Zarządzanie miejscem w iCloud

Dowiedz się, jak zarządzać miejscem dyskowym w usłudze iCloud lub wykupić go więcej, jeśli osiągniesz lub przekroczysz limit.

Gdy skonfigurujesz usługę iCloud, automatycznie otrzymasz 5 GB miejsca dyskowego. Tego miejsca możesz używać do przechowywania backupów w iCloud, zdjęć i filmów przechowywanych w bibliotece zdjęć iCloud ani aktualnych dokumentów z usługi iCloud Drive. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz kupić więcej miejsca dyskowego iCloud. Najmniejszy pakiet kosztuje 0,99 USD za 50 GB miesięcznie. Jeśli wybierzesz pakiet 200 GB lub 2 TB, możesz udostępniać miejsce dyskowe rodzinieDowiedz się więcej na temat pakietów dyskowych i ich cen w swoim regionie.

Jeśli zabraknie miejsca dyskowego w usłudze iCloud, dla urządzenia nie będzie tworzony backup w usłudze iCloud. Nowe zdjęcia i nagrania wideo nie będą przesyłane do biblioteki zdjęć iCloud. iCloud Drive i inne aplikacje iCloud nie będą aktualizowane na Twoich urządzeniach i nie będzie też można wysyłać ani odbierać wiadomości za pomocą adresu e-mail w usłudze iCloud. Jeśli tak się stanie, możesz zwolnić więcej miejsca.

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca w usłudze iCloud

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:
  • Jeśli używasz systemu iOS 10.3 lub nowszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Stuknij pozycję Miejsce na iCloud lub Zarządzaj dyskiem.
  • Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj.
 • Na komputerze PC wystarczy otworzyć aplikację iCloud dla Windows.

Zwalnianie miejsca w usłudze iCloud

Przed usunięciem czegokolwiek warto zarchiwizować dane przechowywane w usłudze iCloud lub wykonać ich kopię.

Backupy

Podczas tworzenia backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w usłudze iCloud automatycznie tworzony jest backup najważniejszych informacji z urządzenia. Backup obejmuje dokumenty, zdjęcia i nagrania wideo. Dowiedz się więcej o tym, co jest uwzględniane w backupach w usłudze iCloud.

Wykonaj te czynności, aby zarządzać ilością używanego miejsca dyskowego.

Wybieranie aplikacji systemu iOS do objęcia backupem

Wiele aplikacji ma po zainstalowaniu automatycznie włączoną opcję tworzenia backupów w usłudze iCloud. Możesz to jednak zmienić i zdecydować, które aplikacje mają być uwzględniane w backupach w usłudze iCloud, a także usunąć ich dane z istniejących backupów. Wykonaj następujące czynności na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

iOS 10.3 lub nowszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Jeśli używasz systemu iOS 11, stuknij kolejno opcje Zarządzaj dyskiem > Backup. Jeśli używasz systemu iOS 10.3, stuknij kolejno opcje Miejsce na iCloud > Zarządzaj dyskiem. 
 3. Stuknij nazwę dowolnego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch powiązanego z Twoim kontem.
 4. W polu Wybierz dane, które mają się znaleźć w backupie/Wybierz dane do zarchiwizowania wyłącz wszystkie aplikacje, dla których nie chcesz tworzyć backupu.
 5. Wybierz opcję Wyłącz i usuń.

iOS 10.2 lub starszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk > Zarządzaj dyskiem.
 2. Stuknij nazwę dowolnego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch powiązanego z Twoim kontem.
 3. W sekcji Opcje archiwizacji wyłącz aplikacje, których nie chcesz uwzględniać w backupie. 
 4. Wybierz opcję Wyłącz i usuń.

Po potwierdzeniu, że chcesz wyłączyć i usunąć aplikację, nastąpi wyłączenie funkcji Backup w iCloud dla tej aplikacji i zostaną usunięte wszystkie dane aplikacji z usługi iCloud.

Niektóre aplikacje, takie jak Wiadomości lub Notatki głosowe, są zawsze uwzględniane w backupie i nie można ich wyłączyć.

Usuwanie backupów i wyłączanie funkcji Backup w iCloud na urządzeniu

Wykonaj te czynności dla danego urządzenia.

iPhone, iPad, iPod touch

iOS 10.3 lub nowszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Jeśli używasz systemu iOS 11, stuknij kolejno opcje Zarządzaj dyskiem > Backup. Jeśli używasz systemu iOS 10.3, stuknij kolejno opcje Miejsce na iCloud > Zarządzaj dyskiem. 
 3. Stuknij nazwę dowolnego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch powiązanego z Twoim kontem.
 4. Stuknij opcję Usuń backup/Usuń archiwum > Wyłącz i usuń.

iOS 10.2 lub starszy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dysk i użycie iCloud.
 2. W sekcji iCloud stuknij opcję Zarządzaj dyskiem.
 3. Stuknij nazwę swojego urządzenia.
 4. Stuknij opcję Usuń archiwum > Wyłącz i usuń.

 Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie funkcji Backup w iCloud/Archiwum iCloud dla telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Komputer Mac

 1. Wybierz kolejno opcje Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj i wybierz opcję Backupy.
 3. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie backupu i usunąć z iCloud wszystkie backupy tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie.
 4. Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie tworzenia backupu urządzenia.

Windows 7, Windows 8 i Windows 10

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Dysk.
 3. Wybierz opcję Kopia zapasowa z listy wyświetlonych elementów.
 4. Wybierz jeden z backupów urządzenia, a następnie kliknij opcję Usuń. Jeśli chcesz wyłączyć tworzenie backupu i usunąć z iCloud wszystkie backupy tego urządzenia, wybierz Usuń, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie. Usunięcie backupu powoduje też wyłączenie tworzenia backupu urządzenia.

Backupy w usłudze iCloud dostępne będą przez 180 dni po wyłączeniu usługi Backup w iCloud lub zaprzestaniu korzystania z tej usługi.

Zmniejszanie wielkości biblioteki zdjęć iCloud

Biblioteka zdjęć iCloud wykorzystuje miejsce dyskowe w usłudze iCloud do przechowywania zdjęć i nagrań wideo, które są dzięki temu zawsze dostępne na każdym z Twoich urządzeń. Możesz zwolnić miejsce w usłudze iCloud, usuwając niepotrzebne zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia na dowolnym ze swoich urządzeń.

Możesz również oszczędzać miejsce na danym urządzeniu, włączając na nim opcję Optymalizuj dysk w Ustawieniach. Gdy opcja Optymalizuj dysk jest włączona, aplikacja Zdjęcia automatycznie zwalnia miejsce, gdy jest potrzebne, zastępując oryginalne zdjęcia i pliki wideo wersjami o rozmiarach dostosowanych do danego urządzenia. Wszystkie oryginalne zdjęcia i pliki wideo w pełnej rozdzielczości są bezpieczne w usłudze iCloud i możesz pobierać je, kiedy chcesz. Dowiedz się więcej o zarządzaniu miejscem do przechowywania zdjęć i plików wideo.

Usunięte zdjęcia i nagrania wideo możesz odzyskać z albumu Ostatnio usunięte w ciągu 30 dni. Jeśli chcesz szybciej opróżnić ten album, stuknij opcję Wybierz, a następnie zaznacz elementy, które chcesz usunąć. Stuknij kolejno opcje Usuń > Usuń. Gdy przekroczysz limit miejsca w usłudze iCloud, Twoje urządzenie będzie od razu usuwać zdjęcia i pliki wideo — nie będzie można ich odzyskać z albumu Ostatnio usunięte.

Aby usunąć zdjęcia i nagrania wideo z biblioteki zdjęć iCloud, wykonaj następujące czynności.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij opcję Zdjęcia u dołu ekranu.
 2. Stuknij opcję Wybierz i wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij ikonę Kosza, a następnie stuknij opcję Usuń zdjęcie.

Komputer Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Obraz, a następnie kliknij opcję Usuń zdjęcia.

iCloud.com

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com.
 2. Kliknij aplikację Zdjęcia.
 3. Wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć. 
 4. Kliknij ikonę , a następnie kliknij opcję Usuń.

Zmniejszanie wielkości biblioteki zdjęć

Jeśli nie korzystasz z biblioteki zdjęć iCloud, zawartość albumu Rolka z aparatu jest uwzględniana przy tworzeniu backupu w iCloud. Aby sprawdzić rozmiar backupu na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

 • Jeśli używasz systemu iOS 11, wybierz kolejno opcje Ustawienia> [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zarządzaj dyskiem.
 • Jeśli używasz systemu iOS 10.3, wybierz kolejno opcje Ustawienia> [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Miejsce na iCloud > Zarządzaj dyskiem.
 • Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk > Zarządzaj dyskiem.

Aby zmniejszyć wielkość backupu biblioteki zdjęć, zachowaj zdjęcia i pliki wideo na komputerze, a następnie ręcznie utwórz backup urządzenia z systemem iOS. Jeśli chcesz trzymać zdjęcia i pliki wideo na urządzeniu z systemem iOS, możesz wyłączyć tworzenie backupów biblioteki zdjęć lub kupić więcej miejsca dyskowego. Jeśli jakichś zdjęć nie chcesz zachowywać, możesz je usunąć. Wystarczy otworzyć aplikację Zdjęcia i wybrać element do usunięcia. Następnie trzeba kliknąć ikonę Kosza i stuknąć opcję Usuń zdjęcie.

iCloud Drive

Plikami przechowywanymi w usłudze iCloud Drive można zarządzać oraz je usuwać z poziomu telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC z systemem Windows.

W systemie iOS 11 lub nowszym pliki usunięte z usługi iCloud Drive pozostają w folderze Ostatnio usunięte przez 30 dni, zanim zostaną usunięte z urządzenia.

iPhone, iPad lub iPod touch

Aby zarządzać plikami z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, wykonaj następujące czynności:

iOS 11 lub nowszy:

 1. Otwórz aplikację Pliki i stuknij opcję Przeglądaj.
 2. W polu Lokalizacje stuknij kolejno opcje iCloud Drive > Wybierz.
 3. Wybierz pliki, które chcesz usunąć, a następnie stuknij ikonę .
 4. Wybierz kolejno opcje Lokalizacje > Ostatnio usunięte > Zaznacz.
 5. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 6. Stuknij opcję Usuń.

iOS 10.3 lub starszy:

 1. Otwórz aplikację iCloud Drive.
 2. Stuknij opcję Wybierz.
 3. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 4. Stuknij kolejno pozycje Usuń > Usuń z iCloud Drive.

Mac

Na komputerze Mac z systemem macOS High Sierra lub nowszym możesz zarządzać plikami usługi iCloud Drive za pomocą folderu iCloud Drive w Finderze:

 1. Jeśli trzeba, włącz usługę iCloud Drive na komputerze Mac:
  1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe i kliknij opcję iCloud.
  2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
  3. Włącz usługę iCloud Drive. W obszarze Opcje zaznacz aplikacje lub foldery odpowiadające plikom, którymi chcesz zarządzać.
 2. Otwórz Finder i przejdź do folderu iCloud Drive.
 3. Przeciągnij rzecz do kosza lub przenieś ją innego folderu na komputerze Mac.
 4. Otwórz Kosz i kliknij prawym przyciskiem myszy pliki, które chcesz usunąć.
 5. Wybierz opcję Usuń natychmiast.

Komputer z systemem Windows

Na komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym możesz zarządzać plikami w usłudze iCloud Drive przy użyciu Eksploratora Windows. Aby dodać folder usługi iCloud Drive do Eksploratora Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Włącz usługę iCloud Drive.
 4. Przejdź do folderu iCloud Drive.
 5. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij opcję Usuń.

iCloud.com

Plikami można zarządzać z poziomu aplikacji iCloud Drive w witrynie iCloud.com.

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com.
 2. Kliknij aplikację iCloud Drive.
 3. Wybierz pliki, które chcesz usunąć, a następnie kliknij ikonę .
 4. Otwórz folder iCloud Drive i kliknij pozycję Ostatnio usunięte.
 5. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij przycisk Usuń.

Mail

Miejsce dyskowe w usłudze iCloud możesz zwolnić, usuwając wiadomości e-mail z konta e-mail usługi iCloud. Możesz także przenieść wiadomości e-mail z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac lub PC, aby nie zajmowały już miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

W celu usunięcia wiadomości z konta wykonaj poniższe czynności. Wiadomości e-mail z dużymi załącznikami zajmują więcej miejsca niż proste wiadomości tekstowe.

iPhone, iPad lub iPod touch

Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz skonfigurowaną pocztę e-mail usługi iCloud, możesz usunąć wiadomości z dowolnej skrzynki pocztowej, a następnie opróżnić Kosz, aby zwolnić miejsce:

 1. Aby usunąć wiadomość, przesuń po niej palcem w lewo.
 2. Stuknij folder Kosz.
 3. Usuń wiadomości po jednej lub wszystkie naraz (w tym celu stuknij opcję Edycja, a następnie opcję Usuń wszystkie).

Komputer Mac lub komputer PC z systemem Windows

Jeśli korzystasz z usługi iCloud Mail za pomocą aplikacji poczty e-mail na komputerze (np. aplikacji Mail na komputerze Mac lub programu Microsoft Outlook na komputerze PC), wykonaj poniższe czynności:

 • Mail: na komputerze Mac usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Wymaż usunięte rzeczy i wybierz z menu swoje konto e-mail w usłudze iCloud.
 • Microsoft Outlook 2007 (system Windows): Usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie kliknij Edycja > Wyczyść i wybierz z menu swój identyfikator Apple ID.
 • Microsoft Outlook 2010-2016 (system Windows): Usuń niepotrzebne wiadomości. Wiadomości zostaną trwale usunięte przez aplikację następnym razem, gdy zostanie ona zamknięta i uruchomiona ponownie.

iCloud.com

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com na komputerze.
 2. Kliknij opcję Mail.
 3. Usuń niepotrzebne wiadomości, a następnie kliknij ikonę Koła zębatego i wybierz opcję Opróżnij Kosz.

Więcej informacji

* Jeśli korzystasz z konta usługi iCloud tylko przez przeglądarkę, możesz zmniejszyć ilość wykorzystywanego miejsca przez przeniesienie lub usunięcie dokumentów.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: