Używanie nagłówków i stopek w aplikacji Numbers

Aplikacja Numbers na komputer Mac umożliwia drukowanie arkuszy kalkulacyjnych z nagłówkami i stopkami.

Dodawanie nagłówków i stopek do dokumentu aplikacji Numbers

  1. Otwórz arkusz kalkulacyjny w aplikacji Numbers, a następnie wybierz polecenie Drukuj z menu Plik. Powinien być widoczny podgląd wydruku pierwszego arkusza. Arkusz może znajdować się na wielu stronach.
  2. Jeśli arkusz kalkulacyjny ma wiele stron, kliknij kartę na górze podglądu, aby edytować jego nagłówki i stopki. Każdy arkusz może mieć inny nagłówek i stopkę.
  3. Aby edytować nagłówki lub stopki arkusza, przenieś wskaźnik myszy na górę lub dół arkusza, aż zostaną wyświetlone trzy pola, kliknij jedno z nich i wprowadź tekst. Aby ułatwić edytowanie zawartości nagłówka i stopki, kliknij menu podręczne Zoom na pasku narzędzi i wybierz poziom powiększenia.
  4. Aby kontynuować numerację stron z poprzedniego arkusza, na pasku bocznym Opcje drukowania wybierz pozycję Kontynuuj z poprzedniego arkusza. Domyślnie numeracja stron pojawia się na środku wszystkich stopek w arkuszu. 
  5. Aby usunąć numerację strony, kliknij w stopce, zaznacz numer strony i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze. 
  6. Aby wydrukować arkusz, kliknij opcję Drukuj na dole paska bocznego. 
  7. Jeśli chcesz zamknąć ekran Opcje drukowania bez drukowania, kliknij w inspektorze opcję Gotowe.

Zmiany wprowadzone w nagłówkach i stopkach są zachowywane jako część arkusza.

Data publikacji: