Zarządzanie miejscem w iCloud

Potrzebujesz więcej miejsca w usłudze iCloud? Możesz z łatwością zwolnić miejsce lub przejść na usługę iCloud+.

Gdy skonfigurujesz usługę iCloud, automatycznie otrzymasz 5 GB miejsca. Miejsca tego możesz używać między innymi do przechowywania backupów w iCloud oraz zdjęć i filmów zapisanych w aplikacji Zdjęcia iCloud oraz do uaktualniania dokumentów przechowywanych w usłudze iCloud Drive. Zawsze możesz sprawdzić na swoim urządzenie ilość dostępnego miejsca w usłudze iCloud w aplikacji Ustawienia (możesz to również sprawdzić na stronie iCloud.com). Gdy zaczyna brakować miejsca, możesz w każdej chwili zwolnić miejsce lub przejść na usługę iCloud+.

Nie wiesz, jaka jest różnica między miejscem dostępnym na urządzeniu a miejscem dostępnym w usłudze iCloud? Dowiedz się więcej na temat miejsca na urządzeniu i miejsca w usłudze iCloud 


Zwalnianie miejsca w usłudze iCloud

Jeśli zabraknie miejsca w usłudze iCloud, urządzenie przestanie tworzyć w niej backupy, nowe zdjęcia i wideo nie będą przesyłane do aplikacji Zdjęcia w iCloud, a iCloud Drive oraz inne aplikacje usługi iCloud nie będą synchronizowane między urządzeniami. Utracisz także możliwość wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przy użyciu adresu e-mail powiązanego z usługą iCloud.

Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz usunąć nieużywaną zawartość:

Przed usunięciem danych z usługi iCloud warto je zarchiwizować lub utworzyć ich kopie.


Jeśli zaczyna brakować miejsca w systemie iOS 17, iPadOS 17 lub nowszym, możesz przejść do sekcji Polecane dla Ciebie w ustawieniach iCloud i sprawdzić, czy są zdjęcia, duże pliki lub backupy, których już nie potrzebujesz i które można usunąć. 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Stuknij pozycję Polecane dla Ciebie, następnie stuknij jedną z poniższych opcji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:
  • Stuknij opcję Przejrzyj backupy, aby zidentyfikować i usunąć backupy z urządzeń, których już nie używasz.
  • Stuknij opcję Przejrzyj zdjęcia i wideo, aby usunąć zduplikowane zdjęcia, zrzuty ekranu lub wideo, których już nie potrzebujesz. 
  • Stuknij opcję Przejrzyj duże pliki, aby odzyskać miejsce, usuwając duże pliki, których już nie potrzebujesz.
 3. Jeśli te opcje nie są widoczne, nadal możesz ręcznie usunąć zawartość z iCloud. 

Zmniejszanie rozmiaru backupu w iCloud

Podczas tworzenia backupu iPhone’a lub iPada w usłudze iCloud automatycznie tworzony jest backup najważniejszych informacji z urządzenia. Dowiedz się więcej o tym, co jest uwzględniane w backupach w usłudze iCloud

Wiele zainstalowanych aplikacji ma automatycznie włączoną opcję tworzenia backupów w usłudze iCloud. Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz zmniejszyć miejsce zajmowane przez backupy w iCloud przez wyłączenie funkcji tworzenia backupu aplikacji, których nie używasz, lub usunięcie starych backupów z usługi iCloud.

Wybieranie aplikacji do objęcia backupem na iPhonie lub iPadzie

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Stuknij opcję Zarządzaj miejscem na koncie lub opcję Zarządzaj pamięcią, a następnie stuknij opcję Backupy.
 3. Stuknij nazwę używanego urządzenia.
 4. Wyłącz wszelkie aplikacje, których nie chcesz uwzględniać w backupie.
 5. Wybierz opcję Wyłącz i usuń.

Po potwierdzeniu, że chcesz wyłączyć i usunąć aplikację, nastąpi wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla tej aplikacji i zostaną usunięte wszystkie dane tej aplikacji z usługi iCloud.

Niektóre aplikacje są zawsze umieszczane w backupie i nie można tego wyłączyć.

Usuwanie backupów i wyłączanie funkcji Backup w iCloud na urządzeniu

Możesz usunąć stare backupy w iCloud dla obecnie używanego urządzenia lub dla nieużywanych już starszych urządzeń. Backupy w usłudze iCloud będą dostępne przez 180 dni po wyłączeniu lub zaprzestaniu używania funkcji Backup w iCloud. Nie można usuwać backupów, które są obecnie używane do odtwarzania urządzenia.

iPhone lub iPad

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję iCloud.
 2. Stuknij opcję Zarządzaj miejscem na koncie lub opcję Zarządzaj pamięcią, a następnie stuknij opcję Backupy.
 3. Stuknij nazwę urządzenia, którego backupy chcesz usunąć. 
 4. Stuknij kolejno opcje Usuń backup > Wyłącz i usuń.

Usunięcie backupu spowoduje też wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla iPhone’a lub iPada. Funkcję Backup w iCloud można ponownie włączyć w ustawieniach usługi iCloud na urządzeniu. 

Mac

 1. Wybierz menu Apple  > Ustawienia systemowe lub menu Apple  > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Apple ID, a następnie kliknij pozycję iCloud.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj i wybierz opcję Backupy.
 4. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij ikonę „—” w celu usunięcia go. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie backupu i usunąć z iCloud wszystkie backupy tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie.

Usunięcie backupu spowoduje też wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla urządzenia. Funkcję Backup w iCloud można ponownie włączyć w ustawieniach usługi iCloud na urządzeniu. 

Komputer PC z systemem Windows

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Dysk.
 3. Wybierz opcję Backup z listy wyświetlonych elementów.
 4. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie backupu i usunąć z iCloud wszystkie backupy tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie. 

Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie usługi Backup w iCloud dla urządzenia. Funkcję Backup w iCloud można ponownie włączyć w ustawieniach usługi iCloud na urządzeniu. 


Usuwanie zdjęć z aplikacji Zdjęcia w iCloud

Usługa Zdjęcia w iCloud wykorzystuje miejsce dyskowe w usłudze iCloud do uaktualniania zdjęć i nagrań wideo między urządzeniami. Możesz zrobić więcej miejsca w usłudze iCloud, usuwając niepotrzebne zdjęcia i filmy w aplikacji Zdjęcia na dowolnym ze swoich urządzeń. 

Zanim cokolwiek usuniesz, upewnij się, że masz backup zdjęć i filmów, które chcesz zachować. Jeśli używasz usługi Zdjęcia w iCloud, usunięcie zdjęcia z jednego urządzenia powoduje usunięcie go również z pozostałych urządzeń, na których jesteś zalogowany(-a) za pomocą tego samego Apple ID.

Aby usunąć zdjęcia i filmy z usługi Zdjęcia w iCloud, wykonaj poniższe czynności. Jeśli nie używasz usługi Zdjęcia w iCloud, możesz zamiast tego usunąć zdjęcia z albumu Rolka z aparatu.

Jeśli masz udostępnioną bibliotekę zdjęć w iCloud, wielkość dodanych do niej zdjęć wlicza się tylko do miejsca na koncie osoby, która tę bibliotekę utworzyła. Aby usunąć elementy wliczane do miejsca w usłudze iCloud, upewnij się, że przeglądasz swoją Bibliotekę osobistą.

iPhone lub iPad

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij opcję Biblioteka u dołu ekranu.
 2. Stuknij pozycję Wszystkie zdjęcia. 
 3. Stuknij opcję Wybierz i wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 4. Stuknij przycisk Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Jeśli nie używasz usługi Zdjęcia w iCloud

Jeśli nie korzystasz z usługi Zdjęcia w iCloud, zawartość albumu Rolka z aparatu jest uwzględniana przy tworzeniu backupu w usłudze iCloud. Aby sprawdzić, ile miejsca zajmuje ta zawartość w backupie w iCloud: 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję iCloud.
 2. Stuknij opcję Zarządzaj miejscem na koncie lub opcję Zarządzaj pamięcią, a następnie stuknij opcję Backupy. 
 3. Stuknij nazwę używanego urządzenia, a następnie spójrz na kategorię Zdjęcia.  

Aby zmniejszyć wielkość backupu aplikacji Zdjęcia, zachowaj zdjęcia i filmy na komputerze, a następnie ręcznie utwórz backup urządzenia. Jeśli chcesz przechowywać zdjęcia i filmy na urządzeniu, możesz wyłączyć opcję Zdjęcia w funkcji Backup lub przejść na usługę iCloud+, aby zwiększyć ilość miejsca. Jeśli istnieją zdjęcia, których nie chcesz przechowywać, możesz je usunąć:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia. 
 2. Wybierz element, który chcesz usunąć. 
 3. Kliknij przycisk Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Wybierz zdjęcia i filmy, które chcesz usunąć.
 3. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze albo kliknij wybrane zdjęcia z naciśniętym klawiszem Control lub prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń zdjęcia (#). Następnie stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Witryna iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com na iPhonie, iPadzie lub komputerze.
 2. Wybierz aplikację Zdjęcia.
 3. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz usunąć. 
  • Aby wybrać kilka zdjęć lub filmów, podczas wybierania elementów stuknij opcję Wybierz w systemie iOS lub iPadOS albo naciśnij i przytrzymaj klawisz Command na Macu lub klawisz Control na komputerze PC.
  • Aby wybrać wszystkie elementy, naciśnij i przytrzymaj klawisze Command+A w systemie macOS lub Control+A w systemie Windows albo stuknij opcję Wszystkie w systemie iOS lub iPadOS. 
 4. Stuknij przycisk Usuń , a następnie stuknij polecenie Usuń.

Usunięte zdjęcia i filmy możesz odzyskać z albumu Ostatnio usunięte w ciągu 30 dni. Jeśli chcesz szybciej opróżnić ten album, stuknij opcję Wybierz, a następnie zaznacz elementy, które chcesz usunąć. Stuknij kolejno opcje Usuń > Usuń. Gdy przekroczysz limit miejsca w usłudze iCloud, Twoje urządzenie będzie od razu usuwać zdjęcia i filmy — nie będzie można ich odzyskać z albumu Ostatnio usunięte.


Usuwanie folderów lub plików z usługi iCloud Drive

Plikami i folderami przechowywanymi w usłudze iCloud Drive można zarządzać oraz usuwać je z poziomu iPhone’a, iPada, Maca lub komputera PC. Jeśli masz udostępniony folder innej osoby, jego rozmiar nie jest wliczany do Twojego miejsca w iCloud.

iPhone

 1. Otwórz aplikację Pliki i stuknij opcję Przeglądaj.
 2. W obszarze Lokalizacje stuknij opcję iCloud Drive.
 3. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Wybierz.
 4. Wybierz plik lub folder, który chcesz usunąć.
 5. Aby usunąć plik z iCloud Drive i wszystkich urządzeń, stuknij przycisk Usuń . Usunięty plik będzie dostępny przez 30 dni w albumie Ostatnio usunięte. 

iPad

 1. Przejdź do aplikacji Pliki, a następnie otwórz pasek boczny. 
 2. W obszarze Lokalizacje stuknij opcję iCloud Drive.
 3. Stuknij opcję Wybierz, a następnie wybierz plik lub folder, który chcesz usunąć.
 4. Aby usunąć plik z iCloud Drive i wszystkich urządzeń, stuknij polecenie Usuń. Usunięty plik będzie dostępny przez 30 dni w albumie Ostatnio usunięte. 

Mac

 1. Otwórz Findera i przejdź do folderu iCloud Drive.
 2. Przeciągnij element do kosza lub przenieś go do innego folderu na komputerze Mac. Jeśli przeniesiesz go do Kosza, plik będzie dostępny przez 30 dni w albumie Ostatnio usunięte. 

Komputer PC z systemem Windows

Na komputerze PC z usługą iCloud for Windows możesz zarządzać plikami w usłudze iCloud Drive przy użyciu Eksploratora Windows. Możesz przypiąć plik lub folder do Eksploratora Windows lub wykonać te czynności, aby dodać folder iCloud Drive do Eksploratora Windows i usunąć go z iCloud Drive:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Włącz usługę iCloud Drive.
 4. Przejdź do folderu iCloud Drive.
 5. Wybierz foldery lub pliki, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij opcję Usuń. Usunięty plik będzie dostępny przez 30 dni w albumie Ostatnio usunięte. 

Witryna iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com.
 2. Stuknij aplikację iCloud Drive.
 3. Wybierz pliki, które chcesz usunąć, a następnie stuknij przycisk Usuń . Usunięty plik będzie dostępny przez 30 dni w albumie Ostatnio usunięte. 

Usuwanie wiadomości tekstowych i załączników w aplikacji Wiadomości

Kiedy korzystasz z aplikacji Wiadomości w iCloud, wszystkie wysyłane i odbierane wiadomości tekstowe oraz załączniki zajmują miejsce w usłudze iCloud. Aby zwolnić miejsce, możesz usunąć niepotrzebne wiadomości tekstowe oraz załączniki, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy inne pliki. 

Usuwanie wiadomości lub załączników na iPhonie lub iPadzie

 1. W rozmowie zawierającej wiadomości dotknij dymka wiadomości lub załącznika i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.
 2. Stuknij opcję Więcej.
 3. Stuknij przycisk Usuń , a następnie stuknij polecenie Usuń wiadomość. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z danego wątku, stuknij opcję Usuń wszystkie w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij opcję Usuń rozmowę.

Usuwanie wielu załączników od osoby kontaktowej lub z rozmowy

 1. W rozmowie w formie wiadomości stuknij imię osoby kontaktowej u góry ekranu.
 2. W sekcji Zdjęcia stuknij opcję Pokaż wszystko. 
 3. Stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
 4. Stuknij opcję Usuń, a następnie opcję Usuń załącznik, aby potwierdzić. 

Usuwanie całej rozmowy

 1. Wykonaj gest machnięcia palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz usunąć.
 2. Stuknij opcję Usuń.
 3. Ponownie stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić. 

Usuwanie wiadomości lub załącznika na Macu

 1. Otwórz rozmowę z wiadomościami.
 2. Trzymając naciśnięty klawisz Control, kliknij pusty obszar dymka wiadomości, którą chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Usuń.
 4. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Usuwanie wielu załączników od osoby kontaktowej lub z rozmowy

 1. Otwórz rozmowę z wiadomościami.
 2. Kliknij przycisk Informacje .
 3. Przewiń do sekcji Zdjęcia.
 4. Kliknij załącznik, a następnie przytrzymaj klawisz Command, aby wybrać kilka załączników. 
 5. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control lub prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Usuń.
 6. Kliknij opcję Usuń załącznik, aby potwierdzić. 

Usuwanie całej rozmowy

 1. Kliknij rozmowę, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz polecenie Usuń lub Usuń rozmowę.
 3. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Usuwanie wiadomości i zarządzanie pocztą

Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz usunąć wiadomości e-mail z konta e-mail w usłudze iCloud. Możesz także przenieść wiadomości e-mail z iPhone’a lub iPada na Maca lub PC, aby nie zajmowały już miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć wiadomości z konta. Wiadomości z dużymi załącznikami zabierają więcej miejsca niż zwykłe wiadomości e-mail zawierające tylko tekst.

iPhone lub iPad

Jeśli na iPhonie lub iPadzie masz skonfigurowaną pocztę e-mail usługi iCloud, możesz usunąć wiadomości z dowolnej skrzynki pocztowej, a następnie opróżnić Kosz, aby zwolnić miejsce:

 1. Aby usunąć wiadomość, przesuń po niej palcem w lewo.
 2. Przejdź do listy Skrzynki i wybierz folder Kosz. 
 3. Aby usuwać wiadomości pojedynczo, przesuwaj palcem w lewo po każdej z nich. Aby usunąć wszystkie wiadomości, stuknij opcję Edycja, stuknij opcję Zaznacz wszystko, a następnie stuknij opcję Usuń. Stuknij opcję Usuń wszystkie, aby potwierdzić.  

Komputer Mac lub komputer PC z systemem Windows

Jeśli korzystasz z usługi Poczta w iCloud w aplikacji poczty e-mail na urządzeniu stacjonarnym (np. w aplikacji Poczta na Macu lub programie Microsoft Outlook na komputerze PC), wykonaj poniższe czynności:

 • Wiadomość e-mail na Macu: usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Wymaż usunięte rzeczy i wybierz z menu swoje konto e-mail w usłudze iCloud. Następnie kliknij opcję Wymaż, aby potwierdzić.
 • Program Microsoft Outlook 2010-2016 (system Windows): usuń niepotrzebne wiadomości. Wiadomości zostaną trwale usunięte przez aplikację następnym razem, gdy zostanie ona zamknięta i ponownie uruchomiona.

Witryna iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com.
 2. Wybierz opcję Poczta i wybierz folder Kosz.
 3. Aby usuwać wiadomości pojedynczo, zaznacz wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz przycisk Kosz . Aby usunąć kilka wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń.  

Usuwanie notatek głosowych

Dzięki aplikacji Dyktafon w usłudze iCloud nagrania głosowe są przechowywane w usłudze iCloud. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz je z łatwością usunąć.

iPhone lub iPad

 1. Stuknij opcję Edycja, a następnie zaznacz notatki głosowe, które chcesz usunąć.
 2. Kliknij przycisk Usuń .
 3. Otwórz folder Ostatnio usunięte, a następnie stuknij opcję Edycja.
 4. Stuknij opcję Usuń wszystkie lub zaznacz notatki głosowe i stuknij opcję Usuń.

Mac

 1. Wybierz notatki głosowe, który chcesz usunąć. 
 2. Kliknij przycisk Usuń .
 3. Otwórz folder Ostatnio usunięte, a następnie kliknij polecenie Usuń wszystko lub Usuń.
 4. Aby potwierdzić, kliknij opcję Usuń trwale. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: