Informacje o plikach biblioteki programu iTunes

Biblioteka programu iTunes jest bazą danych używaną w programie do porządkowania plików muzycznych. Program iTunes tworzy i obsługuje dwa pliki bibliotek — każdy o innym przeznaczeniu. Oba te pliki znajdują się w folderze programu iTunes.

Lokalizacje plików biblioteki programu iTunes

Do znajdowania plików biblioteki programu iTunes służy program Finder (Mac) lub Eksplorator Windows (Windows).

Mac OS X

/Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Muzyka/iTunes/iTunes Library.itl
/Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Muzyka/iTunes/iTunes Library.xml

Windows XP

\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\iTunes\iTunes Library.itl
\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\iTunes\iTunes Library.xml

Informacje o pliku iTunes Library.xml

Ten plik zawiera część informacji przechowywanych w pliku iTunes Library (ale nie wszystkie). Dzięki plikowi iTunes Library.xml muzyka i listy utworów są dostępne dla innych aplikacji na komputerze. Inne aplikacje pakietu iLife w systemie Mac OS X (na przykład iPhoto, iDVD czy iMovie) korzystają z tego pliku, dzięki czemu można w nich łatwiej dodawać muzykę z biblioteki programu iTunes do tworzonych projektów.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
48% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)