Zmienianie tarczy zegarka Apple Watch

Możesz wybrać różne projekty, dostosować kolory i dodać kompilacje do tarczy zegarka. Możesz nawet przesunąć czas do przodu. 

Jak zmienić tarczę na zegarku Apple Watch

 1. Na tarczy zegarka przesuń palcem w lewo lub w prawo od krawędzi do krawędzi.
 2. Zatrzymaj się, kiedy dotrzesz do tarczy, którą chcesz wybrać. 

Poznaj wszystkie tarcze zegarka Apple Watch i ich funkcje.

Nie wszystkie tarcze zegarka są dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Tarcze zegarków Hermes i Nike są dostępne tylko w tych modelach.

Jak dostosować tarczę na zegarku Apple Watch

 1. Naciśnij pokrętło Digital Crown, aby przejść do tarczy zegarka.
 2. Mocno naciśnij wyświetlacz.
 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać tarczę, a następnie stuknij opcję Dostosuj. 
 4. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać funkcję, a następnie zmień ją, obracając pokrętło Digital Crown. Możesz na przykład zmienić kolor wskazówki sekundowej lub podziałkę na tarczy zegarka. 
 5. Przesuń palcem do samego końca w lewo, aby edytować komplikacje. Stuknij komplikację, aby ją wybrać, a następnie zmień ją, obracając pokrętło Digital Crown. Możesz też dodawać komplikacje z innych aplikacji
 6. Po zakończeniu naciśnij pokrętło Digital Crown, aby zachować zmiany. 
 7. Stuknij tarczę zegarka, aby ustawić ją jako bieżącą tarczę.

Tarczę zegarka możesz też zmienić z poziomu telefonu iPhone. Otwórz aplikację Apple Watch, a następnie stuknij kartę Galeria tarcz. 

 

Jak dodać więcej informacji do tarczy zegarka

Do niektórych tarczy zegarka można dodawać komplikacje (informacje z aplikacji). Zegarek Apple Watch zawiera komplikacje, które pokazują m.in. czas pracy baterii oraz datę i godzinę. Możesz też dodawać komplikacje z niektórych aplikacji innych firm. Aby zobaczyć, które aplikacje mają komplikacje:

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Komplikacje.

Aby wybrać tarcze, których chcesz użyć, stuknij opcję Edycja i wykonaj poniższe czynności: 

 • Aby dodać komplikację, stuknij przycisk Dodaj .Po dodaniu komplikacji w aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone możesz dodać ją do zegarka. Wróć do tarczy zegarka, mocno naciśnij wyświetlacz i stuknij przycisk Dostosuj. Następnie stuknij komplikację i obróć pokrętło Digital Crown, aby wybrać informacje, które mają być widoczne.
 • Aby usunąć komplikację, stuknij przycisk Usuń . Następnie stuknij opcję Usuń.

Jak utworzyć nową wersję tarczy zegarka

 1. Naciśnij pokrętło Digital Crown, aby przejść do tarczy zegarka. 
 2. Mocno naciśnij wyświetlacz, przesuń palcem do samego końca w prawo, a następnie stuknij przycisk Dodaj ikona plusa.
 3. Aby wybrać tarczę zegarka, obróć pokrętło Digital Crown, a następnie stuknij żądaną tarczę. Spowoduje to ustawienie właśnie utworzonej tarczy jako bieżącej tarczy. 
 4. Aby dostosować tarczę zegarka, ponownie mocno naciśnij wyświetlacz i stuknij przycisk Dostosuj.

Jak usunąć tarczę z zegarka Apple Watch

 1. Przejdź do bieżącej tarczy zegarka, a następnie mocno naciśnij wyświetlacz.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do tarczy, którą chcesz usunąć. 
 3. Przesuń palcem w górę i stuknij polecenie Usuń.

Jeśli chcesz, możesz później ponownie utworzyć tarczę zegarka.

 

Jak zmienić czas wyświetlany na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku, a następnie stuknij opcję Zegar.
 2. Stuknij opcję +0 min.  
 3. Obróć pokrętło Digital Crown i wybierz, o ile do przodu chcesz przesunąć zegar. 
 4. Stuknij opcję Anuluj lub Ustaw.

Przesunąć do przodu możesz tylko czas widoczny na tarczy zegarka. Alarmy, powiadomienia, funkcja Zegary świata i wszelkie inne czasy będą nadal ustawione na czas rzeczywisty. 

 

Jak ukryć ekran Odtwarzane na zegarku Apple Watch

Gdy odtworzysz muzykę, automatycznie wyświetlony zostanie ekran Odtwarzane. Aby zmienić to ustawienie: 

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku. 
 2. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Obudź ekran. 
 3. Wyłącz funkcję Uruchamiaj aplikacje audio automatycznie. 
Data publikacji: