Zarządzanie miejscem dyskowym w usłudze iCloud

Dowiedz się, jak zarządzać miejscem dyskowym w usłudze iCloud lub wykupić go więcej, jeśli osiągniesz lub przekroczysz limit.

Gdy skonfigurujesz usługę iCloud, automatycznie otrzymasz 5 GB miejsca dyskowego. Tego miejsca możesz używać do przechowywania kopii zapasowych utworzonych w usłudze iCloud, zdjęć i filmów zapisanych w Bibliotece zdjęć iCloud oraz aktualnych dokumentów z usługi iCloud Drive. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca w iCloud, możesz kupić je w cenie już od 0,99 USD za 50 GB miesięcznie. Dowiedz się więcej o cenach w swoim regionie.

Jeśli skończy Ci się miejsce w usłudze iCloud, Twoje urządzenie nie będzie archiwizowane w iCloud. Nowe zdjęcia i nagrania wideo nie będą przesyłane do Biblioteki zdjęć iCloud. iCloud Drive i inne aplikacje iCloud nie będą aktualizowane na Twoich urządzeniach i nie będzie też można wysyłać ani odbierać wiadomości za pomocą adresu e-mail w usłudze iCloud. Jeśli tak się stanie, możesz zwolnić więcej miejsca.

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca w usłudze iCloud

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:
  • Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.3 lub nowszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Miejsce na iCloud. 
  • Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj.
 • Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj.

Zwalnianie miejsca w usłudze iCloud

Przed usunięciem czegokolwiek warto zarchiwizować dane przechowywane w usłudze iCloud lub wykonać ich kopię.

Kopie zapasowe

Podczas archiwizowania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w usłudze iCloud automatycznie archiwizowane są najważniejsze informacje z urządzenia. Archiwum obejmuje dokumenty, zdjęcia i nagrania wideo. Dowiedz się więcej o tym, co jest archiwizowane w usłudze iCloud.

Wykonaj te czynności, aby zarządzać ilością używanego miejsca dyskowego.

Wybieranie aplikacji systemu iOS do archiwizowania

Wiele aplikacji ma po zainstalowaniu automatycznie włączoną opcję archiwizowania w usłudze iCloud. Możesz to jednak zmienić i zdecydować, które aplikacje mają być archiwizowane w iCloud, a także usunąć ich dane z istniejących archiwów. Wykonaj następujące czynności na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

iOS 10.3 lub nowszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Miejsce na iCloud > Zarządzaj dyskiem.
 2. Stuknij nazwę dowolnego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch powiązanego z Twoim kontem.
 3. W polu „Wybierz dane do zarchiwizowania” wyłącz wszystkie aplikacje, których nie chcesz archiwizować.
 4. Wybierz opcję Wyłącz i usuń.

iOS 10.2 lub starszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk > Zarządzaj dyskiem.
 2. Stuknij nazwę swojego urządzenia z systemem iOS.
 3. W sekcji Opcje archiwizacji wyłącz aplikacje, których nie chcesz archiwizować. 
 4. Wybierz opcję Wyłącz i usuń.

Po potwierdzeniu, że chcesz wyłączyć i usunąć aplikację, nastąpi wyłączenie funkcji Archiwum iCloud dla tej aplikacji i zostaną usunięte wszystkie dane aplikacji z usługi iCloud.

Niektóre aplikacje, takie jak Wiadomości lub Notatki głosowe, są archiwizowane zawsze i nie można ich wyłączyć.

Usuwanie archiwów i wyłączanie funkcji Archiwum iCloud na urządzeniu

Wykonaj te czynności dla danego urządzenia.

iPhone, iPad, iPod touch

iOS 10.3 lub nowszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Miejsce na iCloud > Zarządzaj dyskiem.
 2. Stuknij nazwę dowolnego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch powiązanego z Twoim kontem.
 3. Stuknij Usuń archiwum > Wyłącz i usuń.

iOS 10.2 lub starszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dysk i użycie iCloud.
 2. W sekcji iCloud stuknij opcję Zarządzaj dyskiem.
 3. Stuknij nazwę swojego urządzenia.
 4. Stuknij Usuń archiwum > Wyłącz i usuń.

 Usunięcie archiwum powoduje też wyłączenie funkcji Archiwum iCloud dla telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Komputer Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj i wybierz opcję Kopie zapasowe.
 3. Wybierz jedno z archiwów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie kopii zapasowej i usunąć z iCloud wszystkie kopie zapasowe tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie.
 4. Usunięcie kopii zapasowej powoduje też wyłączenie archiwizowania urządzenia.

Windows 7, Windows 8 i Windows 10

 1. Otwórz iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Dysk.
 3. Wybierz opcję Kopie zapasowe z listy wyświetlonych elementów.
 4. Wybierz jedno z archiwów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie kopii zapasowej i usunąć z iCloud wszystkie kopie zapasowe tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie. Usunięcie kopii zapasowej powoduje też wyłączenie archiwizowania urządzenia.

Kopie zapasowe w usłudze iCloud dostępne będą przez 180 dni po wyłączeniu usługi Archiwum iCloud lub zaprzestaniu korzystania z tej usługi.

Zmniejszanie wielkości Biblioteki zdjęć iCloud

Biblioteka zdjęć iCloud wykorzystuje miejsce dyskowe w usłudze iCloud do przechowywania zdjęć i nagrań wideo, które są dzięki temu zawsze dostępne na każdym z Twoich urządzeń. Możesz zwolnić miejsce w usłudze iCloud, usuwając niepotrzebne zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia na dowolnym ze swoich urządzeń.

Możesz również oszczędzać miejsce na danym urządzeniu, włączając na nim opcję Optymalizuj dysk w Ustawieniach. Gdy opcja Optymalizuj dysk jest włączona, aplikacja Zdjęcia automatycznie zwalnia miejsce, gdy jest potrzebne, zastępując oryginalne zdjęcia i pliki wideo wersjami o rozmiarach dostosowanych do danego urządzenia. Wszystkie oryginalne zdjęcia i pliki wideo w pełnej rozdzielczości są bezpieczne w usłudze iCloud i możesz pobierać je, kiedy chcesz. Dowiedz się więcej o zarządzaniu miejscem do przechowywania zdjęć i plików wideo.

Usunięte zdjęcia i nagrania wideo możesz odzyskać z albumu Ostatnio usunięte w ciągu 30 dni. Jeśli chcesz szybciej opróżnić ten album, stuknij opcję Wybierz, a następnie zaznacz elementy, które chcesz usunąć. Stuknij kolejno opcje Usuń > Usuń. Gdy przekroczysz limit miejsca w usłudze iCloud, Twoje urządzenie będzie od razu usuwać zdjęcia i pliki wideo — nie będzie można ich odzyskać z albumu Ostatnio usunięte.

Aby usunąć zdjęcia i nagrania wideo z biblioteki zdjęć iCloud, wykonaj następujące czynności.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij opcję Zdjęcia u dołu ekranu.
 2. Stuknij opcję Wybierz i wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij ikonę Kosza, a następnie stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Komputer Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Obraz, a następnie kliknij opcję Usuń zdjęcia.

iCloud.com

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com.
 2. Kliknij aplikację Zdjęcia, a następnie kliknij opcję Wybierz zdjęcia.
 3. Wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć. 
 4. Kliknij ikonę Kosza, a następnie kliknij opcję Usuń.

Zmniejszanie wielkości Biblioteki zdjęć

Jeśli nie korzystasz z Biblioteki zdjęć iCloud, zawartość albumu Rolka z aparatu jest uwzględniana przy tworzeniu archiwum iCloud. Aby sprawdzić wielkość archiwum na urządzeniu z systemem iOS 10.3 lub nowszym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Miejsce na iCloud > Zarządzaj dyskiem. (Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk> Zarządzaj dyskiem). Następnie stuknij nazwę swojego urządzenia z systemem iOS.

Aby zmniejszyć wielkość archiwum biblioteki zdjęć, zachowaj zdjęcia i pliki wideo na komputerze, a następnie ręcznie zarchiwizuj urządzenie z systemem iOS. Jeśli chcesz trzymać zdjęcia i pliki wideo na urządzeniu z systemem iOS, możesz wyłączyć archiwizowanie biblioteki zdjęć lub kupić więcej miejsca dyskowego. Jeśli jakichś zdjęć nie chcesz zachowywać, możesz je usunąć. Wystarczy otworzyć aplikację Zdjęcia i wybrać element do usunięcia. Następnie trzeba kliknąć ikonę Kosza i stuknąć opcję Usuń zdjęcie.

iCloud Drive

Możesz określić, które pliki ze swojego telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera z systemem Windows mają być przechowywane w usłudze iCloud Drive.

iPhone, iPad lub iPod touch

Aby zarządzać plikami z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, wykonaj następujące czynności:

iOS 10.3 lub nowszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Miejsce na iCloud > Zarządzaj dyskiem.
 2. Przewiń w dół, aby wyświetlić pozycję Dokumenty i dane, a następnie stuknij opcję Inne dokumenty.
 3. Przesuń palcem w lewo lub stuknij opcję Edycja, aby usunąć pojedyncze pliki z aplikacji.

iOS 10.2 lub starszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk > Zarządzaj dyskiem. 
 2. Stuknij nazwę aplikacji, która używa usługi iCloud Drive.
 3. Przesuń palcem w lewo lub stuknij opcję Edycja, aby usunąć pojedyncze pliki z aplikacji.

Mac

Na komputerze Mac z systemem OS X Yosemite lub nowszym możesz zarządzać plikami z usługi iCloud Drive za pomocą folderu iCloud Drive w programie Finder:

 1. Jeśli trzeba, włącz usługę iCloud Drive na komputerze Mac:
  1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe i kliknij opcję iCloud.
  2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
  3. Włącz usługę iCloud Drive. W obszarze Opcje zaznacz aplikacje lub foldery odpowiadające plikom, którymi chcesz zarządzać.
 2. Otwórz Finder i przejdź do folderu iCloud Drive.
 3. Przeciągnij rzecz do kosza lub przenieś ją innego katalogu na komputerze Mac.

Windows

Na komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym możesz zarządzać plikami w usłudze iCloud Drive przy użyciu Eksploratora Windows. Aby dodać folder usługi iCloud Drive do Eksploratora Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Włącz usługę iCloud Drive.

iCloud.com

Plikami można zarządzać z poziomu aplikacji iCloud Drive w witrynie iCloud.com. Zaloguj się w witrynie iCloud.com, kliknij aplikację iCloud Drive, wybierz pliki do usunięcia, a następnie kliknij ikonę Kosza.

Mail

Miejsce dyskowe w usłudze iCloud możesz zwolnić, usuwając wiadomości e-mail z konta e-mail usługi iCloud. Możesz także przenieść wiadomości e-mail z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac lub PC, aby nie zajmowały już miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

W celu usunięcia wiadomości z konta wykonaj poniższe czynności. Wiadomości e-mail z dużymi załącznikami zajmują więcej miejsca niż proste wiadomości tekstowe.

iPhone, iPad lub iPod touch

Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz skonfigurowaną pocztę e-mail usługi iCloud, możesz usunąć wiadomości z dowolnej skrzynki pocztowej, a następnie opróżnić Kosz, aby zwolnić miejsce:

 1. Aby usunąć wiadomość, przesuń po niej palcem w lewo.
 2. Stuknij katalog Kosz.
 3. Usuń wiadomości po jednej lub wszystkie naraz (w tym celu stuknij opcję Edycja, a następnie opcję Usuń wszystkie).

Komputer Mac lub komputer PC z systemem Windows

Jeśli korzystasz z usługi iCloud Mail za pomocą aplikacji poczty e-mail na komputerze (np. aplikacji Mail na komputerze Mac lub programu Microsoft Outlook na komputerze PC), wykonaj poniższe czynności:

 • Mail: na komputerze Mac usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Wymaż usunięte rzeczy i wybierz z menu swoje konto e-mail w usłudze iCloud.
 • Microsoft Outlook 2007 (system Windows): Usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie kliknij Edycja > Wyczyść i wybierz z menu swój identyfikator Apple ID.
 • Microsoft Outlook 2010-2016 (system Windows): Usuń niepotrzebne wiadomości. Wiadomości zostaną trwale usunięte przez program następnym razem, gdy zostanie on zamknięty i uruchomiony ponownie.

iCloud.com

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com na komputerze.
 2. Kliknij opcję Mail.
 3. Usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie kliknij ikonę Koła zębatego i wybierz opcję Opróżnij Kosz.

Więcej informacji

* Jeśli korzystasz z konta usługi iCloud tylko przez przeglądarkę, możesz zmniejszyć ilość wykorzystywanego miejsca przez przeniesienie lub usunięcie dokumentów.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: