Zarządzanie miejscem w iCloud

Potrzebujesz więcej miejsca w usłudze iCloud? Możesz z łatwością zwolnić miejsce lub dokupić go więcej.

Gdy skonfigurujesz usługę iCloud, automatycznie otrzymasz 5 GB miejsca dyskowego. Możesz używać tego miejsca do przechowywania backupów utworzonych w usłudze iCloud, zdjęć i nagrań wideo z aplikacji Zdjęcia iCloud oraz aktualnych dokumentów z usługi iCloud Drive. Możesz też w każdej chwili zwolnić miejsce lub dokupić więcej miejsca


Sprawdzanie, ile miejsca dyskowego w usłudze iCloud jest wykorzystywane

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje na temat użycia miejsca dyskowego przez aplikacje i usługi, stuknij opcję Miejsce w iCloud lub Zarządzaj dyskiem.
 • Na komputerze Mac wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe > Apple ID > iCloud.Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje na temat użycia miejsca dyskowego przez aplikacje i usługi, kliknij przycisk Zarządzaj.
 • Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 • W obsługiwanej przeglądarce, zaloguj się na stronie iCloud.com, a następnie kliknij opcję Ustawienia konta.

Miejsce dyskowe w usłudze iCloud to co innego niż miejsce dyskowe dostępne na urządzeniu. Poznaj różnicę między miejscem dyskowym na urządzeniu i w usłudze iCloud

Zwiększanie lub zmniejszanie ilości miejsca dyskowego w iCloud

W każdej chwili możesz dokupić więcej miejsca lub zmniejszyć ilość miejsca. Najmniejszy pakiet kosztuje 3,99 zł za 50 GB miesięcznie. Jeśli wybierzesz pakiet 200 GB lub 2 TB, możesz udostępniać miejsce dyskowe rodzinie. Dowiedz się więcej na temat pakietów i cen w Twoim regionie.

Możesz też zwolnić miejsce, wykonując poniższe czynności.

Zwalnianie miejsca w usłudze iCloud

Jeśli zabraknie miejsca w usłudze iCloud, urządzenie przestanie tworzyć w niej backupy, nowe zdjęcia i nagrania wideo nie będą przesyłane do usługi Zdjęcia iCloud, a iCloud Drive, inne aplikacje usługi iCloud oraz wiadomości tekstowe nie będą synchronizowane między urządzeniami. Utracisz także możliwość wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przy użyciu adresu e-mail powiązanego z usługą iCloud.

Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz usunąć nieużywaną zawartość:

Przed usunięciem czegokolwiek warto zarchiwizować dane przechowywane w usłudze iCloud lub wykonać ich kopię.

Zarządzanie backupem w iCloud

Podczas tworzenia backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w usłudze iCloud automatycznie tworzony jest backup najważniejszych informacji z urządzenia. Backupy mogą obejmować dokumenty, zdjęcia i nagrania wideo. Dowiedz się więcej o tym, co jest uwzględniane w backupach w usłudze iCloud.

Wiele aplikacji dla systemu iOS po zainstalowaniu automatycznie tworzy backupy w usłudze iCloud. Aby zwolnić przestrzeń w usłudze iCloud, możesz zmniejszyć miejsce zajmowane przez backup w iCloud przez wyłączenie backupu aplikacji, których nie używasz, lub usunięcie starych backupów w iCloud. 

Wybieranie aplikacji do objęcia backupem na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Stuknij kolejno opcje Zarządzaj dyskiem > Backupy.
 3. Stuknij nazwę używanego urządzenia.
 4. W polu Wybierz dane do zarchiwizowania wyłącz wszystkie aplikacje, dla których nie chcesz tworzyć backupu.
 5. Wybierz opcję Wyłącz i usuń.

Po potwierdzeniu, że chcesz wyłączyć i usunąć aplikację, nastąpi wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla tej aplikacji i zostaną usunięte wszystkie dane aplikacji z usługi iCloud.

Niektóre aplikacje są zawsze umieszczane w backupie i nie można ich wyłączyć.

Usuwanie backupów i wyłączanie funkcji Backup w iCloud na urządzeniu

Możesz usunąć stare backupy w iCloud dla obecnie używanego urządzenia lub dla starszych urządzeń, których już nie używasz. 

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję iCloud.
 2. Stuknij kolejno opcje Zarządzaj dyskiem > Backupy. 
 3. Stuknij nazwę urządzenia, którego backupy chcesz usunąć. 
 4. Stuknij kolejno opcje Usuń backup > Wyłącz i usuń.

 Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Komputer Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj i wybierz opcję Backupy.
 3. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie backupu i usunąć z iCloud wszystkie backupy tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie.

Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie usługi Backup w iCloud dla urządzenia.

Komputer PC z systemem Windows

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Dysk.
 3. Wybierz opcję Backup z listy wyświetlonych elementów.
 4. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie backupu i usunąć z iCloud wszystkie backupy tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie. 

Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie usługi Backup w iCloud dla urządzenia.

Backupy w usłudze iCloud dostępne będą przez 180 dni po wyłączeniu usługi Backup w iCloud lub zaprzestaniu korzystania z tej usługi.

Zmniejszanie rozmiaru zdjęć w usłudze Zdjęcia iCloud

Usługa Zdjęcia iCloud wykorzystuje miejsce dyskowe w usłudze iCloud do uaktualniania zdjęć i nagrań wideo między urządzeniami. Możesz zwolnić miejsce w usłudze iCloud, usuwając niepotrzebne zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia na dowolnym ze swoich urządzeń.

Zanim cokolwiek usuniesz, upewnij się, że masz backup zdjęć i nagrań wideo, które chcesz zachować. Jeśli używasz usługi Zdjęcia iCloud, usunięcie zdjęcia z jednego urządzenia powoduje usunięcie go również z pozostałych urządzeń, na których jesteś zalogowany(-a) za pomocą tego samego Apple ID.

Aby usunąć zdjęcia i nagrania wideo z usługi Zdjęcia iCloud, wykonaj następujące czynności.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij opcję Zdjęcia u dołu ekranu.
 2. Stuknij opcję Wybierz i wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij ikonę Kosz Ikona kosza, a następnie stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Komputer Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Obraz, a następnie kliknij opcję Usuń zdjęcia.

Witryna iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com na iPadzie lub komputerze.
 2. Stuknij aplikację Zdjęcia.
 3. Wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć. 
 4. Stuknij ikonę Kosz , a następnie stuknij opcję Usuń.

Usunięte zdjęcia i nagrania wideo możesz odzyskać z albumu Ostatnio usunięte w ciągu 30 dni. Jeśli chcesz szybciej opróżnić ten album, stuknij opcję Wybierz, a następnie zaznacz elementy, które chcesz usunąć. Stuknij kolejno opcje Usuń > Usuń. Gdy przekroczysz limit miejsca w usłudze iCloud, Twoje urządzenie będzie od razu usuwać zdjęcia i pliki wideo — nie będzie można ich odzyskać z albumu Ostatnio usunięte.

Zmniejszanie rozmiaru biblioteki zdjęć

Jeśli nie korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud, zawartość albumu Rolka z aparatu jest uwzględniana przy tworzeniu backupu w usłudze iCloud. Aby sprawdzić, ile miejsca używa biblioteka zdjęć za pośrednictwem funkcji Backup w iCloud, wykonaj następujące czynności. 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję iCloud.
 2. Stuknij opcję Zarządzaj dyskiem.
 3. Stuknij opcję Backupy.
 4. Stuknij nazwę używanego urządzenia, a następnie spójrz na kategorię Zdjęcia.  

Aby zmniejszyć wielkość backupu zdjęć, zachowaj zdjęcia i nagrania wideo na komputerze, a następnie ręcznie utwórz backup urządzenia z systemem iOS. Jeśli chcesz przechowywać zdjęcia i pliki wideo na urządzeniu z systemem iOS, możesz wyłączyć tworzenie backupów zdjęć lub kupić więcej miejsca dyskowego. Jeśli istnieją zdjęcia, których nie chcesz przechowywać, możesz je usunąć. Otwórz aplikację Zdjęcia i wybierz element do usunięcia. Następnie stuknij ikonę Kosz ikona Kosz i stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Usuwanie folderów lub plików z usługi iCloud Drive

Plikami i folderami przechowywanymi w usłudze iCloud Drive można zarządzać oraz usuwać je z poziomu telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC. Jeśli jesteś uczestnikiem udostępnionego folderu innej osoby, jego rozmiar nie jest wliczany do Twojego miejsca w iCloud. Dowiedz się więcej na temat udostępniania folderów w usłudze iCloud Drive.

W systemie iOS 11 lub nowszym pliki usunięte z usługi iCloud Drive pozostają w folderze Ostatnio usunięte przez 30 dni, zanim zostaną całkowicie usunięte z urządzenia.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch

 1. Otwórz aplikację Pliki i stuknij opcję Przeglądaj.
 2. W polu Lokalizacje stuknij kolejno opcje iCloud Drive > Wybierz.
 3. Wybierz pliki lub foldery, które chcesz usunąć, a następnie stuknij ikonę Kosz .
 4. Wybierz kolejno opcje Lokalizacje > Ostatnio usunięte > Zaznacz.
 5. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 6. Stuknij opcję Usuń.

Komputer Mac

Plikami usługi iCloud Drive możesz zarządzać za pomocą folderu iCloud Drive w Finderze:

 1. W razie potrzeby włącz usługę iCloud Drive na komputerze Mac:
  1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud.
  2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
  3. Włącz usługę iCloud Drive. W obszarze Opcje zaznacz aplikacje lub foldery odpowiadające plikom, którymi chcesz zarządzać.
 2. Otwórz Findera i przejdź do folderu iCloud Drive.
 3. Przeciągnij element do kosza lub przenieś go do innego folderu na komputerze Mac.
 4. Otwórz Kosz i kliknij prawym przyciskiem myszy pliki, które chcesz usunąć.
 5. Wybierz opcję Usuń natychmiast.

Komputer z systemem Windows

Na komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym możesz zarządzać plikami w usłudze iCloud Drive przy użyciu Eksploratora Windows. Aby dodać folder iCloud Drive do Eksploratora Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Włącz usługę iCloud Drive.
 4. Przejdź do folderu iCloud Drive.
 5. Wybierz foldery lub pliki, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij opcję Usuń.

Witryna iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com na iPadzie lub komputerze.
 2. Stuknij aplikację iCloud Drive.
 3. Wybierz pliki, które chcesz usunąć, a następnie stuknij ikonę Kosz .
 4. Otwórz folder iCloud Drive i stuknij pozycję Ostatnio usunięte.
 5. Wybierz foldery lub pliki, które chcesz usunąć.
 6. Stuknij opcję Usuń.

Usuwanie wiadomości tekstowych i załączników w aplikacji Wiadomości

Kiedy korzystasz z aplikacji Wiadomości w iCloud, wszystkie wysyłane i odbierane wiadomości tekstowe oraz załączniki zajmują miejsce w usłudze iCloud. Aby zwolnić miejsce, możesz usunąć niepotrzebne wiadomości tekstowe oraz załączniki, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy inne pliki. 

Telefon iPhone lub iPad

Aby usunąć wiadomość lub załącznik, wykonaj następujące czynności:

 1. W rozmowie zawierającej wiadomości dotknij dymka wiadomości lub załącznika i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.
 2. Stuknij opcję Więcej.
 3. Stuknij ikonę Kosz Ikona kosza, a następnie stuknij opcję Usuń wiadomość. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z danego wątku, stuknij opcję Usuń wszystkie w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij opcję Usuń rozmowę.

Aby usunąć kilka załączników z kontaktu lub rozmowy, wykonaj następujące czynności:

 1. W rozmowie w formie wiadomości stuknij imię kontaktu u góry ekranu.
 2. Stuknij ikonę Informacje .
 3. Stuknij opcję Pokaż wszystkie zdjęcia.
 4. Stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
 5. Stuknij opcję Usuń, a następnie opcję Usuń załącznik, aby potwierdzić. 

Aby usunąć całą rozmowę, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj gest machnięcia palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz usunąć.
 2. Stuknij opcję Usuń.
 3. Ponownie stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić. 

Komputer Mac

Aby usunąć wiadomość lub załącznik, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz rozmowę z wiadomościami.
 2. Trzymając naciśnięty klawisz Control, kliknij pusty obszar dymka wiadomości, którą chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Usuń.
 4. Kliknij przycisk Usuń.

Aby usunąć całą rozmowę, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij rozmowę, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz opcję Usuń rozmowę.
 3. Kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie wiadomości i zarządzanie pocztą

Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz usunąć wiadomości e-mail z konta e-mail w usłudze iCloud. Możesz także przenieść wiadomości e-mail z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac lub PC, aby nie zajmowały już miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć wiadomości z konta. Wiadomości z dużymi załącznikami zabierają więcej miejsca niż zwykłe wiadomości e-mail zawierające tylko tekst.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch

Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz skonfigurowaną pocztę e-mail usługi iCloud, możesz usunąć wiadomości z dowolnej skrzynki pocztowej, a następnie opróżnić Kosz, aby zwolnić miejsce:

 1. Aby usunąć wiadomość, przesuń po niej palcem w lewo.
 2. Stuknij folder Kosz.
 3. Usuwaj wiadomości pojedynczo lub stuknij kolejno opcje Edycja > Usuń wszystkie, aby usunąć je wszystkie.

Komputer Mac lub komputer PC z systemem Windows

Jeśli korzystasz z usługi iCloud Mail za pomocą aplikacji poczty e-mail na komputerze (np. aplikacji Mail na komputerze Mac lub programu Microsoft Outlook na komputerze PC), wykonaj poniższe czynności:

 • Mail: na komputerze Mac usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Wymaż usunięte rzeczy i wybierz z menu swoje konto e-mail w usłudze iCloud.
 • Program Microsoft Outlook 2010-2016 (system Windows): usuń niepotrzebne wiadomości. Wiadomości zostaną trwale usunięte przez aplikację następnym razem, gdy zostanie ona zamknięta i uruchomiona ponownie.

Witryna iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com na iPadzie lub komputerze.
 2. Stuknij opcję Mail.
 3. Usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie stuknij ikonę Ustawienia ikona koła zębatego i wybierz opcję Opróżnij kosz.

Usuwanie notatek głosowych

Dzięki aplikacji Notatki głosowe w usłudze iCloud nagrania głosowe są przechowywane w usłudze iCloud*. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz je z łatwością usunąć.

Otwórz aplikację Notatki głosowe i usuń nagrania, których nie potrzebujesz. Zostaną one przeniesione do folderu Ostatnio usunięte, z którego zostaną całkowicie usunięte po 30 dniach. Do tego czasu możesz je odtworzyć lub całkowicie usunąć. Wybierz opcję Odzyskaj wszystkie lub Wymaż wszystkie, aby wykonać odpowiednie działanie na wszystkich nagraniach jednocześnie.

* Jeśli używasz systemu iOS 11 lub starszego albo systemu macOS High Sierra lub starszego, notatki głosowe są przechowywane w Backupie w iCloud, a nie w usłudze iCloud.

Więcej informacji o miejscu w usłudze iCloud

Learn how iCloud operates in China mainland.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: