Numbers dla komputerów Mac: drukowanie arkuszy kalkulacyjnych z nagłówkami i stopkami

Program Numbers dla komputerów Mac w wersji 3.2 lub nowszej umożliwia drukowanie arkuszy kalkulacyjnych z nagłówkami i stopkami.

Jeśli chcesz wydrukować arkusz kalkulacyjny programu Numbers razem z nagłówkami i stopkami w programie Numbers 3.2 lub nowszym, możesz skorzystać z opcji edycji nagłówków i stopek na ekranie Ustawienia wydruku.

  1. Wybierz polecenie Drukuj z menu Plik.
  2. Zobaczysz podgląd tego, jak będzie wyglądał arkusz po wydrukowaniu.
  3. Jeśli chcesz, aby arkusz miał nagłówki, kliknij u góry dowolnej strony i dodaj informacje, które mają się tam znaleźć. Jeśli chcesz uwzględnić stopki, kliknij u dołu dowolnej strony i dodaj informacje, które chcesz tam umieścić.

Aby ułatwić sobie edytowanie zawartości nagłówka i stopki, możesz skorzystać z menu Zoom. 

Numery stron są domyślnie umieszczane na środku sekcji stopki. Jeśli ich nie potrzebujesz, możesz zaznaczyć je na podglądzie i usunąć. Zmiany wprowadzone w nagłówku lub stopce na jednej ze stron są odzwierciedlane na wszystkich pozostałych stronach arkusza. Każdy z arkuszy wchodzących w skład arkusza kalkulacyjnego może mieć jednak własne nagłówki i stopki.

Zmiany wprowadzone w nagłówkach i stopkach są zachowywane razem z arkuszem kalkulacyjnym. Aby zamknąć ekran Ustawienia wydruku bez drukowania, kliknij opcję Gotowe w inspektorze.

Data publikacji: