Używanie monitora Freedom Scientific Focus Blue z funkcją VoiceOver

Podczas korzystania z monitora brajlowskiego Freedom Scientific Focus Blue z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz używać poniższych klawiszy typowych dla urządzenia.

Możesz używać poniższych poleceń na następujących monitorach firmy Freedom Scientific:

  • Focus 14 Blue
  • Focus 80 Blue
  • Focus 40 Blue

Aby mieć pewność, że posiadany monitor brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Przejście do poprzedniego elementu Prawy podłużny klawisz nawigacyjny w górę
Przejście do następnego elementu Prawy podłużny klawisz nawigacyjny w dół
Przewinięcie w lewo o jedną stronę Prawy podłużny klawisz w górę
Przewinięcie w prawo o jedną stronę Prawy podłużny klawisz w dół
Przewinięcie w górę o jedną stronę Lewy podłużny klawisz w górę
Przewinięcie w dół o jedną stronę Lewy podłużny klawisz w dół
Aktywowanie przycisku Wstecz, jeśli jest dostępny Lewy klawisz wyboru

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Lewy podłużny klawisz nawigacyjny w górę
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Lewy podłużny klawisz nawigacyjny w dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisz do przesuwania kursora, rząd
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Lewy przycisk trybu lub prawy przycisk trybu
Rozpoczęcie lub wstrzymanie bieżącej lokalizacji Prawy klawisz wyboru

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisz do wyświetlania stanu, rząd
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo W lewo Przesunięcie
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo W prawo Przesunięcie

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą najczęstszych poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver. Dowiedz się, co zrobić w sytuacji, gdy posiadasz monitor Classic Focus 40 Blue display.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: