Co zrobić, jeśli nie można utworzyć ani przywrócić kopii zapasowej danych komputera Mac przy użyciu Time Machine

Sprawdź poniższe rzeczy, jeśli otrzymujesz komunikat, że Time Machine nie może utworzyć kopii zapasowej danych, lub jeśli nie możesz wybrać dysku archiwizacyjnego w preferencjach tego programu.

Wymagania systemowe Time Machine

Do korzystania z Time Machine potrzebne jest zewnętrzne rozwiązanie pamięci masowej, które należy kupić osobno:

 • Zewnętrzny dysk twardy podłączany do portu USB, FireWire lub Thunderbolt komputera Mac 
 • Urządzenie Time Capsule lub serwer macOS Server w sieci 
 • Zewnętrzny dysk twardy podłączany do portu USB stacji bazowej AirPort Extreme (802.11ac) w sieci
  Jeśli dysk archiwizacyjny nie jest podłączony za pomocą którejś z tych metod, Time Machine może nie działać. Aby uzyskać informacje na temat zgodności i podłączania, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Jeśli konfiguracja spełnia podane wymagania, ale nadal nie można korzystać z Time Machine, sprawdź:

Sprawdź komputer Mac

 1. Upewnij się, że oprogramowanie komputera Mac jest aktualne.
 2. Uruchom ponownie komputer Mac i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Sprawdzanie stacji bazowej AirPort

 1. Jeśli używasz urządzenia AirPort Time Capsule lub dysku podłączonego do stacji bazowej AirPort Extreme, upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe urządzenia AirPort jest aktualne
 2. Uruchom ponownie stację bazową i sprawdź, czy problem nadal występuje. W celu ponownego uruchomienia odłącz stację bazową od źródła zasilania na 5 sekund, a następnie podłącz ją z powrotem.

Sprawdzanie połączenia sieciowego

Jeśli tworzysz kopię zapasową na serwerze, urządzeniu AirPort Time Capsule lub dysku podłączonym do stacji bazowej AirPort Extreme, upewnij się, że komputer Mac jest połączony z tą samą siecią co dysk archiwizacyjny. Sieć bezprzewodową można wybrać w menu statusu sieci Wi-Fi

Sprawdzanie kopii zapasowej

Jeśli tworzysz kopię zapasową na serwerze, urządzeniu AirPort Time Capsule lub dysku podłączonym do stacji bazowej AirPort Extreme, upewnij się, że bieżącej kopii zapasowej Time Machine nie dotyczą żadne problemy mogące uniemożliwić tworzenie kolejnych kopii zapasowych:

 1. Przytrzymując naciśnięty klawisz Option na klawiaturze, kliknij menu Time Machine  na pasku menu i wybierz opcję Weryfikuj kopie zapasowe.
 2. Jeśli Time Machine wykryje problem z kopią zapasową, zostanie wyświetlony komunikat ze szczegółami. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sprawdzanie dysków

 • Jeśli używasz dysku podłączonego do portu komputera Mac lub stacji bazowej AirPort Extreme, upewnij się, że ten dysk jest włączony.
 • Jeśli używasz koncentratora USB lub podobnego urządzenia, podłącz dysk bezpośrednio do komputera Mac lub stacji bazowej.
 • Jeśli tworzysz kopię zapasową na dysku zewnętrznym innego producenta, korzystając z zasobów tego producenta, upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe dysku jest aktualne.
 • Jeśli tworzysz kopię zapasową na dysku zewnętrznym, sprawdź formatowanie dysku. Time Machine wymaga, aby dysk zewnętrzny był sformatowany jako dysk startowy komputera Mac: Mac OS Extended (kronikowany) z tablicą partycji GUID (GPT, GUID Partition Table). Jeśli w Time Machine zostanie wybrany inaczej sformatowany dysk, komputer Mac automatycznie wyświetli monit o jego wymazanie na potrzeby Time Machine.
  Przeformatowanie dysku powoduje wymazanie wszystkich zapisanych na nim danych, więc konieczne może być wcześniejsze przeniesienie ważnych plików na inny dysk.

Jeśli dysk jest już właściwie sformatowany, wyłącz Time Machine, a następnie sprawdź dysk pod kątem problemów:

 • Aby sprawdzić dysk urządzenia AirPort Time Capsule, wykonaj czynności weryfikowania dysku urządzenia AirPort Time Capsule.
 • Aby sprawdzić dysk zewnętrzny podłączony do komputera Mac, otwórz program Narzędzie dyskowe z katalogu Narzędzia w katalogu Programy. Następnie zweryfikuj dysk za pomocą funkcji Pierwsza pomoc w programie Narzędzie dyskowe. Sprawdź również dysk startowy.

Po pomyślnym zweryfikowaniu lub naprawieniu dysku można ponownie włączyć Time Machine.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: