tarcze zegarka innym osobom. 

Dowiedz się na temat ustawień czasu na Apple Watch, w tym jak ustawić na zegarku czas 24-godzinny i jak ustawić wyświetlanie na tarczy czasu wyprzedzonego w stosunku do czasu rzeczywistego. 

Data publikacji: