O plikach biblioteki iTunes

Program iTunes korzysta z plików biblioteki iTunes i folderu iTunes Media do porządkowania i przechowywania muzyki oraz innych multimediów.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Pliki biblioteki iTunes służą do śledzenia multimediów dodawanych do programu iTunes, sposobu ich organizacji oraz innych informacji, takich jak playlisty, liczniki odtworzeń i oceny utworów.

Informacje o pliku iTunes Library.itl

Plik iTunes Library.itl jest bazą danych utworów w bibliotece i utworzonych playlist. Są w nim zachowywane niektóre dane dotyczące utworów. Jeśli ten plik zostanie usunięty, program iTunes utworzy nową, pustą kopię po kolejnym otwarciu. Playlisty, oceny utworów, komentarze i inne informacje zostaną utracone. Plik iTunes Library.itl jest używany tylko przez program iTunes i jest to jedyny plik archiwizowany przez program Time Machine w systemie OS X.

Nowe wersje programu iTunes mogą zawierać ulepszenia biblioteki. Po otwarciu nowej wersji programu iTunes następuje uaktualnienie istniejącej biblioteki do nowego formatu. Kopia starej biblioteki jest umieszczana w folderze Previous Libraries.

Informacje o pliku iTunes Library.xml

Plik iTunes Library.xml zawiera część informacji przechowywanych w pliku iTunes Library.itl (ale nie wszystkie z nich). Celem pliku iTunes Library.xml jest zapewnienie dostępu do muzyki i playlist innym aplikacjom na komputerze z systemem OS X Mountain Lion lub starszym, takim jak iPhoto, GarageBand, iMovie i aplikacje innych firm. Dzięki temu plikowi użytkownik może łatwiej dodawać muzykę z biblioteki iTunes do swoich projektów.

Domyślnie program iTunes w wersji 12.2 lub nowszej nie tworzy pliku iTunes Library.xml. Jeśli używasz systemu OS X Mountain Lion lub starszego bądź aplikacji innej firmy, który używa pliku XML, musisz włączyć obsługę starszego pliku XML biblioteki:

  1. Otwórz program iTunes.
  2. Na pasku menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  3. Kliknij kartę Zaawansowane.
  4. Zaznacz pole wyboru Udostępnij XML biblioteki iTunes innym aplikacjom.

Plik iTunes Library.xml nie jest używany przez najnowsze wersje aplikacji multimedialnych firmy Apple w systemie OS X Yosemite lub nowszym. Może być jednak wymagany przez pewne aplikacje innych firm. Skontaktuj się z deweloperem oprogramowania, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli aplikacja iTunes otwiera się powoli, spróbuj usunąć zaznaczenie pola wyboru Udostępnij XML biblioteki iTunes innym programom. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: