Zmienianie tarczy zegarka Apple Watch

Możesz wybrać różne projekty, dostosować kolory i dodać kompilacje do tarczy zegarka. Możesz nawet przesunąć czas do przodu. 

przełączanie między tarczami

Jak zmienić tarczę na zegarku Apple Watch

 1. Na tarczy zegarka przesuń palcem w lewo lub w prawo od krawędzi do krawędzi.
 2. Zatrzymaj się, kiedy dotrzesz do tarczy, którą chcesz wybrać. 

Nie wszystkie tarcze zegarka są dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Jak dostosować tarczę na zegarku Apple Watch

 1. Naciśnij pokrętło Digital Crown, aby przejść do tarczy zegarka.
 2. Mocno naciśnij wyświetlacz.
 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać tarczę, a następnie stuknij opcję Dostosuj. 
 4. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać funkcję, a następnie zmień ją, obracając pokrętło Digital Crown. Możesz na przykład zmienić kolor wskazówki sekundowej lub podziałkę na tarczy zegarka. 
  Opcja Spokój dla tarczy zegarka Oddech
 5. Przesuń palcem do samego końca w lewo, aby edytować komplikacje. Stuknij komplikację, aby ją wybrać, a następnie zmień ją, obracając pokrętło Digital Crown. Możesz też dodawać komplikacje z innych aplikacji
  Kompilacja Data dla tarczy zegarka Oddech
 6. Po zakończeniu naciśnij pokrętło Digital Crown, aby zachować zmiany. 
 7. Stuknij tarczę zegarka, aby ustawić ją jako bieżącą tarczę.

Tarczę zegarka możesz też zmienić z poziomu telefonu iPhone. Otwórz aplikację Apple Watch, a następnie stuknij kartę Galeria tarcz. 

 

Jak dodać więcej informacji do tarczy zegarka

Do niektórych tarczy zegarka można dodawać komplikacje (informacje z aplikacji). Zegarek Apple Watch zawiera komplikacje, które pokazują m.in. czas pracy baterii oraz datę i godzinę. Możesz też dodawać komplikacje z niektórych aplikacji innych firm. Aby zobaczyć, które aplikacje mają komplikacje:

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Komplikacje.

Aby wybrać tarcze, których chcesz użyć, stuknij opcję Edycja i wykonaj poniższe czynności: 

 • Aby dodać komplikację, stuknij ikonę ikona Dodaj.Po dodaniu komplikacji w aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone możesz dodać ją do zegarka. Wróć do tarczy zegarka, mocno naciśnij wyświetlacz i stuknij przycisk Dostosuj. Następnie stuknij komplikację i obróć pokrętło Digital Crown, aby wybrać informacje, które mają być widoczne.
 • Aby usunąć komplikację, stuknij ikonę ikona Usuń. Następnie stuknij opcję Usuń.

Ekran nowej tarczy na zegarku Apple Watch

Jak utworzyć kilka wersji tarczy zegarka

 1. Naciśnij pokrętło Digital Crown, aby przejść do tarczy zegarka. 
 2. Mocno naciśnij wyświetlacz, przesuń palcem do samego końca w prawo, a następnie stuknij ikonę ikona plusa.
 3. Aby wybrać tarczę zegarka, obróć pokrętło Digital Crown, a następnie stuknij żądaną tarczę. Spowoduje to ustawienie właśnie utworzonej tarczy jako bieżącej tarczy. 
 4. Aby dostosować tarczę zegarka, ponownie mocno naciśnij wyświetlacz i stuknij przycisk Dostosuj. 

Choć można pobierać nowe komplikacje z aplikacji innych firm, nie można instalować nowych tarcz zegarka.

 

Usuń tarczę Siri zegarka.

Jak usunąć tarczę z zegarka Apple Watch

 1. Przejdź do bieżącej tarczy zegarka, a następnie mocno naciśnij wyświetlacz.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do tarczy, którą chcesz usunąć. 
 3. Przesuń palcem w górę i stuknij polecenie Usuń.

Jeśli chcesz, możesz później ponownie utworzyć tarczę zegarka.

 

Ustaw czas 5 minut do przodu.

Jak zmienić czas wyświetlany na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia i stuknij opcję Czas.
 2. Stuknij opcję +0 min.  
 3. Obróć pokrętło Digital Crown i wybierz, o ile do przodu chcesz przesunąć zegar. 
 4. Stuknij opcję Anuluj lub Ustaw.

Przesunąć do przodu możesz tylko czas widoczny na tarczy zegarka. Alarmy, powiadomienia, funkcja Zegary świata i wszelkie inne czasy będą nadal ustawione na czas rzeczywisty. 

 

Jak ukryć ekran Odtwarzane na zegarku Apple Watch

Gdy odtworzysz muzykę, automatycznie wyświetlony zostanie ekran Odtwarzane. Aby zmienić to ustawienie: 

 1. Otwórz aplikację Apple Watch i stuknij kartę Mój zegarek. 
 2. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Obudź ekran. 
 3. Wyłącz funkcję Otwieraj aplikacje audio autom. 
Data publikacji: