iTunes: co to są pliki bibliotek programu iTunes?

Biblioteka programu iTunes jest bazą danych używaną w programie do porządkowania plików muzycznych. Program iTunes tworzy i obsługuje dwa pliki bibliotek — każdy o innym przeznaczeniu. Te pliki znajdują się w katalogu programu iTunes.

Położenie plików bibliotek programu iTunes

System Mac OS X
/Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Muzyka/iTunes/iTunes Library.itl
/Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Muzyka/iTunes/iTunes Library.xml

System Windows XP
\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\iTunes\iTunes Library.itl
\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\iTunes\iTunes Library.xml

Systemy Windows Vista, Windows 7 i Windows 8
\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes\iTunes Library.itl
\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes\iTunes Library.xml

Uwaga: w Eksploratorze Windows katalog Muzyka dla bieżącego konta użytkownika może być wyświetlany jako Moja muzyka. Jest to kosmetyczna zmiana w systemie Windows, która nie wpływa na rzeczywiste położenie plików bibliotek programu iTunes.

Każdy plik biblioteki programu iTunes pełni inną rolę. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

Informacje o pliku iTunes Library.itl

Ten plik jest bazą danych utworów w bibliotece i utworzonych list utworów. Są w nim zachowywane niektóre dane dotyczące utworów. Jeśli ten plik zostanie usunięty, program iTunes utworzy nową, pustą kopię podczas otwierania programu. Zostaną jednak utracone wszystkie informacje utworzone przez użytkownika, między innymi listy utworów, oceny utworów i komentarze. Plik iTunes Library jest używany tylko przez program iTunes i jest to jedyny plik archiwizowany przez program Time Machine w systemie OS X.

Uwaga: nazwą pliku biblioteki w przypadku wersji programu iTunes dla systemu Mac wcześniejszych niż iTunes 10.4 była nazwa iTunes Library bez rozszerzenia.

Wskazówka: nowe wersje programu iTunes mogą zawierać ulepszenia biblioteki. Po otwarciu nowej wersji programu iTunes następuje zaktualizowanie istniejącej biblioteki do nowego formatu. Kopia starej biblioteki jest umieszczana w katalogu Previous Libraries. Jeśli aktualizacja do najnowszej wersji programu iTunes zakończy się powodzeniem, można usunąć starsze pliki iTunes Library.

Informacje o pliku iTunes Library.xml

Ten plik zawiera część informacji przechowywanych w pliku iTunes Library (ale nie wszystkie). Dzięki plikowi iTunes Library.xml muzyka i listy odtwarzania są dostępne dla innych aplikacji na komputerze. Inne aplikacje pakietu iLife w systemie Mac OS X (na przykład iPhoto, iDVD czy iMovie) korzystają z tego pliku, dzięki czemu można w nich łatwiej dodawać muzykę z biblioteki programu iTunes do tworzonych projektów.

Więcej informacji

Konflikty oprogramowania mogą powodować tworzenie przez program iTunes pustego pliku biblioteki w systemie Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
60% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)