Korzystanie z funkcji Wiadomości w iCloud

Usługa iCloud przechowuje całą historię wiadomości — jest ona uaktualniana i dostępna na wszystkich urządzeniach, nawet gdy skonfigurujesz nowe urządzenie.

Jak to działa

Gdy włączysz aplikację Wiadomości w iCloud, historia wiadomości zostanie automatycznie uaktualniona na wszystkich urządzeniach. Dzięki temu masz zawsze ten sam widok na każdym urządzeniu, na którym używasz iMessage. Kiedy usuwasz wiadomość, zdjęcie lub rozmowę na jednym urządzeniu, element ten jest usuwany ze wszystkich urządzeń. Możesz też oszczędzić miejsce na urządzeniu, gdyż wszystkie załączniki są przechowywane w usłudze iCloud.

Funkcja Wiadomości w iCloud jest dostępna na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, zegarku Apple Watch i komputerze Mac. Aby zapewnić Ci prywatność, funkcja Wiadomości w iCloud wykorzystuje kompleksowe szyfrowanie, co oznacza, że nie można wyświetlić ani uzyskać dostępu do wiadomości za pomocą przeglądarki internetowej. 

Dowiedz się więcej o szyfrowaniu i zabezpieczeniach iCloud.


Włączanie funkcji Wiadomości w iCloud

Aby włączyć funkcję Wiadomości w iCloud, upewnij się, że usługa iCloud jest skonfigurowana, logujesz się za pomocą tego samego Apple ID na wszystkich urządzeniach oraz że funkcja pęku kluczy iCloud jest włączona. Musisz także użyć uwierzytelniania dwupoziomowego za pomocą Apple ID.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia.
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko.
 3. Stuknij opcję iCloud.
 4. Włącz opcję Wiadomości.

Włącz Wiadomości w iCloud na telefonie iPhone

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje.
 3. Kliknij pozycję iMessage.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz Wiadomości w iCloud.

Ekran ustawień aplikacji iMessage na komputerze Mac z zaznaczoną opcją Włącz Wiadomości w iCloud


Wyłączanie funkcji Wiadomości w iCloud

Podczas wyłączania Wiadomości w iCloud na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac możesz wybrać ich wyłączenie tylko na danym urządzeniu. Każde urządzenie, na którym funkcja Wiadomości w iCloud pozostanie włączona, nadal będzie przechowywać wysłane i odebrane na nim wiadomości w usłudze iCloud.

Możesz także wyłączyć Wiadomości w iCloud na wszystkich urządzeniach.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno opcje [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 3. Wyłącz opcję Wiadomości.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje.
 3. Kliknij pozycję iMessage.
 4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz Wiadomości w iCloud.

Jeśli wyłączysz funkcję Wiadomości w iCloud na telefonie, iPadzie lub iPodzie touch, historia wiadomości zostanie dołączona do oddzielnego backupu w iCloud

Data publikacji: