Zarządzanie miejscem w iCloud

Potrzebujesz więcej miejsca w usłudze iCloud? Możesz z łatwością zwolnić miejsce lub przejść na usługę iCloud+.

Gdy skonfigurujesz usługę iCloud, automatycznie otrzymasz 5 GB miejsca. Miejsca tego możesz używać między innymi do przechowywania backupów w iCloud, zdjęć i nagrań wideo zachowanych w aplikacji Zdjęcia iCloud oraz uaktualniania dokumentów przechowywanych w usłudze iCloud Drive. Zawsze możesz sprawdzić wykorzystanie miejsca w iCloud w aplikacji Ustawienia na urządzeniu lub na stronie iCloud.com. Gdy zaczyna brakować miejsca, możesz w każdej chwili zwolnić miejsce lub przejść na usługę iCloud+.

Nie masz pewności, jaka jest różnica między miejscem dostępnym na urządzeniu a miejscem w iCloud? Dowiedz się więcej na temat miejsca na urządzeniu i miejsca w iCloud


Zwalnianie miejsca w usłudze iCloud

Jeśli zabraknie miejsca w usłudze iCloud, urządzenie przestanie tworzyć w niej backupy, nowe zdjęcia i nagrania wideo nie będą przesyłane do aplikacji Zdjęcia iCloud, a iCloud Drive, inne aplikacje usługi iCloud oraz wiadomości nie będą synchronizowane między urządzeniami. Utracisz także możliwość wysyłania i odbierania wiadomości email przy użyciu adresu email powiązanego z usługą iCloud.

Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz usunąć nieużywaną zawartość:

Przed usunięciem czegokolwiek warto zarchiwizować informacje przechowywane w usłudze iCloud lub utworzyć ich kopię.


Zmniejszanie rozmiaru backupu w iCloud

Podczas tworzenia backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w usłudze iCloud są w nim automatycznie zachowywane najważniejsze informacje z urządzenia. Dowiedz się więcej o tym, co jest uwzględniane w backupach w usłudze iCloud.

Wiele aplikacji dla systemu iOS po zainstalowaniu automatycznie tworzy backupy w usłudze iCloud. Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz zmniejszyć miejsce zajmowane przez backup w iCloud przez wyłączenie tworzenia backupu aplikacji, których nie używasz, lub usunięcie starych backupów w iCloud. 

Wybieranie aplikacji do objęcia backupem na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Stuknij kolejno opcje Zarządzaj dyskiem > Backupy.
 3. Stuknij nazwę używanego urządzenia.
 4. Wyłącz wszelkie aplikacje, których nie chcesz uwzględniać w backupie.
 5. Wybierz opcję Wyłącz i usuń.

Po potwierdzeniu, że chcesz wyłączyć i usunąć aplikację, nastąpi wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla tej aplikacji i zostaną usunięte wszystkie dane aplikacji z usługi iCloud.

Niektóre aplikacje są zawsze umieszczane w backupie i nie można ich wyłączyć.

Usuwanie backupów i wyłączanie funkcji Backup w iCloud na urządzeniu

Możesz usunąć stare backupy w iCloud dla obecnie używanego urządzenia lub dla starszych urządzeń, których już nie używasz. Backupy w usłudze iCloud będą dostępne przez 180 dni po wyłączeniu funkcji Backup w iCloud lub zaprzestaniu korzystania z tej funkcji. Nie można usuwać backupów, które są obecnie używane do odtwarzania urządzenia.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję iCloud.
 2. Stuknij kolejno opcje Zarządzaj dyskiem > Backupy. 
 3. Stuknij nazwę urządzenia, którego backupy chcesz usunąć. 
 4. Stuknij kolejno opcje Usuń backup > Wyłącz i usuń.

Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Funkcję Backup w iCloud można włączyć z powrotem w ustawieniach usługi iCloud na urządzeniu. 

Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj i wybierz opcję Backupy.
 3. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij ikonę „—” w celu usunięcia go. Jeśli chcesz wyłączyć funkcję Backup i usunąć wszystkie backupy tego urządzenia z usługi iCloud, wybierz opcję Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie.

Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla urządzenia. Funkcję Backup w iCloud można włączyć z powrotem w ustawieniach usługi iCloud na urządzeniu. 

Komputer PC z systemem Windows

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Dysk.
 3. Wybierz opcję Backup z listy wyświetlonych elementów.
 4. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie backupu i usunąć z iCloud wszystkie backupy tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie. 

Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie usługi Backup w iCloud dla urządzenia. Funkcję Backup w iCloud można włączyć z powrotem w ustawieniach usługi iCloud na urządzeniu. 


Usuwanie zdjęć z aplikacji Zdjęcia iCloud

Usługa Zdjęcia iCloud wykorzystuje miejsce dyskowe w usłudze iCloud do uaktualniania zdjęć i nagrań wideo między urządzeniami. Możesz zwolnić miejsce w usłudze iCloud, usuwając niepotrzebne zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia na dowolnym ze swoich urządzeń.

Zanim cokolwiek usuniesz, upewnij się, że masz backup zdjęć i nagrań wideo, które chcesz zachować. Jeśli używasz usługi Zdjęcia iCloud, usunięcie zdjęcia z jednego urządzenia powoduje usunięcie go również z pozostałych urządzeń, na których jesteś zalogowany(-a) za pomocą tego samego Apple ID.

Aby usunąć zdjęcia i nagrania wideo z usługi Zdjęcia iCloud, wykonaj następujące czynności.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij opcję Zdjęcia u dołu ekranu.
 2. Stuknij opcję Wybierz i wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij ikonę Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze albo kliknij wybrane zdjęcia z klawiszem Control lub prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń zdjęcia (#). Następnie stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze.
 2. Stuknij aplikację Zdjęcia.
 3. Wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć. 
 4. Stuknij przycisk Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń.

Aby wybrać kilka zdjęć lub nagrań wideo, stuknij opcję Wybierz w systemie iOS lub iPadOS albo naciśnij i przytrzymaj klawisz Command na komputerze Mac lub klawisz Control na komputerze PC podczas wybierania elementów. Aby wybrać wszystkie elementy, naciśnij i przytrzymaj klawisze Command-A w systemie macOS lub Control-A w systemie Windows albo stuknij opcję Wszystkie w systemie iOS lub iPadOS. 

Usunięte zdjęcia i nagrania wideo możesz odzyskać z albumu Ostatnio usunięte w ciągu 30 dni. Jeśli chcesz szybciej opróżnić ten album, stuknij opcję Wybierz, a następnie zaznacz elementy, które chcesz usunąć. Stuknij kolejno opcje Usuń > Usuń. Gdy przekroczysz limit miejsca w usłudze iCloud, Twoje urządzenie będzie od razu usuwać zdjęcia i pliki wideo — nie będzie można ich odzyskać z albumu Ostatnio usunięte.

Jeśli nie używasz usługi Zdjęcia iCloud

Jeśli nie korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud, zawartość albumu Rolka z aparatu jest uwzględniana przy tworzeniu backupu w usłudze iCloud. Aby sprawdzić, ile miejsca używa biblioteka zdjęć za pośrednictwem funkcji Backup w iCloud, wykonaj następujące czynności. 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję iCloud.
 2. Stuknij opcję Zarządzaj dyskiem.
 3. Stuknij opcję Backupy.
 4. Stuknij nazwę używanego urządzenia, a następnie spójrz na kategorię Zdjęcia.  

Aby zmniejszyć wielkość backupu zdjęć, zachowaj zdjęcia i nagrania wideo na komputerze, a następnie ręcznie utwórz backup urządzenia z systemem iOS. Jeśli chcesz przechowywać zdjęcia i nagrania wideo na urządzeniu z systemem iOS, możesz wyłączyć aplikację Zdjęcia w backupie lub przejść na usługę iCloud+. Jeśli istnieją zdjęcia, których nie chcesz przechowywać, możesz je usunąć.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia. 
 2. Wybierz element, który chcesz usunąć. 
 3. Stuknij ikonę Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Usuwanie folderów lub plików z usługi iCloud Drive

Plikami i folderami przechowywanymi w usłudze iCloud Drive można zarządzać oraz usuwać je z poziomu telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC. Jeśli jesteś uczestnikiem udostępnionego folderu innej osoby, jego rozmiar nie jest wliczany do Twojego miejsca w iCloud. Dowiedz się więcej na temat udostępniania folderów w usłudze iCloud Drive.

W systemie iOS 11 lub nowszym pliki usunięte z usługi iCloud Drive pozostają w folderze Ostatnio usunięte przez 30 dni, zanim zostaną całkowicie usunięte z urządzenia.

iPhone, iPad lub iPod touch

 1. Otwórz aplikację Pliki i stuknij opcję Przeglądaj.
 2. W obszarze Lokalizacje stuknij opcję iCloud Drive.
 3. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Wybierz.
 4. Wybierz pliki lub foldery, które chcesz usunąć, a następnie stuknij ikonę Usuń .
 5. Wybierz kolejno opcje Miejsca > Ostatnio usunięte.
 6. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Wybierz.
 7. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 8. Stuknij opcję Usuń. Stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić. 

Mac

 1. Otwórz Findera i przejdź do folderu iCloud Drive.
 2. Przeciągnij element do kosza lub przenieś go do innego folderu na komputerze Mac.
 3. Otwórz Kosz i kliknij prawym przyciskiem myszy pliki, które chcesz usunąć.
 4. Wybierz opcję Usuń natychmiast. Następnie stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić. 

Windows

Na komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym możesz zarządzać plikami w usłudze iCloud Drive przy użyciu Eksploratora Windows. Aby dodać folder iCloud Drive do Eksploratora Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Włącz usługę iCloud Drive.
 4. Przejdź do folderu iCloud Drive.
 5. Wybierz foldery lub pliki, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij opcję Usuń.

Witryna iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com na iPadzie lub komputerze.
 2. Stuknij aplikację iCloud Drive.
 3. Wybierz pliki, które chcesz usunąć, a następnie stuknij ikonę Usuń .
 4. Otwórz folder iCloud Drive i stuknij pozycję Ostatnio usunięte.
 5. Wybierz foldery lub pliki, które chcesz usunąć.
 6. Stuknij opcję Usuń.

Usuwanie wiadomości tekstowych i załączników w aplikacji Wiadomości

Kiedy korzystasz z aplikacji Wiadomości w iCloud, wszystkie wysyłane i odbierane wiadomości tekstowe oraz załączniki zajmują miejsce w usłudze iCloud. Aby zwolnić miejsce, możesz usunąć niepotrzebne wiadomości tekstowe oraz załączniki, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy inne pliki. 

Telefon iPhone lub iPad

Aby usunąć wiadomość lub załącznik, wykonaj następujące czynności:

 1. W rozmowie zawierającej wiadomości dotknij dymka wiadomości lub załącznika i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.
 2. Stuknij opcję Więcej.
 3. Stuknij przycisk Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń wiadomość. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z danego wątku, stuknij opcję Usuń wszystkie w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij opcję Usuń rozmowę.

Aby usunąć kilka załączników z kontaktu lub rozmowy, wykonaj następujące czynności:

 1. W rozmowie w formie wiadomości stuknij imię kontaktu u góry ekranu.
 2. Stuknij ikonę Informacje .
 3. W sekcji Zdjęcia stuknij opcję Pokaż wszystko. 
 4. Stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
 5. Stuknij opcję Usuń, a następnie opcję Usuń załącznik, aby potwierdzić. 

Aby usunąć całą rozmowę, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj gest machnięcia palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz usunąć.
 2. Stuknij opcję Usuń.
 3. Ponownie stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić. 

Mac

Aby usunąć wiadomość lub załącznik, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz rozmowę z wiadomościami.
 2. Trzymając naciśnięty klawisz Control, kliknij pusty obszar dymka wiadomości, którą chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Usuń.
 4. Kliknij przycisk Usuń.

Aby usunąć kilka załączników z kontaktu lub rozmowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz rozmowę z wiadomościami.
 2. Kliknij przycisk Informacje .
 3. Przewiń do sekcji Zdjęcia.
 4. Kliknij załącznik, a następnie przytrzymaj klawisz Command, aby wybrać kilka załączników. 
 5. Kliknij z klawiszem Control lub prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Usuń.
 6. Kliknij opcję Usuń załącznik, aby potwierdzić. 

Aby usunąć całą rozmowę, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij rozmowę, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz opcję Usuń rozmowę.
 3. Kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie wiadomości i zarządzanie pocztą

Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz usunąć wiadomości e-mail z konta e-mail w usłudze iCloud. Możesz także przenieść wiadomości e-mail z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac lub PC, aby nie zajmowały już miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć wiadomości z konta. Wiadomości z dużymi załącznikami zabierają więcej miejsca niż zwykłe wiadomości e-mail zawierające tylko tekst.

iPhone, iPad lub iPod touch

Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz skonfigurowaną pocztę email usługi iCloud, możesz usunąć wiadomości z dowolnej skrzynki pocztowej, a następnie opróżnić Kosz, aby zwolnić miejsce:

 1. Aby usunąć wiadomość, przesuń po niej palcem w lewo.
 2. Przejdź do listy Skrzynki i wybierz folder Kosz. 
 3. Aby usuwać wiadomości pojedynczo, przesuwaj palcem w lewo po każdej z nich. Aby usunąć wszystkie wiadomości, stuknij opcję Edycja, stuknij opcję Zaznacz wszystko, a następnie stuknij opcję Usuń. Stuknij opcję Usuń wszystkie, aby potwierdzić.  

Komputer Mac lub komputer PC z systemem Windows

Jeśli korzystasz z usługi iCloud Mail w komputerowej aplikacji poczty email (np. w aplikacji Mail na komputerze Mac lub programie Microsoft Outlook na komputerze PC), wykonaj poniższe czynności:

 • Mail na komputerze Mac: usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Wymaż usunięte rzeczy i wybierz z menu swoje konto email w usłudze iCloud. Następnie kliknij opcję Wymaż, aby potwierdzić.
 • Program Microsoft Outlook 2010-2016 (system Windows): usuń niepotrzebne wiadomości. Wiadomości zostaną trwale usunięte przez aplikację następnym razem, gdy zostanie ona zamknięta i uruchomiona ponownie.

Witryna iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com.
 2. Wybierz opcję Mail i wybierz folder Kosz.
 3. Aby usuwać wiadomości pojedynczo, zaznacz wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz przycisk Kosz . Aby usunąć kilka wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń. 

Usuwanie notatek głosowych

Dzięki aplikacji Dyktafon w usłudze iCloud nagrania głosowe są przechowywane w usłudze iCloud. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz je z łatwością usunąć.

iPhone, iPad lub iPod touch

 1. Stuknij opcję Usuń , a następnie otwórz folder Ostatnio usunięte.
 2. Stuknij opcję Edycja.
 3. Stuknij opcję Usuń wszystkie lub zaznacz notatki głosowe i stuknij opcję Usuń.

Mac

 1. Wybierz notatki głosowe, który chcesz usunąć. 
 2. Kliknij przycisk Usuń .
 3. Otwórz folder Ostatnio usunięte, a następnie kliknij opcję Usuń.
 4. Kliknij opcję Usuń trwale. 

Więcej informacji o miejscu w usłudze iCloud

Learn how iCloud operates in China mainland.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: