Jeśli nie możesz zalogować się na swoje konto iMessage lub do funkcji FaceTime na komputerze Mac

Jeśli nie możesz zalogować się na swoje konto iMessage lub do funkcji FaceTime, wypróbuj podane niżej rozwiązania.

Podczas pierwszego konfigurowania aplikacji Wiadomości na komputerze Mac musisz zalogować się na swoje konto iMessage przy użyciu identyfikatora Apple ID. Później aplikacja Wiadomości próbuje zalogować Cię automatycznie za każdym razem, gdy ją otwierasz. Podobnie jest z logowaniem się w FaceTime. Jeśli żadna z tych aplikacji nie może Cię zalogować, wypróbuj następujące rozwiązania. 

Sprawdź połączenie internetowe

Upewnij się, że komputer Mac jest połączony z Internetem. Sprawdź na przykład, czy możesz otwierać strony internetowe lub odbierać pocztę.

Sprawdź, czy nie ma awarii usług

Sprawdź na stronie Apple — Stan systemu, czy nie ma tymczasowej awarii usług iMessage lub FaceTime.

Sprawdź ustawienia daty i czasu

  • Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Data i czas. Upewnij się, że data, godzina i strefa czasowa są poprawne.
  • Jeśli jest zaznaczone pole wyboru „Ustawiaj datę i czas automatycznie”, usuń jego zaznaczenie, a następnie zaznacz je ponownie. (Jeśli to pole wyboru jest wyszarzone, kliknij kłódkę i wpisz hasło administratora).

Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia jest aktualne

Dowiedz się, jak uaktualnić oprogramowanie na komputerze Mac. Uaktualnienia oprogramowania poprawiają stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac, a ponadto mogą rozwiązać ten problem. 

Sprawdź swój identyfikator Apple ID

Aby sprawdzić, czy podajesz poprawny identyfikator Apple ID i hasło, otwórz stronę konta Apple ID i zaloguj się przy użyciu tego samego Apple ID, którego używasz w aplikacjach Wiadomości i FaceTime. Jeśli uda Ci się zalogować, otwórz aplikację i wykonaj następujące czynności:

  • Wiadomości: wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje, a następnie kliknij opcję Konta. Wybierz swoje konto usługi iMessage i kliknij opcję Wyloguj się. Następnie zaloguj się przy użyciu identyfikatora i hasła użytych wcześniej do zalogowania się na stronie konta Apple ID.
  • FaceTime: wybierz kolejno opcje FaceTime > Preferencje. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Wyloguj się. Następnie zaloguj się ponownie przy użyciu identyfikatora i hasła użytych wcześniej do zalogowania się na stronie konta Apple ID.

Wyzeruj pamięć NVRAM

Na wypadek, gdyby problem był związany z ustawieniami zapisanymi w pamięci NVRAM, wyzeruj pamięć NVRAM komputera Mac.

Sprawdź oprogramowanie innych firm

Jeśli masz zainstalowaną zaporę sieciową, oprogramowanie zabezpieczające, aplikację VPN lub inne oprogramowanie sieciowe innej firmy, upewnij się, że nie blokuje ono portów sieciowych używanych przez usługi iMessage i FaceTime. Jeśli będzie to konieczne, wyłącz to oprogramowanie i ponownie spróbuj zalogować się na swoje konto iMessage lub FaceTime.

Więcej informacji

Dowiedz się, co zrobić, jeśli występują inne problemy z funkcją FaceTime.


Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: