O plikach biblioteki iTunes

Program iTunes korzysta z plików biblioteki iTunes i katalogu iTunes Media do porządkowania i przechowywania muzyki oraz innych multimediów.

Pliki biblioteki iTunes służą do śledzenia multimediów dodawanych do programu iTunes, sposobu ich organizacji oraz innych informacji, takich jak listy utworów, liczniki odtworzeń i oceny utworów.

Informacje o pliku iTunes Library.itl

Plik iTunes Library.itl jest bazą danych utworów w bibliotece i utworzonych list utworów. Są w nim zachowywane niektóre dane dotyczące utworów. Jeśli ten plik zostanie usunięty, program iTunes utworzy nową, pustą kopię po kolejnym otwarciu. Listy utworów, oceny utworów, komentarze i inne informacje zostaną utracone. Plik iTunes Library.itl jest używany tylko przez program iTunes i jest to jedyny plik archiwizowany przez program Time Machine w systemie OS X.

Nowe wersje programu iTunes mogą zawierać ulepszenia biblioteki. Po otwarciu nowej wersji programu iTunes następuje uaktualnienie istniejącej biblioteki do nowego formatu. Kopia starej biblioteki jest umieszczana w katalogu Previous Libraries.

Informacje o pliku iTunes Library.xml

Plik iTunes Library.xml zawiera część informacji przechowywanych w pliku iTunes Library.itl (ale nie wszystkie z nich). Celem pliku iTunes Library.xml jest zapewnienie dostępu do muzyki i list utworów innym aplikacjom na komputerze z systemem OS X Mountain Lion lub starszym, takim jak iPhoto, GarageBand, iMovie i aplikacje innych firm. Dzięki temu plikowi użytkownik może łatwiej dodawać muzykę z biblioteki iTunes do swoich projektów.

Domyślnie program iTunes w wersji 12.2 lub nowszej nie tworzy pliku iTunes Library.xml. Jeśli używasz systemu OS X Mountain Lion lub starszego bądź aplikacji innej firmy, który używa pliku XML, musisz włączyć obsługę starszego pliku XML biblioteki:

  1. Otwórz program iTunes.
  2. Z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  3. Kliknij kartę Zaawansowane.
  4. Zaznacz pole wyboru Udostępnij XML biblioteki iTunes innym programom.

Plik iTunes Library.xml nie jest używany przez najnowsze wersje aplikacji multimedialnych firmy Apple w systemie OS X Yosemite lub nowszym. Może być jednak wymagany przez pewne aplikacje innych firm. Skontaktuj się z twórcą oprogramowania, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli program iTunes otwiera się powoli, spróbuj usunąć zaznaczenie pola wyboru Udostępnij XML biblioteki iTunes innym programom. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: