Zmienianie tarczy zegarka Apple Watch

Wybierz projekt, dostosuj kolory, a następnie dodaj komplikacje do tarczy zegarka. Możesz nawet przesunąć czas do przodu. 

     

Przełączanie na inną tarczę

Aby wybrać tarczę zegarka Apple Watch, wykonaj następujące czynności:

 1. Na tarczy zegarka przesuń palcem w lewo lub w prawo od krawędzi do krawędzi, aby zmienić tarczę.
 2. Zatrzymaj się, kiedy dotrzesz do tarczy, którą chcesz wybrać. 

Dostosowywanie wyglądu tarczy zegarka

 1. Naciśnij pokrętło Digital Crown, aby przejść do tarczy zegarka.
 2. Mocno naciśnij wyświetlacz.
 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać tarczę, a następnie stuknij opcję Dostosuj. 
 4. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać funkcję, a następnie zmień ją, obracając pokrętło Digital Crown. Możesz na przykład zmienić kolor wskazówki sekundowej lub podziałkę na tarczy. 
 5. Przesuń palcem do samego końca w lewo, aby edytować komplikacje. Stuknij komplikację, aby ją wybrać, a następnie zmień ją, obracając pokrętło Digital Crown. Możesz też dodawać komplikacje z innych aplikacji
 6. Po zakończeniu naciśnij pokrętło Digital Crown, aby zachować zmiany. 
 7. Stuknij tarczę zegarka, aby ustawić ją jako bieżącą tarczę.

Tarczę zegarka możesz też dostosować z poziomu telefonu iPhone. Otwórz aplikację Apple Watch, a następnie stuknij kartę Galeria tarcz. 

Dodawanie kolejnych informacji do tarczy zegarka

Do niektórych tarczy zegarka można dodawać komplikacje (informacje z aplikacji). Zegarek Apple Watch zawiera komplikacje, które pokazują m.in. czas pracy baterii oraz datę i godzinę. Możesz też dodawać komplikacje z niektórych aplikacji innych firm. Aby zobaczyć, które aplikacje mają komplikacje:

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone.
 2. Przejdź do karty Mój zegarek i stuknij pozycję Komplikacje.

Następnie wybierz żądaną komplikację: 

 • Aby dodać komplikację, stuknij ikonę ikona Dodaj.Po dodaniu komplikacji w aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone możesz dodać ją do zegarka. Wróć do tarczy zegarka, mocno naciśnij wyświetlacz i stuknij przycisk Dostosuj. Następnie stuknij komplikację i obróć pokrętło Digital Crown, aby wybrać informacje, które mają być widoczne.
 • Aby usunąć komplikację, stuknij ikonę ikona Usuń. Następnie stuknij opcję Usuń.
 • Aby zmienić kolejność, dotknij i przytrzymaj ikonę ikona Zmień kolejność. Następnie przeciągnij i upuść komplikację.

     

Dodawanie nowej tarczy zegarka

Możesz utworzyć różne wersje tarczy zegarka. Aby utworzyć nową wersję:

 1. Naciśnij pokrętło Digital Crown, aby przejść do tarczy zegarka. 
 2. Mocno naciśnij wyświetlacz, przesuń palcem do samego końca w prawo, a następnie stuknij ikonę ikona Plus.
 3. Aby wybrać tarczę, obróć pokrętło Digital Crown, a następnie stuknij żądaną tarczę. Spowoduje to ustawienie właśnie utworzonej tarczy jako bieżącej tarczy. 
 4. Aby dostosować tarczę, ponownie mocno naciśnij wyświetlacz i stuknij przycisk Dostosuj. 

Choć można pobierać nowe komplikacje z aplikacji innych firm, nie można instalować nowych tarcz zegarka.

     

Usuwanie tarczy zegarka

 1. Przejdź do bieżącej tarczy zegarka, a następnie mocno naciśnij wyświetlacz.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do tarczy, którą chcesz usunąć. 
 3. Przesuń palcem w górę i stuknij polecenie Usuń.

Jeśli chcesz, możesz później ponownie utworzyć tarczę zegarka.

     

Zmienianie czasu widocznego na tarczy

 1. Otwórz aplikację Ustawienia i stuknij opcję Czas.
 2. Stuknij opcję +0 min.  
 3. Obróć pokrętło Digital Crown i wybierz, o ile do przodu chcesz przesunąć zegar. 
 4. Stuknij przycisk Ustaw lub Anuluj.

Przesunąć do przodu możesz tylko czas widoczny na tarczy zegarka. Alarmy, powiadomienia, funkcja Zegary świata i wszelkie inne czasy będą nadal ustawione na czas rzeczywisty. 

Data publikacji: