Jeśli nie widzisz pełnej biblioteki po uaktualnieniu programu iTunes na komputerze Mac lub PC

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz wszystkich swoich utworów, albumów, playlist lub innych skopiowanych treści po uaktualnieniu programu iTunes na swoim komputerze.

iTunes zapisuje informacje o Twoich zasobach i playlistach w pliku biblioteki. Jeśli program iTunes nie może natychmiast uaktualnić pliku biblioteki po uaktualnieniu programu iTunes, zauważysz brak niektórych zasobów i playlist. Dowiedz się, jak odtworzyć bibliotekę iTunes.

Odtwarzanie biblioteki programu iTunes

Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że masz najnowszą wersję programu iTunes.

 1. Zamknij program iTunes.
 2. Przejdź do folderu iTunes, który zawiera pliki biblioteki iTunes:
  Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje Idź > Folder domowy. Otwórz folder Muzyka, a następnie otwórz folder iTunes.
  Windows: przejdź do lokalizacji \Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes\.
 3. Przeciągnij plik iTunes Library.itl na biurko/pulpit. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz znaleźć pliku.
 4. W folderze iTunes otwórz folder Previous iTunes Libraries.
 5. Odszukaj plik o nazwie iTunes Library RRRR-MM-DD, gdzie RRRR-MM-DD oznacza datę (rok-miesiąc-dzień) uaktualnienia programu iTunes.
  Jeśli nie widzisz katalogu Previous iTunes Libraries ani ostatniego pliku RRRR-MM-DD, plik iTunes Library może znajdować się w innej lokalizacji. Wyszukaj folder Previous iTunes Libraries na komputerze, aby znaleźć ostatni plik RRRR-MM-DD, a następnie przejdź do kroku 6.
 6. Wybierz plik, a następnie naciśnij kombinację klawiszy Command + C (Mac) lub Ctrl + C (Windows).
 7. Naciśnij klawisze Command + strzałka w górę (Mac) lub Alt + strzałka w górę (Windows).
 8. Naciśnij klawisze Command + V (Mac) lub Ctrl + V (Windows).
 9. Plik RRRR-MM-DD zostanie skopiowany do folderu iTunes. Zmień nazwę skopiowanego pliku na „iTunes Library.itl” (bez cudzysłowu).
 10. Przytrzymaj klawisz Option (Mac) lub Shift (Windows) i otwórz program iTunes.
 11. Gdy wyświetli się komunikat z prośbą o wybranie biblioteki iTunes, kliknij opcję Wskaż bibliotekę. Wskaż plik, którego nazwa została zmieniona w kroku 9.

Twoja biblioteka iTunes została odtworzona. Jeśli widzisz wszystkie swoje zasoby i playlisty w programie iTunes zgodnie z oczekiwaniami, możesz przenieść plik iTunes Library.itl z biurka/pulpitu do kosza.

Wszelkie zmiany wprowadzone w bibliotece po dacie uaktualnienia biblioteki iTunes (krok 5 powyżej), takie jak utworzone playlisty lub dodane utwory, mogą nie być widoczne w programie iTunes. Może być konieczne ich odtworzenie lub ponowne dodanie.

Data publikacji: