Łączenie piosenek w albumy w programie iTunes

Gdy włączysz widok Albumy w programie iTunes na komputerze Mac lub PC, utwory z tego samego albumu mogą pojawiać się oddzielnie. Możesz posortować utwory ręcznie, tak aby zgrupować je w tym samym albumie.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Domyślnie program iTunes organizuje albumy, opierając się na nazwie zespołu lub nazwisku artysty. Niektóre piosenki z tego samego albumu mogą nie zostać zgrupowane razem, jeśli tytuły albumów, z których pochodzą, nieznacznie się różnią, album jest składanką lub utwory w albumie są wykonywane przez różnych artystów. Aby zgrupować wszystkie utwory w tym samym albumie, posortuj je ręcznie.

Jeśli jesteś subskrybentem usługi Apple Music lub subskrybujesz usługę iTunes Match, wszelkie dokonane zmiany organizacyjne zostaną uaktualnione na wszystkich urządzeniach. Jeśli zsynchronizujesz zawartość z programem iTunes, zmiany zostaną uaktualnione na urządzeniach przy kolejnej synchronizacji.

Upewnianie się, że nazwy albumów się zgadzają

Różnice w odstępach, pisowni lub interpunkcji nazw albumów mogą sprawić, że program iTunes przypisze utwory do oddzielnych albumów. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy w nazwie jednego albumu znajduje się dodatkowy odstęp między wyrazami.

Aby upewnić się, że wszystkie utwory z tego samego albumu mają tę samą nazwę albumu, wykonaj te kroki:

 1. Zaznacz wszystkie utwory, które pochodzą z tego samego albumu.
 2. Z paska menu na górze ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Informacje.
  Jeśli pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz zmienić informacje dla kilku rzeczy?”, kliknij opcję Edytuj rzeczy.
 3. W polu obok pozycji „album” wpisz poprawną nazwę albumu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Oznaczanie utworów jako części jednej składanki

Jeśli album jest składanką utworów wielu różnych wykonawców, program iTunes może wyświetlać utwory w oddzielnych albumach.

Wykonaj te kroki, aby oznaczyć utwory jako części jednej składanki:

 1. Zaznacz wszystkie utwory, które pochodzą z tej samej składanki.
 2. Z paska menu na górze ekranu komputera lub na górze okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Informacje.
  Jeśli pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz zmienić informacje dla kilku rzeczy?”, kliknij opcję Edytuj rzeczy.
 3. Zaznacz opcję „Album jest składanką utworów różnych wykonawców”.
 4. Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie do utworów głównego wykonawcy albumu

Jeśli album zawiera utwory różnych wykonawców albumu, program iTunes może wyświetlać je w oddzielnych albumach. Wykonaj te kroki, aby przypisać jednego głównego wykonawcę albumu do utworów różnych wykonawców:

 1. Zaznacz wszystkie utwory, do których powinien być przypisany ten sam wykonawca albumu.
 2. Z paska menu na górze ekranu komputera lub na górze okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Informacje.
  Jeśli pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz zmienić informacje dla kilku rzeczy?”, kliknij opcję Edytuj rzeczy.
 3. W polu obok pozycji „wykonawca albumu” wpisz wykonawcę albumu, który ma być przypisany do wszystkich utworów.
  Oryginalnego wykonawcę albumu dla danego utworu możesz zapisać w polu Komentarze. Aby wyświetlić pole Komentarze, zaznacz utwór i kliknij kolejno Edycja > Informacje.
 4. Kliknij przycisk OK.
Data publikacji: