Konfigurowanie i używanie aplikacji iCloud dla Windows

Dzięki aplikacji iCloud dla Windows zdjęcia, dokumenty i zakładki z komputera PC są automatycznie uaktualniane na urządzeniach Apple.

Co będzie potrzebne

Przed pobraniem aplikacji iCloud dla Windows musisz skonfigurować usługę iCloud na wszystkich urządzeniach Apple. Możesz zalogować się w iCloud za pomocą identyfikatora Apple ID. Postępuj zgodnie z instrukcją konfiguracji dla telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch z systemem iOS 5 lub nowszym albo dla komputera Mac z systemem OS X Lion 10.7.4 lub nowszym.

Chcesz mieć dostęp do najnowszych funkcji usługi iCloud? Zapoznaj się z zalecaną konfiguracją systemową. Jeśli nie masz pewności, którego systemu Windows używasz, dowiedz się tego. Usługa iCloud wymaga połączenia z Internetem. Usługa iCloud może nie być dostępna we wszystkich miejscach, a dostępne funkcje mogą się różnić. Jeśli używasz zarządzanego konta Apple ID, aplikacja iCloud dla Windows nie jest obsługiwana.

Konfigurowanie aplikacji iCloud dla Windows

 1. Pobierz aplikację iCloud dla Windows. Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, przejdź do Eksploratora plików i otwórz instalator aplikacji iCloud.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Upewnij się, że aplikacja iCloud dla Windows jest otwarta. Jeśli aplikacja nie otwiera się automatycznie, kliknij przycisk Start, otwórz pozycję Aplikacje lub Programy i otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 4. Wprowadź identyfikator Apple ID, aby zalogować się do usługi iCloud.
 5. Wybierz funkcje i zawartość, które mają być uaktualniane między urządzeniami.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Pobieranie zdjęć i udostępnianie ich znajomym

Po włączeniu opcji Zdjęcia aplikacja iCloud dla Windows tworzy w Eksploratorze plików folder Zdjęcia iCloud. Usługa Zdjęcia iCloud przesyła nowe dodawane zdjęcia i nagrania do folderu Wysłane w folderze Zdjęcia iCloud na komputerze PC, dzięki czemu możesz je wyświetlać w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac oraz na stronie iCloud.com. Nowe zdjęcia i nagrania wideo automatycznie pobierają się z usługi Zdjęcia iCloud i możesz wybrać opcję pobierania całej kolekcji według lat. Natomiast usługa Albumy udostępniane pozwala wyświetlać, udostępniać i komentować zdjęcia oraz nagrania wideo, do których przyznasz dostęp innym osobom.

Swoje zdjęcia możesz też znaleźć na komputerze PC, wykonując poniższe czynności:

 • Windows 10: na pasku zadań systemu Windows kliknij strzałkę w górę w prawym dolnym rogu. Kliknij ikonę chmury (dla iCloud), a następnie kliknij opcję Pobierz zdjęcia.
 • Windows 8.1: na ekranie startowym kliknij strzałkę w dół w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij aplikację Zdjęcia iCloud.
 • Windows 8: na ekranie startowym wybierz ikonę Zdjęcia iCloud.
 • Windows 7: kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Obrazy. Kliknij folder Zdjęcia iCloud lub Strumień zdjęć w menu Ulubione w panelu po lewej stronie. Kliknij dwukrotnie folder Mój strumień zdjęć, aby wyświetlić zdjęcia. Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego folderu w nowym oknie.

Mój strumień zdjęć nie jest dostępny w aplikacji iCloud dla Windows 10 ani nowszych.

Wyświetlanie plików w usłudze iCloud Drive

Po włączeniu usługi iCloud Drive aplikacja iCloud dla Windows tworzy w Eksploratorze plików folder iCloud Drive. Wszystkie dokumenty zachowane w usłudze iCloud są automatycznie pobierane do folderu iCloud Drive w Eksploratorze plików. Natomiast pliki utworzone na komputerze PC i zachowane w tym folderze pojawią się automatycznie na Twoich pozostałych urządzeniach.

Dostęp do swoich plików w usłudze iCloud Drive możesz też uzyskać w witrynie iCloud.com.

Zawsze aktualne aplikacje

Aby zachować aktualność poczty, kontaktów, kalendarzy i zadań* na urządzeniach, upewnij się, że aplikacje iCloud są skonfigurowane na wszystkich urządzeniach:

 • Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows, zaznacz opcję Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Twoje konto iCloud Mail pojawi się w panelu folderów z lewej strony okna programu Microsoft Outlook w wersji od 2007 do 2016.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie włącz aplikację Mail, Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia.
 • Na komputerze Mac wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe > Apple ID > kliknij opcję iCloud, a następnie wybierz opcje Mail, Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia.

*Na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS zamiast opcji Zadania wyświetlana jest opcja Przypomnienia.

Zarządzanie miejscem dyskowym w usłudze iCloud i informacjami o koncie

Miejscem dyskowym w usłudze iCloud możesz zarządzać przez zwiększenie lub zmniejszenie pakietu dyskowego. Jeśli chcesz zmienić dane konta Apple ID, możesz uaktualnić adres e-mail, adres pocztowy lub inne dane konta.

 • Aby sprawdzić ilość dostępnego miejsca dyskowego, otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 • Aby zarządzać swoim miejscem dyskowym, kliknij przycisk Dysk. Wybierz aplikację, aby zobaczyć informacje o używanym miejscu, albo kliknij przycisk Kup więcej miejsca dyskowego, jeśli chcesz zwiększyć pakiet.
 • Aby zarządzać swoim kontem Apple ID, otwórz aplikację iCloud dla Windows i kliknij przycisk Szczegóły konta. Kliknij przycisk Zarządzaj Apple ID.

Jeśli używasz aplikacji iCloud dla Windows 10 lub nowszej, możesz przypiąć pliki, aby były dostępne lokalnie dla Twojego urządzenia. Gdy je odepniesz, pliki zostaną wysłane do usługi iCloud.

Uaktualnianie używanej wersji aplikacji iCloud dla Windows

Aby sprawdzić dostępność uaktualnień, otwórz program Apple Software Update na komputerze PC. Jeśli chcesz otrzymywać z programu Apple Software Update powiadomienia o dostępności uaktualnień, wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje i określ częstotliwość sprawdzania uaktualnień. Dostępne opcje to Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc i Nigdy. 

Wyloguj się z usługi iCloud na komputerze PC z systemem przed aktualizowaniem i instalowaniem aplikacji iCloud dla Windows.

Wyłączanie i odinstalowywanie aplikacji iCloud dla Windows

Jeśli wyłączysz usługę w aplikacji iCloud dla Windows, Twoje informacje przestaną być automatycznie uaktualniane w usłudze iCloud ani nie zobaczysz zmian wprowadzonych na innych urządzeniach. Aby wyłączyć usługę lub całą aplikację iCloud na komputerze PC:

 • Otwórz aplikację iCloud dla Windows i zaznacz lub anuluj zaznaczenie odpowiedniej usługi. Aby zachować swoje zmiany, kliknij przycisk Zastosuj. 
 • Aby wyłączyć aplikację iCloud dla Windows, otwórz ją i wyloguj się. 

Przed odinstalowaniem aplikacji iCloud dla Windows utwórz kopię danych z usługi iCloud i zachowaj ją na komputerze PC. Następnie wyloguj się z aplikacji iCloud dla Windows na komputerze PC i wykonaj te czynności:

Windows 8 lub nowszy:

 1. Na ekranie startowym kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu i wybierz opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Odinstaluj program.
 3. Kliknij kolejno opcje iCloud > Odinstaluj.
 4. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

Windows 7:

 1. Wybierz kolejno menu Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij kolejno opcje Programy > Programy i funkcje.
 3. Wybierz kolejno opcje iCloud > Odinstaluj.
 4. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: