Zarządzanie miejscem w iCloud

Potrzebujesz więcej miejsca w usłudze iCloud? Możesz z łatwością zwolnić miejsce lub dokupić go więcej.

Gdy skonfigurujesz usługę iCloud, automatycznie otrzymasz 5 GB miejsca dyskowego. Możesz używać tego miejsca do przechowywania backupów utworzonych w usłudze iCloud, zdjęć i filmów przechowywanych w aplikacji Zdjęcia iCloud oraz aktualnych dokumentów z usługi iCloud Drive. Możesz też w każdej chwili zwolnić miejsce lub dokupić więcej miejsca w iCloud. Najmniejszy pakiet kosztuje 0,99 USD za 50 GB miesięcznie. Jeśli wybierzesz pakiet 200 GB lub 2 TB, możesz udostępniać miejsce dyskowe rodzinieDowiedz się więcej na temat pakietów dyskowych i ich cen w swoim regionie.

Sprawdzanie, ile wolnego miejsca zostało w usłudze iCloud

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:
  • Jeśli używasz systemu iOS 10.3 lub nowszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Stuknij pozycję Miejsce na iCloud lub Zarządzaj dyskiem.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > Apple ID > iCloud, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj.
 • Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 • W obsługiwanej przeglądarce zaloguj się na stronie iCloud.com.

Zwalnianie miejsca w usłudze iCloud

Jeśli zabraknie miejsca w usłudze iCloud, urządzenie przestanie tworzyć w niej backupy, nowe zdjęcia i wideo nie będą przesyłane do aplikacji Zdjęcia iCloud, a dysk iCloud Drive, aplikacje usługi iCloud oraz wiadomości tekstowe nie będą synchronizowane między urządzeniami. Utracisz także możliwość wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przy użyciu adresu e-mail powiązanego z usługą iCloud.

Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz usunąć nieużywaną zawartość. Przed usunięciem czegokolwiek warto zarchiwizować dane przechowywane w usłudze iCloud lub wykonać ich kopię.

Zarządzanie backupem w iCloud

Podczas tworzenia backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w usłudze iCloud automatycznie tworzony jest backup najważniejszych informacji z urządzenia. Archiwum obejmuje dokumenty, zdjęcia i nagrania wideo. Dowiedz się więcej o tym, co jest uwzględniane w backupach w usłudze iCloud.

Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz zmniejszyć miejsce zajmowane przez backup w iCloud przez wyłączenie backupu aplikacji, których nie używasz, lub usunięcie starych backupów w iCloud.

Wybieranie aplikacji do objęcia backupem

Wiele aplikacji dla systemu iOS po zainstalowaniu automatycznie tworzy backupy w usłudze iCloud. Możesz to jednak zmienić i zdecydować, które aplikacje mają być uwzględniane w backupach, a także usunąć istniejące backupy. Wykonaj następujące czynności na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

iOS 10.3 lub nowszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Jeśli używasz systemu iOS 11 lub nowszego, stuknij kolejno opcje Zarządzaj dyskiem > Backupy. Jeśli używasz systemu iOS 10.3, stuknij kolejno opcje Miejsce na iCloud > Zarządzaj dyskiem. 
 3. Stuknij nazwę używanego urządzenia.
 4. W polu Wybierz dane do zarchiwizowania wyłącz wszystkie aplikacje, dla których nie chcesz tworzyć backupu.
 5. Wybierz opcję Wyłącz i usuń.

Po potwierdzeniu, że chcesz wyłączyć i usunąć aplikację, nastąpi wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla tej aplikacji i zostaną usunięte wszystkie dane aplikacji z usługi iCloud.

Niektóre aplikacje są zawsze umieszczane w backupie i nie można ich wyłączyć.

Usuwanie backupów i wyłączanie funkcji Backup w iCloud na urządzeniu

Wykonaj czynności dla używanego urządzenia.

iPhone, iPad, iPod touch

iOS 10.3 lub nowszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Jeśli używasz systemu iOS 11, stuknij kolejno opcje Zarządzaj dyskiem > Backupy. Jeśli używasz systemu iOS 10.3, stuknij kolejno opcje Miejsce na iCloud > Zarządzaj dyskiem. 
 3. Stuknij nazwę używanego urządzenia. 
 4. Stuknij Usuń backup > Wyłącz i usuń.

 Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie funkcji Archiwum iCloud dla telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Komputer Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj i wybierz opcję Backupy.
 3. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie backupu i usunąć z iCloud wszystkie backupy tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie.
 4. Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie tworzenia backupu urządzenia.

Komputer PC z systemem Windows

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Dysk.
 3. Wybierz opcję Backup z listy wyświetlonych elementów.
 4. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie backupu i usunąć z iCloud wszystkie backupy tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie. Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie tworzenia backupu urządzenia.

Backupy w usłudze iCloud dostępne będą przez 180 dni po wyłączeniu usługi Backup w usłudze iCloud lub zaprzestaniu korzystania z tej usługi.

Zmniejszanie wielkości zdjęć iCloud

Aplikacja Zdjęcia iCloud wykorzystuje miejsce dyskowe w usłudze iCloud do uaktualniania zdjęć i nagrań wideo między urządzeniami. Możesz zwolnić miejsce w usłudze iCloud, usuwając niepotrzebne zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia na dowolnym ze swoich urządzeń.

Zanim cokolwiek usuniesz, upewnij się, że masz backup zdjęć i nagrań wideo, których nie chcesz się pozbywać. Jeśli używasz usługi Zdjęcia iCloud, usunięcie zdjęcia z jednego urządzenia powoduje usunięcie go również z pozostałych urządzeniach, na których jesteś zalogowany(-a) za pomocą tego samego Apple ID.

Możesz również oszczędzać miejsce na danym urządzeniu, włączając na nim opcję Optymalizuj dysk w Ustawieniach. Gdy opcja Optymalizuj dysk jest włączona, aplikacja Zdjęcia automatycznie zwalnia miejsce, gdy jest potrzebne, zastępując oryginalne zdjęcia i nagrania wideo wersjami o rozmiarach dostosowanych do danego urządzenia. Wszystkie oryginalne zdjęcia i nagrania wideo w pełnej rozdzielczości są bezpiecznie przechowywane w usłudze iCloud i możesz je w każdej chwili pobrać. Dowiedz się więcej o zarządzaniu miejscem do przechowywania zdjęć i plików wideo.

Usunięte zdjęcia i nagrania wideo możesz odzyskać z albumu Ostatnio usunięte w ciągu 30 dni. Jeśli chcesz szybciej opróżnić ten album, stuknij opcję Wybierz, a następnie zaznacz elementy, które chcesz usunąć. Stuknij kolejno opcje Usuń > Usuń. Gdy przekroczysz limit miejsca w usłudze iCloud, Twoje urządzenie będzie od razu usuwać zdjęcia i pliki wideo — nie będzie można ich odzyskać z albumu Ostatnio usunięte.

Aby usunąć zdjęcia i nagrania wideo z aplikacji Zdjęcia iCloud, wykonaj następujące czynności.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij opcję Zdjęcia u dołu ekranu.
 2. Stuknij opcję Wybierz i wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij ikonę Kosz Ikona kosza, a następnie stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Komputer Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Obraz, a następnie kliknij opcję Usuń zdjęcia.

iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com na iPadzie lub komputerze.
 2. Stuknij aplikację Zdjęcia.
 3. Wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć. 
 4. Stuknij ikonę Kosz , a następnie stuknij opcję Usuń.

Zmniejszanie rozmiaru biblioteki zdjęć

Jeśli nie korzystasz z aplikacji Zdjęcia iCloud, zawartość albumu Rolka z aparatu jest uwzględniana przy tworzeniu backupu w usłudze iCloud. Aby sprawdzić, ile przydziału używa biblioteka zdjęć za pośrednictwem funkcji Backup w iCloud, wykonaj następujące czynności. 

 • Jeśli używasz systemu iOS 11 lub nowszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zarządzaj dyskiem  > Backupy > [Nazwa urządzenia] (to urządzenie).
 • Jeśli używasz systemu iOS 10.3, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Dysk iCloud > Zarządzaj dyskiem > [Nazwa urządzenia] (to urządzenie).

Aby zmniejszyć wielkość backupu zdjęć, zachowaj zdjęcia i nagrania wideo na komputerze, a następnie ręcznie utwórz backup urządzenia z systemem iOS. Jeśli chcesz trzymać zdjęcia i pliki wideo na urządzeniu z systemem iOS, możesz wyłączyć tworzenie backupów zdjęć lub kupić więcej miejsca dyskowego. Jeśli jakichś zdjęć nie chcesz zachowywać, możesz je usunąć. Otwórz aplikację Zdjęcia i wybierz element do usunięcia. Następnie stuknij ikonę Kosz ikona Kosz i stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Usuwanie plików z usługi iCloud Drive

Plikami przechowywanymi w usłudze iCloud Drive można zarządzać oraz usuwać je z poziomu telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC.

W systemie iOS 11 lub nowszym pliki usunięte z usługi iCloud Drive pozostają w folderze Ostatnio usunięte przez 30 dni, zanim zostaną całkowicie usunięte z urządzenia.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch

System iOS 11 lub nowszy:

 1. Otwórz aplikację Pliki i stuknij opcję Przeglądaj.
 2. W polu Lokalizacje stuknij kolejno opcje iCloud Drive > Wybierz.
 3. Wybierz pliki, które chcesz usunąć, a następnie stuknij ikonę Kosz .
 4. Wybierz kolejno opcje Lokalizacje > Ostatnio usunięte > Zaznacz.
 5. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 6. Stuknij opcję Usuń.

System iOS 10.3 lub starszy:

 1. Otwórz aplikację iCloud Drive.
 2. Stuknij opcję Wybierz.
 3. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 4. Stuknij kolejno pozycje Usuń > Usuń z iCloud Drive.

Mac

W systemie macOS High Sierra lub nowszym możesz zarządzać plikami usługi iCloud Drive za pomocą folderu iCloud Drive w Finderze:

 1. W razie potrzeby włącz usługę iCloud Drive na komputerze Mac:
  1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud.
  2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
  3. Włącz usługę iCloud Drive. W obszarze Opcje zaznacz aplikacje lub foldery odpowiadające plikom, którymi chcesz zarządzać.
 2. Otwórz Findera i przejdź do folderu iCloud Drive.
 3. Przeciągnij element do kosza lub przenieś go do innego folderu na komputerze Mac.
 4. Otwórz Kosz i kliknij prawym przyciskiem myszy pliki, które chcesz usunąć.
 5. Wybierz opcję Usuń natychmiast.

Komputer z systemem Windows

Na komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym możesz zarządzać plikami w usłudze iCloud Drive przy użyciu Eksploratora Windows. Aby dodać folder iCloud Drive do Eksploratora Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Włącz usługę iCloud Drive.
 4. Przejdź do folderu iCloud Drive.
 5. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij opcję Usuń.

iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com na iPadzie lub komputerze.
 2. Stuknij aplikację iCloud Drive.
 3. Wybierz pliki, które chcesz usunąć, a następnie stuknij ikonę Kosz .
 4. Otwórz folder iCloud Drive i stuknij pozycję Ostatnio usunięte.
 5. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 6. Stuknij opcję Usuń.

Usuwanie wiadomości i zarządzanie pocztą

Aby zwolnić miejsce w usłudze iCloud, możesz usunąć wiadomości e-mail z konta e-mail usługi iCloud. Możesz także przenieść wiadomości e-mail z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac lub PC, aby nie zajmowały już miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć wiadomości z konta. Wiadomości z dużymi załącznikami zabierają więcej miejsca niż zwykłe wiadomości e-mail zawierające tylko tekst.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch

Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz skonfigurowaną pocztę e-mail usługi iCloud, możesz usunąć wiadomości z dowolnej skrzynki pocztowej, a następnie opróżnić Kosz, aby zwolnić miejsce:

 1. Aby usunąć wiadomość, przesuń po niej palcem w lewo.
 2. Stuknij folder Kosz.
 3. Usuwaj wiadomości pojedynczo lub stuknij kolejno opcje Edycja > Usuń wszystkie, aby usunąć je wszystkie.

Komputer Mac lub komputer PC z systemem Windows

Jeśli korzystasz z usługi iCloud Mail za pomocą aplikacji poczty e-mail na komputerze (np. aplikacji Mail na komputerze Mac lub programu Microsoft Outlook na komputerze PC), wykonaj poniższe czynności:

 • Mail: na komputerze Mac usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Wymaż usunięte rzeczy i wybierz z menu swoje konto e-mail w usłudze iCloud.
 • Program Microsoft Outlook 2010-2016 (system Windows): usuń niepotrzebne wiadomości. Wiadomości zostaną trwale usunięte przez aplikację następnym razem, gdy zostanie ona zamknięta i uruchomiona ponownie.

iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com na iPadzie lub komputerze.
 2. Stuknij opcję Mail.
 3. Usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie kliknij ikonę Ustawienia ikona koła zębatego i wybierz opcję Opróżnij kosz.

Usuwanie wiadomości tekstowych i załączników w aplikacji Wiadomości

Kiedy korzystasz z aplikacji Wiadomości w iCloud, wszystkie wiadomości tekstowe oraz załączniki są wysyłane i odbierane przy użyciu miejsca w usłudze iCloud. Aby zwolnić miejsce, możesz usunąć niepotrzebne wiadomości tekstowe oraz załączniki, takie jak zdjęcia, wideo czy inne pliki. Wykonaj czynności dla używanego urządzenia.

Telefon iPhone lub iPad

Aby usunąć wiadomość lub załącznik, wykonaj następujące czynności:

 1. W rozmowie zawierającej wiadomości dotknij dymka wiadomości lub załącznika i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.
 2. Stuknij opcję Więcej.
 3. Stuknij ikonę Kosz Ikona kosza, a następnie stuknij opcję Usuń wiadomość. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z danego wątku, stuknij opcję Usuń wszystkie w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij opcję Usuń rozmowę.

Aby usunąć całą rozmowę, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj gest machnięcia palcem w lewo na rozmowie, którą chcesz usunąć.
 2. Stuknij opcję Usuń.
 3. Ponownie stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić. 

Chcesz usunąć więcej niż jedną rozmowę naraz? Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij opcję Edycja w lewym górnym rogu ekranu. Następnie stuknij kółko obok rozmowy i stuknij opcję Usuń w prawym dolnym rogu ekranu.

Komputer Mac

Aby usunąć wiadomość lub załącznik, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz rozmowę z wiadomościami.
 2. Trzymając naciśnięty klawisz Control, kliknij pusty obszar dymka wiadomości, którą chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Usuń.
 4. Kliknij przycisk Usuń.

Aby usunąć całą rozmowę, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij rozmowę, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz opcję Usuń rozmowę.
 3. Kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie notatek głosowych

Dzięki aplikacji Notatki głosowe w usłudze iCloud nagrania głosowe są przechowywane w usłudze iCloud*. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz je z łatwością usunąć.

Otwórz aplikację Notatki głosowe i usuń nagrania, których nie potrzebujesz. Zostaną one przeniesione do folderu Ostatnio usunięte, z którego zostaną całkowicie usunięte po 30 dniach. Do tego czasu możesz je odtworzyć lub całkowicie usunąć. Wybierz opcję Odzyskaj wszystkie lub Wymaż wszystkie, aby wykonać odpowiednie działanie na wszystkich nagraniach jednocześnie.

* Jeśli używasz systemu iOS 11 lub starszego albo systemu macOS High Sierra lub starszego, notatki głosowe są przechowywane w Backupie w iCloud, a nie w usłudze iCloud.

 

 

Więcej informacji

Learn how iCloud operates in China mainland.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: