Konfigurowanie i używanie aplikacji iCloud dla Windows

Dzięki aplikacji iCloud dla Windows zdjęcia, dokumenty i zakładki z komputera PC są automatycznie uaktualniane na urządzeniach Apple.

Zanim rozpoczniesz

Pobierz aplikację iCloud dla Windows na komputer PC. Zanim jednak to zrobisz, musisz skonfigurować usługę iCloud na wszystkich urządzeniach Apple. Zaloguj się do usługi iCloud za pomocą konta Apple ID, a następnie wykonaj instrukcje dotyczące telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch albo komputera Mac.

Chcesz mieć dostęp do najnowszych funkcji usługi iCloud? Zapoznaj się z zalecanymi wymaganiami systemowymi. Usługa iCloud wymaga połączenia z Internetem. Usługa iCloud może nie być dostępna we wszystkich miejscach, a dostępne funkcje mogą się różnić. Jeśli używasz zarządzanego konta Apple ID, aplikacja iCloud dla Windows nie jest obsługiwana.

Konfigurowanie aplikacji iCloud dla Windows

 1. Pobierz aplikację iCloud dla Windows na komputer PC. 
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Upewnij się, że aplikacja iCloud dla Windows jest otwarta. Jeśli aplikacja nie otwiera się automatycznie, kliknij przycisk Start, otwórz pozycję Aplikacje lub Programy i otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 4. Wprowadź identyfikator Apple ID, aby zalogować się do usługi iCloud.
 5. Wybierz funkcje i zawartość, które mają być uaktualniane między urządzeniami.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

* Jeśli nie masz pewności, którego systemu Windows używasz, dowiedz się tego.

Pobieranie i udostępnianie zdjęć

Po włączeniu opcji Zdjęcia aplikacja iCloud dla Windows tworzy w Eksploratorze plików folder Zdjęcia iCloud. Usługa Zdjęcia iCloud przesyła nowe zdjęcia i nagrania dodawane do folderu Wysłane w folderze Zdjęcia iCloud na komputerze PC, dzięki czemu możesz je wyświetlać w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac oraz w witrynie iCloud.com. Nowe zdjęcia i nagrania wideo automatycznie pobierają się z usługi Zdjęcia iCloud. Możesz też wybrać opcję pobierania całej kolekcji według lat. 

Używanie usługi Zdjęcia iCloud

Zdjęcia możesz także udostępniać i porządkować. Usługa Albumy udostępniane pozwala wyświetlać, udostępniać i komentować zdjęcia oraz nagrania wideo, do których przyznasz dostęp innym osobom. Jeśli używasz najnowszej wersji aplikacji iCloud dla Windows, możesz przypiąć zdjęcia, aby były dostępne lokalnie dla Twojego urządzenia. Gdy je odepniesz, zdjęcia zostaną wysłane do usługi iCloud.

Znajdowanie zdjęć na komputerze PC

System Windows 10: 

 1. W obszarze powiadomień kliknij strzałkę w górę znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu. 
 2. Kliknij ikonę chmury 
 3. Kliknij przycisk Pobierz zdjęcia.

Windows 8.1:

 1. Otwórz ekran startowy.
 2. Kliknij strzałkę w dół w lewym dolnym rogu.
 3. Kliknij aplikację Zdjęcia iCloud.

Windows 8:

 1. Otwórz ekran startowy.
 2. Wybierz opcję Zdjęcia iCloud.

Windows 7:

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Obrazy. 
 2. Kliknij folder Zdjęcia iCloud lub Strumień zdjęć w menu Ulubione w panelu po lewej stronie. 
 3. Kliknij dwukrotnie folder Mój strumień zdjęć, aby wyświetlić zdjęcia. Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego folderu w nowym oknie.

Mój strumień zdjęć nie jest dostępny w aplikacji iCloud dla Windows 10.

Wyświetlanie plików i folderów w usłudze iCloud Drive

Po włączeniu usługi iCloud Drive aplikacja iCloud dla Windows tworzy w Eksploratorze plików folder iCloud Drive. Wszystkie dokumenty zachowane w usłudze iCloud są automatycznie pobierane do folderu iCloud Drive w Eksploratorze plików. Natomiast pliki utworzone na komputerze PC i zachowane w tym folderze pojawią się automatycznie na Twoich pozostałych urządzeniach. Jeśli chcesz pracować nad plikami ze znajomymi lub współpracownikami, możesz udostępniać pojedyncze pliki lub utworzyć udostępniony folder w celu udostępnienia grupy plików. 

Dostęp do swoich plików i folderów w usłudze iCloud Drive możesz też uzyskać w witrynie iCloud.com.

Zawsze aktualne aplikacje

Aby zachować aktualność poczty, kontaktów, kalendarzy i zadań* na urządzeniach, upewnij się, że aplikacje iCloud są skonfigurowane na wszystkich urządzeniach.

Na komputerze PC:

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Zaznacz pole wyboru Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. 
 3. Twoje konto iCloud Mail pojawi się w panelu folderów z lewej strony okna programu Microsoft Outlook w wersji od 2007 do 2016.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie wybierz opcję iCloud. 
 2. Włącz aplikację Mail, Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij identyfikator Apple ID.
 2. Kliknij opcję iCloud, a następnie zaznacz opcję Poczta, kontakty, kalendarze oraz powiadomienia.

* Na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS zamiast opcji Zadania wyświetlana jest opcja Przypomnienia.

Zarządzanie miejscem dyskowym w usłudze iCloud i informacjami o koncie

Miejscem dyskowym w usłudze iCloud możesz zarządzać przez zwiększenie lub zmniejszenie pakietu dyskowego. Jeśli chcesz zmienić dane konta Apple ID, możesz uaktualnić adres e-mail, adres pocztowy lub inne dane konta.

 • Aby sprawdzić ilość dostępnego miejsca dyskowego, otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 • Aby zarządzać swoim miejscem dyskowym, kliknij przycisk Dysk. Wybierz aplikację, aby zobaczyć informacje o używanym miejscu, albo kliknij przycisk Kup więcej miejsca dyskowego, jeśli chcesz zwiększyć pakiet.
 • Aby zarządzać swoim kontem Apple ID, otwórz aplikację iCloud dla Windows i kliknij przycisk Szczegóły konta. Kliknij przycisk Zarządzaj Apple ID.

Jeśli używasz aplikacji iCloud dla Windows 10, możesz przypiąć pliki, aby były dostępne lokalnie dla Twojego urządzenia. Gdy je odepniesz, zdjęcia zostaną wysłane do usługi iCloud.

Uaktualnianie używanej wersji aplikacji iCloud dla Windows

Aby sprawdzić dostępność uaktualnień, otwórz program Apple Software Update na komputerze PC. Jeśli chcesz otrzymywać z programu Apple Software Update powiadomienia o dostępności uaktualnień, wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje i określ częstotliwość sprawdzania uaktualnień. Dostępne opcje to Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc i Nigdy. 

Wyloguj się z usługi iCloud na komputerze PC z systemem przed aktualizowaniem i instalowaniem aplikacji iCloud dla Windows.

Wyłączanie i odinstalowywanie aplikacji iCloud dla Windows

Jeśli wyłączysz usługę w aplikacji iCloud dla Windows, Twoje informacje przestaną być automatycznie uaktualniane w usłudze iCloud ani nie zobaczysz zmian wprowadzonych na innych urządzeniach. Aby wyłączyć usługę lub całą aplikację iCloud na komputerze PC:

 • Otwórz aplikację iCloud dla Windows i zaznacz lub anuluj zaznaczenie odpowiedniej usługi. Aby zachować swoje zmiany, kliknij przycisk Zastosuj. 
 • Aby wyłączyć aplikację iCloud dla Windows, otwórz ją i wyloguj się. 

Przed odinstalowaniem aplikacji iCloud dla Windows utwórz kopię danych z usługi iCloud i zachowaj ją na komputerze PC. Następnie wyloguj się z aplikacji iCloud dla Windows na komputerze PC i wykonaj te czynności:

Windows 8 lub nowszy:

 1. Na ekranie startowym kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu i wybierz opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Odinstaluj program.
 3. Kliknij kolejno opcje iCloud > Odinstaluj.
 4. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

Windows 7:

 1. Wybierz kolejno menu Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij kolejno opcje Programy > Programy i funkcje.
 3. Wybierz kolejno opcje iCloud > Odinstaluj.
 4. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: