Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.7.7

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.7.7.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

QuickTime 7.7.7

 • QT Media Foundation

  Dostępne dla: systemów Windows 7 i Windows Vista

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu QuickTime występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3661: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3662: użytkownik kdot w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3663: użytkownik kdot w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3664: Andrea Micalizzi (rgod) w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3665: użytkownik WanderingGlitch w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3666: Steven Seeley z Source Incite w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3667: Ryan Pentney, Richard Johnson z Cisco Talos i Kai Lu z grupy badawczej FortiGuard Labs firmy Fortinet

  CVE-2015-3668: Kai Lu z grupy badawczej FortiGuard Labs firmy Fortinet

  CVE-2015-3669: użytkownik kdot w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: