Konfigurowanie i używanie aplikacji iCloud dla Windows

Dzięki aplikacji iCloud dla Windows zdjęcia, dokumenty i zakładki z komputera PC są automatycznie uaktualniane na urządzeniach Apple.

Zanim rozpoczniesz

Skonfiguruj usługę iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch albo komputerze Mac i zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i skonfigurować aplikację iCloud dla Windows. 

Chcesz mieć dostęp do najnowszych funkcji usługi iCloud? Zapoznaj się z zalecanymi wymaganiami systemowymi. Usługa iCloud wymaga połączenia z Internetem. Usługa iCloud może nie być dostępna we wszystkich regionach, a dostępne funkcje mogą się różnić. Jeśli używasz zarządzanego konta Apple ID, aplikacja iCloud dla Windows nie jest obsługiwana.

Konfigurowanie aplikacji iCloud dla Windows

 1. Pobierz aplikację iCloud dla Windows na komputer PC. 
 2. Ponownie uruchom komputer.
 3. Upewnij się, że aplikacja iCloud dla Windows jest otwarta. Jeśli aplikacja nie otwiera się automatycznie, kliknij przycisk Start, otwórz pozycję Aplikacje lub Programy i otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 4. Wprowadź identyfikator Apple ID, aby zalogować się do usługi iCloud.
 5. Wybierz funkcje i zawartość, które mają być uaktualniane między urządzeniami.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

* Dowiedz się, jak sprawdzić, którego systemu Windows używasz.

Pobieranie i udostępnianie zdjęć

Po włączeniu opcji Zdjęcia aplikacja iCloud dla Windows tworzy w Eksploratorze plików folder Zdjęcia iCloud. Usługa Zdjęcia iCloud przesyła nowe zdjęcia i nagrania dodawane do folderu Zdjęcia iCloud na komputerze PC, dzięki czemu możesz je wyświetlać w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac oraz w witrynie iCloud.com. Nowe zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie pobierane z usługi Zdjęcia iCloud.

Udostępnianie zdjęć

Możesz także udostępniać swoje zdjęcia. Usługa Albumy udostępniane pozwala wyświetlać, udostępniać i komentować zdjęcia oraz nagrania wideo, do których przyznasz dostęp innym osobom. Jeśli używasz najnowszej wersji aplikacji iCloud dla Windows, możesz przypiąć zdjęcia, aby były dostępne lokalnie dla Twojego urządzenia. Gdy je odepniesz, zdjęcia zostaną wysłane do usługi iCloud.

Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Zdjęcia iCloud i jak jej używać

Wyświetlanie plików i folderów w usłudze iCloud Drive

Po włączeniu usługi iCloud Drive aplikacja iCloud dla Windows tworzy w Eksploratorze plików folder iCloud Drive. W tym folderze możesz znaleźć dokumenty przechowywane w usłudze iCloud. Po utworzeniu pliku na komputerze PC i zachowaniu go w folderze iCloud Drive pojawi się on również na innych urządzeniach.

Jeśli chcesz pracować nad plikami ze znajomymi lub współpracownikami, możesz udostępniać pojedyncze pliki lub utworzyć udostępniony folder w celu udostępnienia grupy plików. Możesz też przypinać pliki i foldery, aby mieć do nich dostęp poza siecią i łatwo sprawdzić stan pobranego lub udostępnionego pliku. W przypadku aplikacji iCloud dla Windows 12 możliwe jest odzyskiwanie plików usuniętych z usługi iCloud Drive w ciągu ostatnich 30 dni. Pliki te można znaleźć w folderze Ostatnio usunięte w systemach iOS, iPadOS lub na stronie iCloud.com, w Koszu w systemie macOS oraz w Koszu w systemie Windows. Po użyciu przycisku Usuń lub Usuń wszystkie w folderze Ostatnio usunięte lub opróżnieniu Kosza w systemie macOS plików nie można już odzyskać. Jeśli nie widzisz plików, które chcesz odtworzyć, możesz odzyskać pliki usunięte w ciągu ostatnich 30 dni na stronie iCloud.com.

Dostęp do swoich plików i folderów w usłudze iCloud Drive możesz też uzyskać w witrynie iCloud.com.

Jeśli podczas próby przeniesienia pliku z aplikacji iCloud dla Windows pojawi się komunikat o błędzie, konieczne może być pobranie pliku na komputer PC z systemem Windows. Po pobraniu pliku ponownie spróbuj go przenieść. 

Zawsze aktualne aplikacje

Używanie usługi iCloud na wszystkich urządzeniach pozwala zachować aktualność aplikacji Mail, Kontakty, Kalendarze i Zadania*, bez względu na to, które urządzenie jest używane. Wystarczy skonfigurować usługę iCloud na komputerze PC, telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, wykonując poniższe czynności. 

* Na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS zamiast opcji Zadania wyświetlana jest opcja Przypomnienia.

Na komputerze PC

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Zaznacz pole wyboru Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. 
 3. Twoje konto iCloud Mail pojawi się w panelu folderów z lewej strony okna programu Microsoft Outlook w wersji od 2007 do 2016.

Jeśli logujesz się do usługi iCloud za pomocą aplikacji pocztowej innej firmy poza aplikacją iCloud dla Windows, dowiedz się, jak utworzyć hasło aplikacji w celu zachowania aktualności informacji na urządzeniach.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie wybierz pozycję iCloud. 
 2. Włącz aplikacje Mail, Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij identyfikator Apple ID.
 2. Kliknij opcję iCloud, a następnie zaznacz aplikacje Mail, Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia.

Zachowywanie haseł na wszystkich urządzeniach

Jeśli używasz uwierzytelniania dwupoziomowego na koncie Apple ID i masz urządzenie z systemem iOS 14 lub nowszym, możesz zachować ważne hasła internetowe i uaktualniać je w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch oraz w przeglądarce Chrome na komputerze PC.

 1. Włącz opcję Hasła w panelu preferencji aplikacji iCloud dla Windows.
 2. Pobierz rozszerzenie iCloud Passwords z Chrome Web Store. 

Po zainstalowaniu go wystarczy kliknąć ikonę rozszerzenia iCloud Passwords w przeglądarce Chrome podczas odwiedzania witryny, w której zachowano poświadczenia. 

Zarządzanie wykorzystaniem miejsca w usłudze iCloud i informacjami o koncie

Zarządzanie wykorzystaniem miejsca w usłudze iCloud

 • Aby sprawdzić ilość dostępnego miejsca w usłudze iCloud, otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 • Aby zarządzać miejscem, kliknij przycisk Dysk. Wybierz aplikację, aby zobaczyć informacje o wykorzystywanym miejscu dyskowym, albo kliknij przycisk Kup więcej miejsca dyskowego, jeśli chcesz zwiększyć pakiet.

Jeśli używasz aplikacji iCloud dla Windows 10 lub nowszej, możesz przypiąć pliki, aby były dostępne lokalnie dla Twojego urządzenia. Gdy je odepniesz, zdjęcia zostaną wysłane do usługi iCloud.

Zarządzanie informacjami o koncie

Jeśli chcesz zmienić dane konta Apple ID, w tym uaktualnić adres e-mail, adres pocztowy lub inne dane konta, otwórz aplikację iCloud dla Windows i kliknij pozycję Szczegóły konta. Kliknij przycisk Zarządzaj Apple ID.

Uaktualnianie używanej wersji aplikacji iCloud dla Windows

W aplikacji iCloud dla Windows 10 lub nowszej:

Przejdź do sklepu Microsoft Store, aby sprawdzić dostępność uaktualnień oprogramowania. 

We wcześniejszych wersjach aplikacji iCloud dla Windows: 

Aby sprawdzić dostępność uaktualnień, otwórz narzędzie Apple Software Update na komputerze PC. Jeśli chcesz otrzymywać z narzędzia Apple Software Update powiadomienia o dostępności uaktualnień, wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje i określ częstotliwość sprawdzania uaktualnień. Dostępne opcje to Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc i Nigdy. 

Potrzebujesz więcej pomocy? Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz pobrać lub zainstalować aplikacji iCloud for Windows

Wyłączanie i odinstalowywanie aplikacji iCloud dla Windows

Jeśli wyłączysz usługę w aplikacji iCloud dla Windows, Twoje informacje przestaną być automatycznie uaktualniane w usłudze iCloud ani nie zobaczysz zmian wprowadzonych na innych urządzeniach. Aby wyłączyć usługę lub całą aplikację iCloud na komputerze PC:

 • Otwórz aplikację iCloud dla Windows i zaznacz lub anuluj zaznaczenie odpowiedniej usługi. Aby zachować swoje zmiany, kliknij przycisk Zastosuj. 
 • Aby wyłączyć aplikację iCloud dla Windows, otwórz ją i wyloguj się. 

Przed odinstalowaniem aplikacji iCloud dla Windows utwórz kopię danych z usługi iCloud i zachowaj ją na komputerze PC. Następnie wyloguj się z aplikacji iCloud dla Windows na komputerze PC i wykonaj te czynności:

Windows 8 lub nowszy:

 1. Na ekranie startowym kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu i wybierz opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Odinstaluj program.
 3. Kliknij kolejno opcje iCloud > Odinstaluj.
 4. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

Windows 7:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij kolejno opcje Programy > Programy i funkcje.
 3. Wybierz kolejno opcje iCloud > Odinstaluj.
 4. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: